Výsledky celoštátneho kola SOČ za SPŠE Prešov

konaného v dňoch 24. 4. – 27. 4. 2012 na Hotelovej akadémií Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

Naši študenti boli úspešní aj na tomto významnom podujatí a z troch súťažných prác sa dve umiestnili na popredných miestach. Tak dokázali svojou prezentáciou o svojich veľmi dobrých vedomostiach a schopnostiach skĺbiť informácie z rôznych odvetví do úspešného projektu.

V súťažnom odbore 11 – Informatika sa na prvom mieste umiestnil

Michal JUREČKO zo IV. D so súťažnou prácou: Elektronická nástenka

V súťažnom odbore 12 – Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie sa na druhom mieste umiestnili súťažiaci

Slavomír KOŽÁR, Michal JUREČKO z IV. D a Pavol VARGOVČÍK zo IV. C so súťažnou prácou: Solárna elektráreň

Napriek až šiestemu umiestneniu našu školu zodpovedne reprezentovali v tomto súťažnom odbore aj Tomáš HUČKO zo IV. C a Dávid JAROŠ zo IV. A so súťažnou prácou: Riadenie lineárneho pohonu pomocou PLC

Dosiahnutým úspechom sa tešíme a blahoželáme.

Ing. František Moyzes

MAJÁLES SPŠE 2012

Každoročnou tradíciou našej školy na konci apríla je usporiadanie Majálesu SPŠE. Ani tento rok nebol výnimkou a tak sme sa spoločne stretli v piatok 27. 4. 2012 v sále PKO už na 8. ročníku tejto udalosti.

Slávnostne nás privítal náš maturant Slavomír Kožár, príhovorom pokračoval predseda Žiackej rady Marko Šidlovský a úvodný tanec si zatancovali pán riaditeľ Ing. Slavomír Kožár s pani zástupkyňou Ing. Juditou Sakáčovou. Po chutnej večeri nasledoval krátky, no napriek tomu veľmi zábavný program našich žiakov Marcela Hockicka, Dominika Fabriciho, Jakuba Kalmana a Adama Popernika s ľudovou hudbou Drišľak, po ktorom už nič nebránilo tomu, aby sa 140 hostí začalo zabávať a tancovať až do skorých ranných hodín. Táto zábava však bola na krátku chvíľu prerušená losovaním tomboly, v ktorej mali najviac šťastia žiaci a absolventi našej školy. Domov si tak okrem príjemných zážitkov odniesli aj zopár pekných cien.

Rozlúčili sme sa síce veľmi neradi, no v dobrej nálade a so sľubom, že o rok sa vidíme znova. Tešíme sa na Majáles 2013.

Marko Šidlovský

Matematický klokan

Dňa 19. marca 2012 sa v našej škole konala súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN. Zúčastnilo sa je 33 žiakov. Výsledky najúspešnejších žiakov sú pozoruhodné.

V kategórii KADET (1. a 2. ročník) súťažilo 22 žiakov, z nich 17 má percentil vyšší ako 80.

V kategórii JUNIOR (3. a 4. ročník) súťažilo 11 žiakov, z nich 7 má percentil vyšší ako 80.

Spolku teda 24 žiakov získalo titul „úspešný riešiteľ“.

Umiestnenie našej školy v porovnaní s inými školami ešte nepoznáme, ale podľa celkového percentilu 84,6 bude veľmi dobre.

Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách sú nasledovní:

Kategória JUNIOR

PoradieMenoBodyÚspešnosť (počet % z max. počtu bodov)Miesto v SR vo svojej kategóriiKoľko % žiakov malo menej bodov
1.Štefan Zorvan, III. C9780,820. - 27.99,2
2.Ján Goga, III. B9478,334. - 39.98,8
3.Damián Feťko, III. B9377,540. - 44.98,6
4.Jakub Jeleň, IV. D9175,852. - 61.98,1
5.Lukáš Figura, III. B907562. - 85.97,5
6.Frederik Olejník, III. B8369,2169. - 193.93,8
7.Filip Hendrichovský, III. C7360,8422. - 458.84,9

Kategória KADET

PoradieMenoBodyÚspešnosť
(počet % z max. počtu bodov)
Miesto v SR
vo svojej kategórii
Koľko %
žiakov malo menej bodov
1.Dávid Gmitro, I. SB1149511. - 14.99,7
2.Adam Gdovin, II. SA1149511. - 14.99,7
3.Michal Ljikar, II. SA11091,720. - 31.99,4
4.Kristián Kabláš, I. SB10688,367. - 74.98,2
5.Ján Rusinko, II. B10486,796. - 113.97,3
6.Lukáš Madzik, II. SA10285135. - 144.96,4
7.Pavol Dačo, II. SB10083,3168. - 194.95,3
8.Jozef Vaľko, II. SB9982,5195. - 214.94,7
9.Dávid Kmec, I. C9982,5195. - 214.94,7
10.Radovan Sroka, II. SB9680259. - 278.93,1
11.Imrich Štoffa, II. SB9579,2279. - 299.92,5
12.Pavol Kupčík, II. B9276,7354. - 385.90,5
13.Lukáš Vavrek, I. SB9075420. - 452.88,7
14.Adrián Šurányi, I. B8873,3479. - 512.87,2
15.Maroš Matisko, I. SA8772,5513. - 546.86,3
16.Martin Jurečko, II. B8268,3690. - 733.81,6
17.Michal Pánik, I. SA8167,5734. - 779.80,4

