12/2013

Novorocenka

Cena predsedu PSK za rok 2013 udelená SPŠE v Prešove

cena-psk-jpgNa slávnostnom večeri, ktorý sa konal v Divadle Jonáša Záborského dňa 13. decembra 2013, bola udelená Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2013 Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (SPŠE) v Prešove pri príležitosti 60.výročia jej založenia, za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a príkladnú reprezentáciu kraja.

SPŠE si počas svojej dlhoročnej existencie vybudovala v Prešovskom kraji a na Slovensku dobré meno. Absolvovalo ju viac ako 8 tisíc študentov, ktorí sa v živote úspešne uplatňujú v rôznych oblastiach.Podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO sa SPŠE umiestnila v školskom roku 2012/2013 na prvom mieste a v školskom roku 2013/2014 na druhom mieste medzi odbornými školami a v celkovom poradí kvality škôl na Slovensku. V novembri 2012 získala SPŠE certifikát kvality EN ISO 9001:2008 Quality Management System. V novembri 2013 bolo otvorené Centrum odborného vzdelávania pre elektrotechniku, informačné technológie a podnikanie. Pedagógovia školy sa zapájajú do projektov a hľadajú možnosti na inováciu vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce. Žiaci školy sa pod vedením skúsených pedagógov-odborníkov pravidelne umiestňujú na popredných miestach v odborných súťažiach ZENIT a SOČ na regionálnej i celoštátnej úrovni. Udelením Medaily sv.Gorazda boli v posledných rokoch ocenení ministrom školstva za dlhoročnú pedagogickú prácu Mgr. VáclavVystavěl, Ing. Jozef Wagner a PaedDr. EvaBuzgová. Pamätným listom sv. Gorazda boli ocenení aj naši reprezentanti na Majstrovstvách sveta v stavbe a programovaní robotov Robocup 2011.Žiaci Slavomír Kožár, Patrik Sopko, Stanislav Starec a Pavol Vargovčík za získanie titulu majstrov sveta. Maroš Bartko, Radovan Sroka a Imrich Štoffa za ocenenie za najlepšiu elektroniku na tom istom podujatí v roku 2013.

Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja prevzal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, ktorý sa v mene všetkých pedagógov a zamestnancov školy poďakoval. Zároveň podotkol, že udelené ocenenie motivuje školu pokračovať v zdokonaľovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mgr. Viktória Poliaková

SMART metering na školách

vse-jpgTéma SMART meteringu dominovala v decembri na partnerských školách VSE. Najprv na stretnutí s majstrami odborného výcviku a vyučujúcimi silnoprúdových predmetov a neskôr so študentmi pri vyhlasovaní 7. ročníka tímovej súťaže.

Vzdelávame učiteľov

Ako sme sľúbili ešte na jar, pedagógom z našich partnerských stredných škôl chceme postupne prinášať odborné novinky z energetiky, aby sme aj touto formou skvalitňovali vzdelávací proces na školách. Riadime sa pritom heslom, že to, čo pomôže školám a ich študentom, pomôže aj nám, keď ich absolventi nastúpia do VSD. Pre druhé stretnutie sme si vybrali tému merania. Ing. Mário Šotter pripravil zaujímavú prezentáciu o SMART meteringu, ktorá vyvolala živú diskusiu vyučujúcich. A keďže sa stretnutie konalo na pôde SPŠE v Prešove, tak sme to prepojili aj s exkurziou na našom Metrologickom stredisku.

Pracujeme na učebných textoch

Súčasťou stretnutia bolo aj zozbieranie podnetov na doplnenie učebných textov o energetike, ktorú pripravuje Ján Romaňák a Marián Mačák. S prípravou učebnice sa začalo začiatkom minulého roka a finálna verzia bude hotová do konca tohto školského roka. Školy túto iniciatívu VSE veľmi vítajú a niektoré z nich už aj zaradili niektoré časti učebných textov do svojich osnov. Veľký záujem je aj o krátke videá, kde by boli ukážky niektorých prác našich elektromontérov.

