Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax

Trh si pýta informatikov aj ekonómov, alebo Zlá voľba = veľké straty. To sú nadpisy článkov v médiách, ktoré sa snažia informovať verejnosť a tým uľahčiť rozhodovanie pre mladých ľudí pri výbere ďalšieho štúdia na stredných, či vysokých školách. Riešením pre Vás môže byť štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie práve v elektrotechnike, informatike a v ekonómii viac ako 57 rokov, prostredníctvom školských vzdelávacích programov:

Ing. Slavomír Kožár

Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

V mesiaci novembri sa uskutočnil už XXVII. ročník súťaže ZENIT v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich študentov v oblasti elektroniky.

Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s určenou komisiou, má postupový charakter, školské, krajské a celoštátne kolo a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Dňa 8. 11. 2010 sa konala teoretická časť a 18. 11. 2010 praktická časť školského kola s týmito výsledkami:

1. miesto:Tomáš Bajus, IV. C
2. miesto:Branislav Dronzek, IV. B
3. miesto:Slavomír Kožár, III.D

Do krajského kola ktoré sa uskutoční dňa 2. 12. 2010 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove postupujú Tomáš Bajus, žiak IV. C triedy, a Branislav Dronzek, žiak IV. B triedy. Poprajme im teda veľa úspechov pri úspešnej reprezentácii našej školy na krajskom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik

Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní

V utorok 9. 11. 2010 sa v učebniach LVT1, LVT2 a SKOL uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Účasť našich študentov v tejto súťaži je už tradične vysoká. Opäť sa do nej zapojili študenti všetkých štyroch ročníkov v celkovom počte 33. Charakter úloh bol podobný ako pred rokom. Našli sa medzi nimi ľahšie aj tie ťažšie. Priebeh súťaže bol zdanlivo pokojný, ale 33 mozgov zaberalo na plné obrátky. Konečné výsledky dokumentujú zvyšujúcu sa úroveň nášho školského kola. Absolútnym víťazom sa stal Miroslav Kravec, II. S (1. miesto kategória B) v tesnom závese nasledovaný dvojicou Pavol Vargovčík, III. C (1. miesto kategória A) a Michal Jurečko, III. D (2. miesto kategória A). Veľmi kvalitný výsledok dosiahol aj štvrtý postupujúci do krajského kola Damián Feťko, II. B (2. miesto kategória B). Práve títo študenti potvrdili, že akákoľvek programátorská úloha je pre nich výzvou. Na pomyselné stupne víťazov sa dostali ešte súťažiaci umiestnení na tretích miestach a náhradníci pre krajské kolo – Martin Knapik, IV. C (kategória A) a Štefan Zorvan, II. C (kategória B).

Všetkých zúčastnených obdivujeme, že bojovali až do samého konca a víťazom srdečne blahoželáme.

Ing. Gabriela Mitrová

Burza informácií 2010

Dostali sme ponuku zúčastniť sa burzy stredných škôl organizovanej Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Cieľom burzy bolo poskytnúť deviatakom na jednom mieste čo najviac informácií o možnostiach štúdia po ukončení základnej školy.

V priestoroch lesníckej školy sme dostali 8.11.2010 k dispozícii jednu učebňu, kde sme mohli podľa svojho uváženia vytvoriť malú ukážku toho, čo poskytuje SPŠE v Prešove. Mimoriadne návštevníkov zaujal Teslov transformátor, výrobok žiaka Jakuba Tejiščáka z III.B. Na vlastné oči videli a počuli umelé „hromy-blesky“. Videli a cítili silu elektriny, ktorá ešte nie je skrotená. Potom nasledovali ukážky robotov, stavebníc a učebných pomôcok. Som rada, že sme využili aj túto možnosť na propagáciu štúdia na našej škole a určite podobné ponuky využijeme aj v budúcnosti.

Na záver ešte jedna osobná poznámka. Do organizácie prehliadky boli zapojení aj niekoľkí študenti našej školy. Pomáhali pri budovaní expozície a počas burzy boli sprievodcami návštevníkov. Predvádzali jednotlivé exponáty a vysvetľovali ich funkciu. Videla som ich sympatické a suverénne vystupovanie a bola som hrdá, že máme takých šikovných študentov.

Ing. Judita Sakáčová

Deň otvorených dverí 2010

Už tradične v novembri organizujeme pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Chceli by sme ukázať, že „dvere“ sú k nám naozaj pre každého otvorené a najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie na našej škole.