RNDr. Daniela Tekeľová

Medzinárodná matematická súťaž - Genius logicus

Dňa 5.4.2012 sa uskutočnila v našej škole matematická súťaž Genius-logicus.

Je to medzinárodná súťaž v ktorej je zapojených vyše 200 000 súťažiacich rôznych krajín. Účastníci súťaže si svoje vedomosti porovnávajú s inými žiakmi na počítači modernou a populárnou formou - online. Len počítačovou formou je možné takto spojiť mnohých nadšencom matematiky. Ani jazykové bariéry tu nie sú prekážkou, pretože úlohy boli preložené do úradného jazyka každej súťažiacej krajiny.

Žiaci mali na vyriešenie 10 úloh 70 minút času. Škoda, že v tomto školskom roku sa do súťaže zapojili len 6 žiaci. Myslíme si, že ani účastnícky poplatok by nemal fanatikov matematiky odradiť od možnosti porovnať si sily na medzinárodnej úrovni. Výsledky žiakov ešte nie sú známe, ale veríme, že budú výborné.

Súťažiaci žiaci v tomto školskom roku: Lukáš Feckanič 4.B, Jakub Jeleň 4.D, František Krajňák 4.B, Miroslav Kravec 3.S, Patrik Sopko 4.D a Kamil Triščík 4.D.

RNDr. Daniela Tekeľová

Naše aktivity v apríli

Dňa 2.4.2012 sme boli pozvaní na priateľský futbalový zápas na HA. Zadarilo sa a vyhrali sme 15:8. Dňa 4.4.2012 navštívilo 12 našich žiakov divadelné predstavenie „Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho“. Táto bláznivá komédia českého dramatika L. Smočka patrí k najslávnejším a najoriginálnejším dielam českej drámy a bola preložená do 15 jazykov vrátane rusínčiny. Dej sa odohráva v presne vymedzenom priestore, ktorý obýva ako podnájomník Dr. Burke. Keď mu zabehaný stereotyp života má narušiť vysťahovanie začína sled extrémnych situácií frustrovaného Burkeho, ktoré u divákov vyvoláva salvy smiechu. V priebehu mesiaca apríla skupina trénovaných dobrovoľníkov ešte tri-krát pomáhala sťahovať rusínske múzeum do nových priestorov. Dňa 12.4.2012 nás po dlhom časovom odstupe opäť navštívila Dr. Devečková a hovorila s chlapcami o závislostiach. Táto téma je žiaľ každým rokom aktuálnejšia, lebo stále vo väčšom mnostve prichádzajú do ŠI chlapci, ktorý majú už v prvom ročníku silnú závislosť na nikotíne, a niektorí sa stimulujú aj spôsobom, ktorý nie je zjavne postrehnuteľný, ale nie je zlučiteľný s vnútorným poriadkom ŠI. Medzi mladými je veľmi populárna aj marihuana, ktorú považujú za vcelku neškodnú aj keď práve v ich veku predstavuje časovanú bombu so zničujúcim dosahom. Podľa slov Dr. Devečkovej má tri-krát viac škodlivín ako cigareta a karcinogénne látky sa z tela uvoľnujú dvadsať rokov pričom spôsobujú mutáciu sperimií s genetickým dopadom na potomstvo. Chlapcov najviac zaujala možnosť zmerať vitálnu kapacitu pľúc – respektíve ich zanesenie pomocou špeciálneho prístoroja. Výsledky boli pre niektorých zdrvujúce. Zabudla som meno autora, ktorý povedal že svoju posledú cigaretu vyfajčil v deň, keď prvý krát pobozkal dievča. Teraz už aj ja viem prečo každý chce TIS-ku na celej SPŠE. Tohtoročný Deň zeme 19.4.2012 sme monotematicky po skupinách zamerali na význam triedenia odpadu. Oproti vyspelým európskym krajinám, kde je triedenie odpadu samozrejmosťou pripomína naša krásna krajina na mnohých miestach divokú skládku ku ktorej pribúda aj nebezpečný odpad zo zahraničia. Pre začiatok pre nás platí aby každý udržiaval v bezchybnom poriadku životné prostredie v tých priestorových súradniciach svojho bezprostredného okolia, v ktorom sa nachádza. Dňa19.4.2012 nasledovala skupina INLINE korčuliarov svojho vodcu Mgr. Dankoviča po cyklistickom chodníka do Veľkého Šariša a naspäť. Bola to zaujímavá skúsenosť a v týchto aktivitách budeme pokračovať. 23.4.2012 si najmä kultúrna verejnosť pripomenula svetový deň knihy, nad ktorou sa najmä medzi našimi mladými nezadržateľne zmráka. Dotazníková anketa, do ktorej bolo vybraných po päť žiakov z každej výchovnej skupiny nám potvrdila, že kniha nemá pre nich takmer žiadnu záujmovú hodnotu, takzvanú povinnú literatúru, ktorá poľudšťuje vôbec nečítajú a cestu do knižnice tiež nepoznajú, lebo v hľadaní informácií víťazí ako hlavný zdroj internet. Vynára sa pred nami obraz, že jedného dňa sa všetky knihy zosypú na dno monitora ako napadnuté starodávnym vírusom. Na monitore sa objaví veľká lopata a všetky litery a číslice vhodí do plameňov pod kotlom starodávnej lokomotívy... Ak si ľudia budú chcieť vymeniť poznatky, vymenia si digitálne nosiče, ako v kultovom filme Matrix. Prípadne pocity si sprostredkujú telepaticky. Tak ďaleko ešte nie sme a našťastie ani tak skoro nebudeme. Faktom ale zostáva, že času je stále menej, a nároky na efektívnosť komunikácie rastú. Odpoveďou sú nové technológie. Rýchly kontakt s informáciami a nové možnosti práce s textom v mnohých smeroch elektronickú knihu oproti klasickej knihe zvýhodňujú, znamenajú významný posun v práci s knihou, smerujú k vyššej forme komunikácie. A toto je rozhodne pre našich mladých príťažlivejšie.