SMART metering aj súťažne

Téma SMART meteringu nebola pre stretnutie s vyučujúcimi vybraná náhodne, ale ako predzvesť tímovej súťaže pre vyššie ročníky partnerských škôl VSE. Tému súťaže sme vyhlásili na školách 17. a 18. decembra a úlohou súťažných tímov bude navrhnúť a zostrojiť model inteligentného riadiaceho a meracieho systému v oblasti spotreby elektrickej energie v objekte za účelom optimalizácie spotreby. Trojčlenné tímy z 5 škôl majú teda za úlohu priniesť podnety, ako krivku spotreby nielen vyrovnať, ale aj znížiť. Finále súťaže nás čaká 28. februára.

Ing. Veronika Kašteľová

Krajské kolo ZENIT v programovaní

zenit-jpgSúťaž ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve oslavuje v tomto školskom roku 30. výročie svojho vzniku. Je už mnohoročnou tradíciou, že krajské kolo ZENIT v programovaní organizuje naša škola a nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 5.12.2013 sa v priestoroch LVT1, LVT2 zišlo 38 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje sily v troch súťažných kategóriách A – študenti 3. a 4. ročníka SŠ (programovanie v niektorom z jazykov C, C++, Pascal, Delphi, Java, Python) B – študenti 1. a 2. ročníka SŠ (programovanie v niektorom z jazykov C, C++, Pascal, Delphi, Java, Python) WEB dizajn – študenti stredných škôl – tvorba webových stránok Okrem hodnotných cien sa súťažilo aj o miestenku do celoštátneho kola. Súboj to bol neľútostný, pretože z každej kategórie postupoval iba víťaz. Napriek šiestim umiestneniam našich študentov na stupni víťazov si postup do Banskobystrického finále z našich vybojovali len víťazi novej kategórie WEB dizajn. Výsledky :

Kategória A:

  1. Lukáš Židzik​​, ​​Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
  2. Jaroslav Kravec​​, ​​SPŠE Prešov a Róbert Eckhaus, ​​​​Gymnázium Konštantínova, Prešov

Kategória B:

  1. Ondrej Sekerák, ​​​​Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
  2. Patrik Jurašek, ​​​​SPŠE Prešov
  3. Dominik Jurečko​​, ​​SPŠE Prešov

Kategória WEB dizajn:

  1. Dlugoš, Galovič, ​​SPŠE Prešov
  2. Gogoľ, Farkaš​​, ​​SPŠE Prešov
  3. Lejko, Štefančík, ​​​​SPŠE Prešov

Víťazom gratulujeme!

Ing. Peter Vargovčík

Vianočná besiedka

vianocna-besiNa našej škole býva zvykom, že v predvianočný čas sa koná Vianočná besiedka, ktorá nás naladí na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. V tento deň sa neučí, z čoho majú radosť nielen žiaci, ale aj my učitelia. Tešíme sa na program, ktorý je každý rok zaujímavý. V tohtoročnom sme mali možnosť vidieť rôzne vystúpenia, či už tanečné, hudobné, ale aj také, ktoré mali v sebe ukryté posolstvo. Práve takéto vystúpenie nám sprostredkovali žiaci 1.F a 4.F v spolupráci s Ing. Petrom Vargovčíkom v podobe piesní od skupiny PinkFloyd.

Program moderovala Timea Balhová z 1.F a Marko Šidlovský zo 4. SA, pre ktorého bola táto besiedka, veríme, že iba čo sa týka moderovania, posledná. Pri tejto príležitosti mu škola vyjadrila poďakovanie vo forme ceny za jeho aktívnu prácu, ktorú svedomito vykonával vo funkcii predsedu Žiackej rady.

Besiedku už tradične ukončil svojím príhovorom, v ktorom poprial nám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár. Po jeho záverečných slovách sme si už mohli dopriať vytúžený oddych od školských povinností v podobe zimných prázdnin.

Mgr. Lucia Liptáková

ANDROID - mobile development

android-mobilNaša škola pripravila v spolupráci s externými lektormi firmy NESS workshop s témou ANDROID – mobile development. Pre veľký záujem študentov sa rozdelil do dvoch termínov. Prvý workshop sa uskutočnil v utorok 3.12.2013. Zúčastnili sa ho študenti aj niektorí učitelia.