Prví návštevníci prišli už o ôsmej. Získali informácie o študijných odboroch a o predpokladaných kritériách prijatia na štúdium pre nasledujúci školský rok. V odbornej učebni OUA sa dozvedeli o tom, ako sa dá vyučovanie matematiky spestriť zavedením IT do výučby. V priestoroch laboratória výpočtovej techniky boli pripravené ukážky veľkého množstva softvérov, ktoré sa vo výučbe používajú a v odbornej učebni OUC sa oboznámili s výučbou cudzích jazykov. Tu sa mohli zabaviť aj pri riešení jazykových hlavolamov. V laboratóriu základných meraní boli pripravené jednoduché pokusy z elektrotechniky. Na vlastné oči mohli návštevníci vidieť fyzikálnu podstatu elektrotechnických javov. Samozrejme najväčší úspech mala učebňa, v ktorej boli predstavované učebné pomôcky používané vo vyšších ročníkoch na priemyselnej informatike. Zlatým klincom prehliadky boli výsledky práce našich žiakov – METEOSTANICA - Hedvig zo IV.B, FUTBAL ROBOTOV - krúžok Bitland, ROBOT manipulátor - Vargovčík z III.C a Kožár z III.D), Teslov transformátor - Tejiščák z III.B), ROBOT autíčko - Dlugoš, Hricko – absolventi.

Žiaci základných škôl stoja v tomto období pred vážnym rozhodnutím „KDE POKRAČOVAŤ V ŠTÚDIU“ po ukončení deviateho ročníka. Samozrejme veľmi nám záleží na tom, aby sme pre našu školu získali čo najlepších žiakov. Chceme získať žiakov, ktorí majú záujem o elektrotechniku a o informačné technológie, ktorí sú tvoriví a vnímaví. Som presvedčená, že osobná návšteva našej školy im uľahčí ich rozhodnutie a verím, že svoje pozitívne dojmy budú šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi.

Aj touto cestou chcem záujemcom o štúdium povedať, že koncom januára chystáme ešte jeden DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý bude úplne v inom duchu. Máme pripravené zaujímavé súťaže a hlavolamy. Sledujte web stránku školy a dozviete sa viac.

Ing. Judita Sakáčová

ECDL

Naša škola je akreditovaným testovacím centrom (ATC) projektu ECDL – European Computer Driving Licence. Európsky „vodičský preukaz“ na počítače alebo tiež Počítačový pas je medzinárodne uznávaný systém na overenie základných vedomostí a zručností v oblasti využívania informačných technológií. Certifikát ECDL získa uchádzač po úspešnom absolvovaní testov zo 7 modulov:

Po štyroch ľubovoľných moduloch sa na Slovensku vystavuje osvedčenie ECDL štart.

Projekt ECDL funguje vo viac ako 100 štátoch sveta. Predstavuje základné meradlo vedomostí a zručností pri práci s počítačom. Je podporovaný prestížnymi spoločnosťami z oblasti IKT a tiež štátnymi inštitúciami.

Tí, ktorí sa chcú otestovať nech sa prihlásia u komisárok ECDL Ing. A. Dlugošovej, Ing. G. Mitrovej, Ing. T. Varadyovej. Cenník a všetky potrebné informácie sú dostupné na našej webovej stránke.

Ing. Anna Dlugošová

Aktivity tried

Stužková IV. F

Málokto si v prvom ročníku uvedomoval, že nás čaká akási slávnosť nazývaná „Stužková“. Ani sme sa nenazdali a nastal deň 20. 11. 2010. Deň našej stužkovej. Každý jeden z nás sa na túto chvíľu aspoň v kútiku duše tešil. Prišli sme na miesto konania „Hotel Dukla“. Len čo prišli poslední, začali sme generálkou, ktorú sme slušne zvládli.

Čas bežal a odbila 18. hodina. Rodičia, učitelia, partnerky a partneri už netrpezlivo čakali na začiatok. „A je to tu“, povedal si určite každý z nás. Ceremónia sa môže začať! Nejeden z nás mal pri príchode menej pevný krok so zmiešanými pocitmi.

Akt ceremónie sa začal básňou nášho spolužiaka, ďalej nás privítali moderátori tohto večera naši spolužiaci Adriana Kohanová a Anton Gondžúr. Nastal čas príhovoru nášho triedneho profesora Ing. Františka Moyzesa a konečne samotné stužkovanie. Zelená stužka, ktorá má viacero krásnych významov už bola pripnutá na našej hrudi. Už len chvíľu a oficiálna časť je za nami. Ešte príhovor zástupkyne rodičov triedy a svojím prípitkom dal krásnu bodku na záver tejto oficiálnej časti našej stužkovej riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár.

Nasledovali tance a to učiteľský, rodičovský a partnerský. Veľa z nás sa práve tejto chvíle najviac obávalo, no dopadlo to dobre a nejednému z nás padol kameň zo srdca. Nadišiel čas večere, chvíľka zábavy a náš program. Programom sme sa snažili zabaviť ľudí v sále. Čas letel, rodičia, učitelia i a ostatní prítomní sa príjemne zabávali. Čierna kronika prišla v hodine dvanástej.

Tak a máme to za sebou. Našou jedinou starosťou bola už len voľná zábava. Stužková sa oficiálne skončila o tretej hodine rannej, no kvôli dobrej nálade sa nám nechcelo odísť. Určite hovorím za celú triedu, že naša stužková sa nám vydarila, že môžeme byť spokojní a na seba hrdí. Tieto krásne chvíle sú nezabudnuteľné.

Martin Matušík, IV. F

II.C na bowlingu

V pondelok 29. 11. 2010 sme si opäť zorganizovali a uskutočnili ďalšiu „pánsku jazdu“. Vybrali sme sa na bowling. Ani jeden z nás nebol v tomto druhu športu majstrom a niekoľkí si zahrali prvýkrát. Napriek tomu atmosféra bola súťaživá, každý chcel vyhrať.

Mgr. Vladimír Hudáček

Potulky Prešovom

V pondelok 4. 10. 2010 bol nádherný jesenný deň. Popoludní sme sa nemuseli učiť, lebo v utorok bolo účelové cvičenie, a tak sme tento deň využili na prechádzku po Prešove. Zastavili sme sa pri najdôležitejších pamätihodnostiach Prešova a keďže triedna mala pripravený aj ťahák, dozvedeli sme sa o nich veľa zaujímavého. Nás, chlapcov, zaujali i krásne prešovské dievčatá. Príjemnú prechádzku sme ukončili na Trojici, kde sme si dali sladkú zmrzlinu. žiaci I. SA

Naša Cesta k emocionálnej zrelosti

Súčasnosť nám ponúka pomerne veľké množstvo rôznych druhov aktivít a podujatí, ktoré nám ochotne ponúkajú svoju účasť na vyplnení nášho voľného času, ktorého je pod tlakom školských, no najmä ,,neškolských“ činností žalostne málo . Predpokladám, že prevažnú väčšinu z nich si vyberie každý individuálne, no sú aj také, na ktorých je vaša účasť povinná. Mám na mysli mimoškolské aktivity organizované školou. Ak si výrazná časť študentov v súvislosti s nimi predstaví niečo, čoho podstatu najpresnejšie vystihujú slová NUDA a MUSÍŠ, nie je to veľmi prekvapivé. Existujú však aj činnosti, ktoré môžu kladne ovplyvniť osobnostný rozvoj človeka a nájsť odpovede na otázky priamo sa týkajúce nášho osobného života. Práve niečo podobné nám vymyslela naša triedna profesorka. Každý druhý týždeň máme triedne sedenia s dvoma psychologičkami. Pred tým, ako si predstavíte nudné a zdĺhavé odborné psychologické výklady formou monológu, uvediem fakt, že sa jedná o zábavné a poučné konverzácie, ktoré prebiehajú výlučne hravou formou, väčšinou odpovedaním na jednoduché, priam detinské otázky, ktoré však vyjadrujú oveľa hlbšiu podstatu, ktorú je možné efektívne aplikovať do nášho každodenného života.

Pomáhajú nám uvedomiť si hodnotu medziľudských vzťahov, vytvárajú podmienky pre vytvorenie individuálneho postoja k veciam, ktoré sú pre každého z nás podstatné, varujú pred neresťami súčasnej doby a budujú cestu k emocionálnej zrelosti. To všetko hravou formou! Takéto trávenie voľného času patrí bezpochyby medzi skvosty medzi triednymi akciami. Čo môže byť lepšie ako zabávať sa a súčasne byť vzdelávaný? Odpovedzte si sami...

Naša veľká vďaka patrí pracovníčkam Centra výchovnej a psychologickej prevencie Katke Sabolovej a Izidore Gladičovej, pretože neúnavne venujú svoj čas ľuďom, ktorí boli neraz označení za nepolepšiteľných :D ...

A samozrejme našej triednej, ktorá nám ako voľnočasovú aktivitu vybrala niečo zábavnejšie ako umývanie tabule :D

My z III.C