Zaujímavým podujatím v apríli bol aj Akademický Prešov – tradičná prehliadka vysokoškolských divadelných súborov. Na posledné predstavenie poľského súboru, ktoré sa konalo na otvorenom priestranstve pred DJZ dostali vybraní študenti 3. A 4. ročníka predlženú vychádzku. Peknou kultúrnou bodkou za aprílom bola príprava na školský majáles pod taktovkou umeleckého vedúceho D. Fabriciho nadšenca Marcela Hockicka a talentovaného A. Poperníka. Pozvanie prijala aj víla Kamila, o ktorej sme už písali a jej fidlikanie na husličkách a krásny spev sme nadšene počúvali počas celej prípravy programu v spoločenskej miestnosti.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

18.apríl - BOWLING

Naša trieda sa zúčastnila na akcii v bowlingovom centre Lineas. Chýbali len naši maródi.

Vytvorili sme 2 súťažné tímy. Počas hry sme sa navzájom zabávali, aj keď súboj bol napínavý. A výdatne nás povzbudzovali aj tí, ktorí dali prednosť sedeniu pri kofole.

Víťazmi sa stali všetci, ktorí hrali. Bolo jedno, či trafili všetkých „panáčikov “ alebo ani jedného, pretože sme sa riadili heslom „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“

Všetci sme odchádzali spokojní a s novými športovými zážitkami.

I. C

I. SB na bowlingu

Dňa 20.4.2012 sa študenti I.SB zúčastnili na triednej akcii. Konkrétne na bowlingu. Hral každý, lebo všetci mali chuť do hry. Rozdelili sme sa do 6. skupín po 5. hráčoch a išli sme na to. Každý jeden z nás chcel zvíťaziť, tak sme do toho dali všetky svoje sily. Medzi nami sa našli aj takí, ktorým to išlo o niečo lepšie ako iným, o čom svedči aj fakt, že jeden z nás nahral neuveriteľných 134 bodov. Niektorých to chytilo až tak, že tam ostali ešte o hodinu dlhšie. Každý z nás si hru užíval naplno. Už sa tešíme na ďalšie triedne akcie, ktoré budú mať takú fantastickú atmosféru, aká bola ta dnešná.

Lukáš Gajdoš, I.SB

Bowling III. A

Žiaci našej triedy sa opäť po dlhšom čase zišli v apríli na bowlingovom turnaji, ktorý sa už tradične konal v bowlingovej hale v hoteli LINEAS. Naši chlapci sa s chuťou pustili do hry.

Hra bola veľmi vyrovnaná, niektorí žiaci vynikali, avšak z tejto hry mal každý z nás dobrý pocit. Aj takýmto spôsobom sme sa uvoľnili po namáhavom školskom dni a už teraz sa tešíme na ďalší bowlingový turnaj.

Matúš Pichanič, III. A