Lektori nás uviedli do problematiky open source platformy, ktorá vznikla najmä pre mobilné zariadenia (smartphone, PDA, navigácie, tablety). Samotná platforma Android dáva k dispozícii nielen operačný systém, ale aj kompletné riešenie nasadenia operačného systému (špecifikácia ovládačov a pod.) pre mobilných operátorov a výrobcov zariadení a v neposlednom rade pre vývojárov aplikácií poskytuje efektívne nástroje pre ich vývoj - Software Development Kit. V aplikácii sme si ukázali rôzne nástroje i spôsoby programovania v jazyku Java. Atmosféra bola veľmi tvorivá, lektori sa snažili sprístupniť informácie a postupy čo najlepšie. Určite sa radi zúčastníme ďalšieho workshopu.

Ing. Anna Dlugošová

Jazykové olypmpiády

Tento školský rok sa súťaž jazykovo zdatných študentov konala počas troch dní. 3.12. 2013 – angličtinári 3. a 4. ročník 10.12.2013 – nemčinári 1. - 4. ročník 12.12.2013 – angličtinári 1. a 2. ročník

Školské kolá sa konali v príjemnej pracovnej atmosfére, záujem vyhrať prejavilo doteraz najviac študentov. Svoje jazykové schopnosti si vyskúšali v štyroch disciplínach: schopnosť porozumieť počúvanému a čítanému textu v cudzom jazyku, znalosť gramatických štruktúr, slovnej zásoby a pohotovosť a tvorivosť pri opisovaní obrázku. A tu sú tí najlepší:

ANJ intermediate ANJ pre-intermediate NEJ
1. Kamil Goliáš III.SB 1. Jerguš Lejko II.SB 1. Martin Sekera I.F
2. Oskar Hladký III.SA 2. Šimon Lelák I.F 2. Michal Hudý IV.F
3. Martin Mikuška IV.B 3. Michal Kucan I.SB 3. Jakub Merta IV.A

Víťazi boli odmenení symbolickými cenami, ktoré venovala Nadácia školy. V obvodnom kole budú našu školu reprezentovať Kamil Goliaš z III.SB v anglickom jazyku a Martin Sekera z I.F v nemeckom jazyku. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme, držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy. Podrobné výsledky Olympiád v cudzích jazykoch nájdete tu, tu aj tu. Fotogaléria

Emília Čulková

Vianočná kapustnica

vianocna-kapuKaždý z nás sa teší na koniec roka, s ktorým sa spájajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Tešíme sa na oddych a pokoj, ktorý tak veľmi po náročných týždňoch a mesiacoch očakávame a potrebujeme. Tešíme sa na spoločnosť našich blízkych, s ktorými tieto posledné dni v roku prežijeme v príjemnej rodinnej atmosfére.

Blíži sa čas Vianoc a všade naokolo je vianočná atmosféra. Na vianočných trhoch rozváňajú tie najlepšie dobroty, ktorých vôňa sa šíri široko-ďaleko, počuť vianočné koledy a nám sa na tvárach objavuje úsmev a v srdciach cítime teplo a lásku. Aj my v škole sme pocítili ,že Vianoce už klopú na dvere. Vo štvrtok, 19.decembra, v popoludňajších hodinách sa v školskej jedálni konala, tak ako každoročne, naša Vianočná kapustnica. Priestory jedálne boli skrášlené vianočnou výzdobou a z kuchyne bolo cítiť vôňu kapustnice.

Úvodne slovo patrilo riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, ktorý vo svojom príhovore zhodnotil tento rok, poukázal na úspechy našej školy a poďakoval pedagógom za prácu, ktorú každým dňom odvádzajú. Po slávnostnom prípitku sa na stoly začali nosiť polievkové misy s kapustnicou a začala sa zábava v plnom prúde. Pri stoloch bolo počuť rozhovory ľudí i smiech a v pozadí vyhrávali vianočné koledy.

Stretnutie pri Vianočnej kapustnici má svoje čaro. Stretnú sa tu ľudia, ktorých spája SPŠE. Nielen pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ale aj tí, ktorí kedysi boli súčasťou tejto školy. Na chvíľu všetci zabudneme na pracovné povinnosti a vychutnávame si tú príjemnú predvianočnú atmosféru.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, aby sa táto Vianočná kapustnica vydarila tak, ako to bolo aj v tohto roku.

Mgr. Ivana Kurtyová

Študenti SPŠE na hudobných koncertoch

hudobne-koncerKoncom roka sa uskutočnili dva zaujímavé a hodnotné koncerty. Prvý bol koncert Jany Kirschner v sále PKO. Druhý koncert - Bílé Vánoce Lucie Bílé bol v katedrále sv. Mikuláša v Prešove. Na oboch podujatiach sa aktívne podieľali študenti našej školy. Najviac pomoci odviedli členovia audiovizuálneho krúžku – HI FI klubu. Pomoc spočívala pri vykladaní techniky z dopravných prostriedkov a následné vybaľovanie pri javisku. Nasledovala pomoc pri skladaní a zapojovaní zvukovej a svetelnej techniky. Zaujímavé bolo aj prenášanie hudobných nástrojov. Niektoré z nich boli mimoriadne vzácne – elektronický organ Hammond a Leslye speaker k nemu. Pri príprave a počas koncertu si študenti mohli zblízka pozrieť profesionálnu techniku, v bežnom živote nedostupnú. Videli a zažili celý pracovný proces osvetľovača, zvukára a javiskového technika. Tiež aj catering a organizáciu podujatia. Na záver bolo potrebné všetko rozobrať, zbaliť a bezpečne naložiť do dopravných prostriedkov. Všetko pod vedením a dozorom skúsených technikov. Verím, že takéto skúsenosti sú pre žiakov, ktorých táto oblasť zaujíma, veľmi vzácne, užitočné a predovšetkým zaujímavé.

Ján Haluška

Exkurzia vo firme GLUNZ&JENSEN

glunzjens-10170921Dňa 12. 12. 2013 sa naša trieda III. F spolu s našou pani triednou učiteľkou Ing. Vladimírou Pastirovou zúčastnila exkurzie v rámci predmetu PXA vo firme GLUNZ&JENSEN, s. r. o., na Košickej ulici v Prešove. Na úvod exkurzie nás Ing. Fabian oboznámil s históriou a výrobným procesom podniku formou veľmi zaujímavej prezentácie. Po prezentácii nás počas celej exkurzie sprevádzali majstri výroby celým podnikom, vysvetľovali a komentovali nám jednotlivé procesy. Veľký dôraz kládli na bezpečnosť či už zamestnancov alebo našu počas celej prehliadky. A čo sme sa vlastne dozvedeli?

Firma GLUNZ&JENSEN, s. r. o., je dánska spoločnosť, vyrábajúca stroje pre polygrafický priemysel. Založili ju dvaja kamaráti, ktorí už nechceli byť len radovými zamestnancami. Vznikla v roku 1973 v Dánsku. V roku 2005 vznikla jej jediná pobočka na Slovensku, a to práve v Prešove.

exkurzia-vo-firSpoločnosť Glunz & Jensen má sídlo v Ringstede a výrobné pobočky ešte v USA, Veľkej Británii a Nemecku. Svoje výrobky dodáva globálnym firmám ako Agfa, Creo, Fuji, Heidelberg a Kodak.

V Prešove má táto firma približne 125 zamestnancov a dokopy vo všetkých výrobných závodoch v Dánsku, USA, Taliansku a v Číne cca 300 zamestnancov.

Vďaka tejto exkurzii sme mohli vidieť, ako to vo veľkých firmách chodí, aká dôležitá je práca každého jedného zamestnanca, a že dôležitý je každý jeden zamestnanec, lebo ten tvorí samotný podnik.

Natália Triščíková, III. F

Malé zamyslenie a bilancia roku 2013

si-jpgAsi nielen mne sa zdá, že čas je divoký žrebec, ktorého márne chytám za chvost. Ale chcem vám aspoň teraz v čase Vianoc zaželať pevné ukotvenie v prítomnom okamihu, aby ste si v najhlbšom vnútri uvedomili, čo je pre vás nesmierne dôležité v súradniciach života súkromného aj pracovného. Bilancia roku 2013 bola pre našu školu viac ako úspešná, o čom svedčí aj udelenie ceny predsedu PSK Mudr. Chudíka za priebežne dosahované mimoriadne výsledky. Ja som si tú radosť na slávnosti užila dvakrát, lebo ocenený bol aj môj vysokoškolský pedagóg prof. Karol Horák – kulturológ, spisovateľ, dramatik, režisér a najmä človek výnimočných ľudských kvalít. Vo svojom príhovore k publiku povedal, že pre každého mladého človeka je šťastím, keď na svojej životnej ceste stretne pedagóga, ktorý dokáže odhadnúť a rozvinúť jeho tvorivý potenciál. Nuž, naši študenti majú – súdiac podľa pribežne dosahovaných merateľných ukazovateľov – na výnimočných pedagógov šťastie. Keďže uzávierka minulého čísla bola ešte pred plesom na ZŠP, chcem dodať, že mal nevšednú atmosféru a všetci sme sa cítili veľmi príjemne. Najviac pohľadov pútal Marek Dlugoš, ktorého úvodný tanec pripomínal elegána z francúzskeho romantického filmu. Nad Marekovou kolískou sa sudičkám určite roztrhlo vrece, lebo Marek je talent a odborník prakticky na všetko a aj zdanlivo nesúrodé veci robí s neuveriteľnou ľahkosťou. Keď som ho minule pochválila za štýlové oblečenie, povedal, že si ho objednáva cez internet z firmy Ombre glothing, pre ktorú zároveň predvádza modely. V krajskom kole ZENITu v programovaní 5.12. získal spolu s Marekom Galovičom 1. miesto a postupujú do celoštátneho kola. Podľa jeho vlastného vyjadrenia bolo súťažné zadanie náročné a bolo potrebné zvládnuť ho v krátkom časovom limite. O to viac ich obidvoch potešilo umiestnenie.

December v ŠI sme odštartovali 5.12. behom po schodoch. Po neprekonateľnom V. Hovancovi, ktorý získal prvenstvo 4x, zvíťazil tohto roku Marek Hrabčák. Podľa vyjadrenia neprajníkov sa k víťazstvu dostal príliš ľahko, lebo nohy má oveľa dlhšie ako Sklenaříková a schodisko bral na tri zábery. Mikulášskej nádielky sa úspešne zhostili prváci. V prestrojení odprevadili všetkých hladošov do školskej jedálne a počas večere dokázali navodiť príjemnú, uvoľnenú vianočnú atmosféru, pričom nezabudli všetkých obdarovať.

Dňa 12.12. sme sa zúčastnili volejbalového turnaja organizovaného Centrom voľného času ABC. Naše hviezdne mužstvo získalo s prevahou prvenstvo a hneď sme dostali ponuku na pokračovanie zápasov od našich priateľov zo ZŠP, kde turnaj prebiehal aj od účastníkov SOŠ technickej z Volgogradskej ulice. Veľkorysú ponuku sme dostali aj od riaditeľky Rusínskeho múzea v Prešove, O. Glosikovej, ktorá prácu 12 dobrovoľníkov z radov prvákov pri inštalovaní výstavných exponátov ocenila jedným stravným lístkom a časovo neobmedzenou ponukou bezplatne využívať priestory múzea na mimoškolské aktivity. Radosť nám v decembri urobili aj dvaja akční prváci J. Török a T. Hutník, ktorí po absolvovaní dvoch víkendových pobytov cez organizáciu IUVENTA vypracovali do realizovateľnej podoby spoločný projekt overovania vedomostí z praktickej elektroniky pre vekovú kategóriu do 15 rokov, ktorý bude realizovaný v priestoroch našej školy. Dňa 12. 12. navštívilo 15 študentov nové predstavenie v DADe Letný deň. Výpoveď o zmysle života v absurdnej dráme s humoristickým podtextom našich študentov zaujala i pobavila. Dnes práve chystáme spoločnú koncoročnú večeru a písomné posolstvo pre študentov, ktorým sa môžeme podeliť aj s vami: „Keď sa spýtali Dalajlámu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal – Ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze, potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie. Potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti. A žijú tak, ako by nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby pred tým žili.“

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Vianoce sú už blízko...

vianoce-su-uzV pondelok 16. decembra sa po vyučovaní vybrala naša trieda I. A spolu s triednou učiteľkou do mesta na vianočné trhy. Poobzerali sme si vianočnú výzdobu mesta, stánky s rôznymi vecami aj občerstvením. Niektorí kúpili malé darčeky svojim blízkym, nadýchali sme sa predvianočnej atmosféry a po spoločnom fotografovaní pri troch snehuliakoch sme sa rozišli. Prajeme všetkým krásne, spokojné a radostné vianočné sviatky. My všetci sa už tešíme.

študenti I. A

Vianočné trhy

vianocne-trhyV pondelok, 9. decembra, sme sa po vyučovaní vybrali na vianočné trhy v centre mesta. Prešli sme sa uličkami, na ktorých stáli stánky, a obdivovali darčeky, suveníry, rôzne predmety a vecičky, ktoré nám tieto stánky ponúkali. Bolo cítiť príjemnú vôňu pečených dobrôt, ale ja vareného vína, punču a medoviny. Po obhliadnutí stánkov sme sa aj my na chvíľu zastavili a pri stánku s detským vianočným punčom prehodili pár slov a podebatovali. Veď vianočné trhy nie sú len o míňaní peňazí, ale aj o príjemných stretnutiach.

študenti II.D

Záhrada umenia

zahrada-umeniaV minulom školskom roku sme si zaumienili, že počas štvorročného štúdia na tejto škole sa postupne oboznámime s históriou Prešova a navštívime aj všetky parky, ktoré sa v meste nachádzajú. Naše štvorročné putovanie začalo pre rokom návštevou najznámejšieho parku v meste pri Neptúnovej fontáne. Tohtoročné decembrové dni nás lákali do mesta už aj kvôli vianočným trhom, ale zároveň sme mohli v našom objavovaní pokračovať. Najbližšie bola Záhrada umenia, ktorá sa nachádza neďaleko Františkánskeho kostola. Dostali sme sa tam od našej školy dosť rýchlo, chodníkom po Kmeťovom stromoradí, ktorý vyúsťuje až pri divadle. Počasie bolo dosť sychravé a nevychutnali sme dostatočne čaro a atmosféru tohto kútika vhodného hlavne na letné prechádzky, ale zistili sme, že sú tu umiestnené sochy významných prešovských sochárov, ktoré sme si mohli obhliadnuť. Kedysi tu bolo mestské letné kúpalisko, ktoré postupne zaniklo. Teraz sa tu v lete konajú kultúrne podujatia na voľnom priestranstve. Snáď niekedy v čase letných prázdnin využijeme takú možnosť a ešte sa tam vrátime.

študenti II.SA

navsteva-kostDňa 16. 12. 2012 sme my, študenti III. F triedy, navštívili Kostolnú vežu v Prešove. V tento predvianočný čas nám prehliadku na Kostolnú vežu sprostredkovala naša pani triedna učiteľka Ing. Vladimíra Pastirová.
Ak sme si chceli všetci vychutnať pohľad na celý Prešov, museli sme zdolať najprv 200 schodov. Cestou nahor sme si mohli obzrieť sochy svätcov z 18. storočia, medzi nimi aj sochu Panny Márie, ktorá bola kedysi pod krížom na Kalvárii v Prešove. Na stenách sa nachádzali fotografie a informácie o pôvodnom výzore chrámu a jeho zmenách v priebehu storočí a po ničivých požiaroch. Hodinový mechanizmus a zvony naznačovali, že sa blíži vrchol veže. Každý z troch zvonov je niekomu zasvätený – sv. Mikulášovi, sv. Trojici a Panne Márii. Celou prehliadkou nás sprevádzala a informovala Mária Vernarská, sprievodkyňa.
Balkón bol vo výške 56 metrov a my sme tak mohli netradičným spôsobom pozorovať krásne prešovské vianočné trhy a skonštatovať, ako vysoko sme sa len dostali.

Matej Kažimír, kultúrny referent III. F

Vianočné trhy 2013

vianocne-trhyVianočné trhy, ktoré sa v našom meste konajú každý rok, sme si nemohli nechať ujsť. Rozhodli sme sa, že sa spolu na ne vyberieme 10.12.2013. Cesta do mesta bola samozrejme po vlastných aj napriek tomu, že nám počasie až tak neprialo. Fúkal mrazivý vietor. Po príchode na pešiu zónu sme prešli okolo stánkov, kde rozvoniavali rôzne dobroty. Aby sme mali na tieto spoločné chvíle spomienku, urobili sme si zopár fotografií. Už sa všetci tešíme, ako sa tam o rok znovu stretneme.

trieda III. SA

Výlet na vyhliadkovú vežu

vylet-na-vyhli11.12. 2013 sme si s triednou profesorkou a spolužiakmi naplánovali výstup na vyhliadkovú vežu v Prešove. Táto veža sa nachádza v centre mesta.
V minulosti slúžila ako vodárenská veža. Dlhý čas chátrala, no teraz ju obnovili a otvorili verejnosti. Je vysoká asi 75 metrov. Na vrchol vedie viac ako 150 schodov, čo preverilo našu fyzickú zdatnosť, no v pohode sme to zvládli. V blízkej budúcnosti sa uvažuje, že tam bude sídliť Krajské informačné centrum, vyhliadka a kaviareň, dobuduje sa aj výťah. V súčasnosti je návrh na jej zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
Večer túto vežu osvetľuje veľa farebných svetiel, takže pôsobí ako kozmická loď.
Výhľad z nej je krásny nielen na mesto, ale pri dobrom počasí dovidíte až Vysoké Tatry. Keďže bola dobrá viditeľnosť, prezreli sme si Prešov z každej svetovej strany. Tieto výhľady sa nám všetkým páčili.
Po prehliadke veže sme navštívili aj vianočné trhy v centre mesta. Exkurzia sa nám vydarila. Snáď si to ešte niekedy zopakujeme.

Martin Varhoľ, III. SB

Vianočná besiedka

4-f-vb-jpgDňa 20.12.2013 sa na našej škole konala ako každý rok vianočná besiedka. Pre nás štvrtákov to bola posledná besiedka, a preto sme sa vo veľkej miere podieľali na jej programe. Niekoľko dní pred besiedkou sme nacvičovali scénky zo stužkovej, ktorými sme vystupovali, ale aj naši spolužiaci, Zuzka Pavlišáková, Samuel Demek a Štefan Korčák, sa podieľali na príprave muzikálu pod vedením pána profesora Vargovčíka. Náš spolužiak Jozef Kohlmajer so svojou tanečnou skupinou predviedli svoje brakedance vystúpenie. Predviedli sme aj spartakiádu v našom podaní. Sme radi, že sme aj my mohli prispieť, a dúfame, že sa to všetkým páčilo.

Študenti 4.F

Tanečná

tanecna-jpgKeďže sme štvrtáci a blíži sa naša stužková slávnosť, prihlásili sme sa v tomto školskom roku na tanečnú. Do tejto chvíle sme už zvládli základné klasické a latino-americké tance i niektoré tanečné novinky a, čo je hlavné, zoznámili sme sa s milými dievčatami. Keďže vieme, že naša triedna tiež rada tancuje, pozvali sme ju na jednu z hodín aj na predvianočný večierok. Nálada bola výborná, skvele sme sa zabavili a vytancovali sme aj triednu. Škoda, že do konca kurzu ostáva len pár hodín. Odkazujeme všetkým študentom: „Nebojte sa tanca a prihláste sa do tanečnej.“

študenti IV. SA

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor