5/2014

Majáles SPŠE 2014

majales-spse Dňa 2.5.2014 sa uskutočnil v PKO Čierny orol jubilejný, v poradí už desiaty školský ples – Majáles, ktorý organizovala Žiacka školská rada SPŠE. Začiatok Majálesu sa niesol v podobe tanca, ktorý si pripravili študenti III. F triedy a študentky I. F pod vedením Ing. Vladimíry Pastírovej. Po úvodnej časti nasledoval tanec riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, a zástupkyne školy, Ing. Judity Sakáčovej, ktorým to pekne tancovalo. Pod taktovkou DJ Piťa sa postupne pripájali do tanca aj ostatní a zábava sa rozbehla v plnom prúde a vo víre hudby si každý tanečník prišiel na svoje. Po tanečných kreáciách všetkým dobre padla chutná večera. Celý večer sa niesol v skvelej nálade, dámy okúzľovali svojimi večernými róbami a páni svojou galantnosťou. Oproti minulému roku bola účasť na Majálese nižšia, no ani tento fakt neubral na kvalite, ba práve naopak, človek mal pocit družnej, niekedy až rodinnej atmosféry. Bývalí spolužiaci, ktorí spoločne sedávali v laviciach SPŠE sa po dlhom čase stretli a vytancovali svoje obľúbené učiteľky, na ktoré ani po dlhých rokoch nedokázali zabudnúť. Spolu s učiteľmi si zaspomínali na staré školské časy a pochválili sa svojimi vysokoškolskými, pracovnými i rodinnými úspechmi. Medzi študentmi a pedagógmi neboli tentoraz bariéry v podobe školských lavíc medzi nimi, a tak mali študenti možnosť viac spoznať ľudskú stránku pedagógov. Aj tento rok spríjemnila večer bohatá tombola, niektorým šťastlivcom aj viacnásobne. Zábava pokračovala až do ranných hodín, kedy sa do sýtosti vytancovaní hostia tanečným krokom pobrali domov.

Ostáva len veriť, že tradícia Majálesu SPŠE bude pokračovať ďalej, že sa medzi študentmi, bývalými študentmi a učiteľmi bude udržiavať puto, ktoré ich silno spája, ktoré sa nazýva Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove.

Ing. Jozef Macej, Mgr. Lucia Liptáková

Rozlúčka so štvrtákmi

.jpg V stredu 7. mája 2014 počuli poslednýkrát školský zvonec. Zvonec, ktorý im ohlasoval štyri roky začiatok i koniec vyučovacích hodín, ale mnohým z nich najmä prestávky.

Zborovňa – miesto, kde sa stretávajú pedagógovia, sa na chvíľu premenila na miesto stretnutia rozlúčky učiteľov a študentov.

A tak stáli pred nami naši najlepší, najmúdrejší a najstarší – naši maturanti. Počas rozlúčky určite nejedného lúčiacemu sa i nám, vyučujúcim, napadli nezabudnuteľné situácie, ktoré sme spolu s našimi štvrtákmi prežívali. Či to boli vtipné hlášky pred tabuľou alebo v laviciach, tajné fajčenie za rohom školskej budovy, výlety..., ale tiež úspešné reprezentovanie školy nielen na domácej pôde, ale i v krajských, celoštátnych alebo aj medzinárodných súťažiach.

No dnes sa pre nich všetko končí. Pretože všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov, aj oni sa malými krôčikmi v podobe jednotlivých ročníkov dostali až k tomuto veľkému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu. Tým veľkým krokom je maturitná skúška. Po jej absolvovaní odídu zo školy, ktorá sa na štyri rokov stala ich druhým domovom. Opustia miesto, v ktorom si postavili základy svojich životov, zažili prvé lásky a s nimi možno aj prvé bolestivé sklamania.

Aj preto v ich prejavoch zneli slová poďakovania učiteľom za to, že sa nevzdávali ani vtedy, keď si plnenie školských povinností zamenili za oddych a zábavu, za to, že im všetko odpustili a aj naďalej odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti. Sľúbili, že na maturitnú skúšku prídu čo najlepšie pripravení.

Z úst pedagógov zazneli úprimné slová viery v silu a schopnosti pretaviť do maturitných odpovedí všetko to, čo sa za uplynulé roky naučili. Zaželali všetkým šťastnú ruku pri maturitných skúškach a úspešný štart do ozajstného života.

V spomienkach nás všetkých zostane natrvalo zapísaný maturitný ročník 2010-2014.

PaedDr. Lucia Ligusová

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

slavnostne-od Piatok 23.5.2014 po ukončení ústnej formy maturitných skúšok sa v telocvični konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení piatim triedam 4. ročníka: 4.A s triednym učiteľom Ing. Jozefom Harangozom, IV. B s triednou učiteľkou Mgr. Martou Kožárovou, IV. SA s triednou učiteľkou RNDr. Annou Budišovou, IV. SB s triednym učiteľom Mgr. Františkom Babinčákom a IV. F s triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Šmičekovou.

Celé podujatie moderovala Mgr. Lucia Liptáková, ktorá po nástupe absolventov, štátnej hymne a hymne školy privítala riaditeľa a zástupcov SPŠE a hostí – Ing. Miloslava Karaffu, riaditeľa spoločnosti Elcom Prešov a Ing. Milana Fejka, podpredsedu Rodičovskej rady. Zaujímavým príhovorom poprial všetkým absolventom veľa šťastia a úspechov Ing. M. Karaffa.

Po ňom nasledovalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení riaditeľom školy a triednymi učiteľmi.

V nasledujúcej časti podujatia boli ocenení finančne alebo formou Ďakovného listu SPŠE študenti, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v štúdiu alebo reprezentovali našu školu v celoštátnych súťažiach – SYGA, RoboCup. Tiež boli odovzdané Priemyselné certifikáty CCNA v rámci CISCO v oblasti sieťových technológií.

Rad školy získal tento rok Marko Šidlovský zo IV. SA, ktorý sa zároveň prihovoril všetkým prítomným a v mene študentov vyjadril poďakovanie rodičom a učiteľom.

Záverečné slovo mal riaditeľ SPŠE, Ing. Slavomír Kožár, ktorý vyjadril presvedčenie, že naši absolventi dostali dobré základy, na ktorých môžu stavať vo svojom profesionálnom i osobnom živote.

Priebeh i atmosféra celého podujatia boli dôstojným zavŕšením štúdia absolventov v školskom roku 2013/2014 na SPŠE v Prešove.

Mgr. Iveta Kovaľová

Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

Aj tento školský rok sa naši študenti úspešne zapojili do najväčšej medzinárodnej súťaže na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaž sa konala 24. marca 2014 a na Slovensku si v nej zmeralo sily 59 232 študentov. V kategórii Kadet O12 to bolo 3 410 študentov a v kategórii Junior O34 súťažilo 2 121 študentov. Našu školu reprezentovalo 135 študentov. V kategórii Kadet O12 súťažilo 94 študentov prvého a druhého ročníka, 41 študentov tretieho a štvrtého ročníka súťažilo v kategórii Junior O34. Oficiálne výsledky spolu s vecnými cenami nás opäť potešili. V rámci škôl sa naša škola v obidvoch kategóriách umiestnila medzi sto najlepšími školami Slovenska na prvom mieste. Titul školský šampión získal Martin Macej z II. SB, ktorý v svojej kategórii Kadet O12 obsadil na Slovensku 3.– 4. miesto. Najlepšie umiestnenie 8. – 13.miesto na Slovensku v kategórii Junior O34 získali Adam Gdovin, IV. SA a Samuel Perháč, III.A. Za školu v obidvoch kategóriách malo 68 študentov percentil vyšší ako 80 % a získalo titul „ úspešný riešiteľ “. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

Kategória KADET O12

Poradie Meno a priezvisko Trieda Body Úspešnosť v % Percentil
1. Martin Macej II. SB 115 95,8 99,9
2. Jerguš Lejko II. SB 111 92,5 99,8
3. - 4. Jozef Bučko I. SA 110 91,7 99,6
3. - 4. Tomáš Hutník I. B 110 91,7 99,6

Kategória JUNIOR O34

Poradie Meno a priezvisko Trieda Body Úspešnosť v% Percentil
1. - 2. Samuel Perháč III. A 98 81,7 99,6
1. - 2. Adam Gdovin IV. SA 98 81,7 99,6
3. Dávid Gmitro III. SB 90 75 98,6

Mgr. Anna Pašenová

AJ NAŠI ŠTUDENTI MYSLIA EKONOMICKY

jasr-logo-jpgProstredníctvom Online učebnice ekonómie mali študenti IV. A, B, SA a SB možnosť na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk pod vedením učiteľa, tútora – Ing. Vladimíry Pastirovej, vzdelávať sa online počas celého školského roka 2013/2014 a mali možnosť:

• získať základný ekonomický rozhľad,

• študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,

• využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,

• určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci učiteľa,

• využiť samostatné štúdium prostredníctvom internetu,

získať po splnení podmienok (vstupný test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný test) certifikát o úspešnom absolvovaní.

Študenti študovali postupne 15 kapitol:

 1. kapitola - Čo je ekonómia?
 2. kapitola - Systém slobodného podnikania
 3. kapitola - Dopyt
 4. kapitola - Ponuka
 5. kapitola - Trhová rovnováha
 6. kapitola - Spotrebitelia, sporitelia, investori
 7. kapitola - Podnikanie v trhovej ekonomike
 8. kapitola - Financovanie podniku
 9. kapitola - Výroba a produktivita
 10. kapitola - Pracovná sila
 11. kapitola - Ako si firmy konkurujú
 12. kapitola - Úloha vlády
 13. kapitola - Peniaze a finančné inštitúcie
 14. kapitola - Ekonomická stabilita
 15. kapitola - Medzinárodné vzťahy

Všetky podmienky štúdia úspešne splnili a získali tak certifikát títo študenti:

Tomáš Balik – IV. SA Maroš Cocuľa – IV.SA Ivan Kočan – IV. SA Martin Krajňák – IV. SA Silvester Lipjanec – IV.SA Kevin Richter – IV. SA Patrik Segedy – IV. SA Marko Šidlovský – IV.SA Matej Bednár – IV. A Peter Dubecký – IV. A Matúš Greš – IV. A Ján Knapík – IV. A Samuel Kravec – IV. A Michal Ličak – IV. A Jakub Merta – IV. A Patrik Molčan – IV. A Tomáš Roják – IV. A Dávid Rúra – IV. A Patrik Zošš – IV. A Radoslav Vook – IV. SA Pavol Kupčík – IV. B Martin Majerníček – IV. B Daniel Ženčuch – IV. B Matúš Bombik – IV. SB Matúš Chomjak – IV. SB Šimon Jurko – IV. SB Imrich Kaščák – IV. SB Peter Mihók – IV. SB Daniel Nemčík – IV. SB Patrik Polčan – IV. SB Jakub Sekera – IV. SB Patrik Seman – IV. SB Peter Štofaňák – IV. SB Martin Svat – IV. SB Jozef Vaľko – IV. SB

Blahoželáme!

Ing.Vladimíra Pastirová

Spolupráca so základnými školami

Na základe spolupráce našej školy so základnými školami sme ponúkli žiakom ZŠ ukážky pokusov, simulácii a možnosti zapájania elektronických obvodov s cieľom propagácie a zviditeľnenia SPŠE.

Dňa 27.5. prišlo na exkurziu školy 29 žiakov ôsmeho ročníka zo ZŠ na Šrobárovej ulici a dňa 29. 5. 22 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zo ZŠ na Sibírskej ulici. Pre žiakov boli pripravené pokusy z oblasti elektrotechniky a elektroniky s vysvetľujúcim výkladom.

Zo strany vyučujúcich sa na akcii podieľali Ing. Marcinčinová, Ing. Sláviková, Ing. Fritz a Ing. Blichár.

Z elektrotechniky boli žiakom predvádzané pokusy z oblasti magnetizmu, striedavých prúdov a elektrostatiky. Predvádzanie bolo doprevádzané zvukovými a vizuálnymi efektmi (sršanie výbojov, vystreľovanie krúžku a pod.).

Z oblasti elektroniky žiaci mali možnosť vidieť rôzne fungujúce elektronické zapojenia (blikajúce logo školy, svetelné a akustické efekty), práce študentov, princíp vzniku farebného obrazu a prenos údajov po optickom vlákne. V ďalšom programe hľadali žiaci chyby v jednoduchom elektrickom obvode pomocou simulačného programu a na záver si spoločne každý žiak zapojil obvod akustického efektu na stavebnici.

Žiakom boli taktiež poskytnuté informácie o škole a študijných odboroch. Zo strany žiakov a vyučujúcich bol pripravený program hodnotený kladne. Zo strany vyučujúcich bol prejavený záujem o takéto akcie aj v budúcnosti, poprípade aj o možnosť praktických cvičení.

Ing. Ľubomír Blichár

Likvidačné valné zhromaždenie Idove Twelve

likvidacne-vaDňa 14. 05. 2014 sa uskutočnilo na SPŠ elektrotechnickej Likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Idove Twelve. Naša spoločnosť sa počas svojho obdobia zaoberala výrobou produktov ako propagačné video pre SPŠE natočené žiakmi bez zásahu odbornej pomoci, ktoré odkúpila SPŠ elektrotechnická, učebné pomôcky zo slovenčiny, matematiky, angličtiny, účtovníctva, elektrotechniky, programovania a kalendáre, ktoré sme propagovali a predávali na rôznych podujatiach osobným predajom. Spoločnosť poskytovala aj služby, a to organizovaním vzdelávacích podujatí, ktoré sme dohodli so spoločnosťou Siemens, s.r.o., ktorej reprezentanti na našej škole prednášali študentom v oblasti marketingu a manažmentu a prepojili teóriu s praxou tak, aby sme čo najviac pochopili realitu. Na valnom zhromaždení našej spoločnosti sa zúčastnila prevažná väčšina akcionárov. My, študenti a zamestnanci spoločnosti, sme prezentovali naše úspechy a neúspechy, úspešnosť a zavŕšenie našich plánov, schvaľovali výročné správy jednotlivých oddelení, výročnú správu študentskej spoločnosti, navrhli a schvaľovali dozornú radu spoločnosti a diskutovali o našej spoločnosti a jej činnostiach a odpovedali na otázky a nejasnosti akcionárov. Naša spoločnosť bola ale úspešná nielen kvôli ohlasom akcionárov a kupujúcim, ale aj kvôli výsledkom našej spoločnosti, a to kladnému hospodárskemu výsledku. Nakoniec sme s hrdosťou našim akcionárom vrátili ich vklady spolu s dividendami.

Natália Triščíková

Májové lúčenie

maj-v-si-jpgMáj je vždy nostalgický kvôli lúčeniu so štvrtákmi, ktoré teraz pripadlo na 7. mája. Bola to síce najštíhlejšia skupina v počte, len osemnásť študentov, ale boli to výborní chlapci. Väčšina z nich doplávala bez najmenších výkyvov v správaní až k maturite. Po akademickom týždni sme s každým z nich prežívali priebeh maturitnej skúšky a našťastie im to vyšlo. Dňa 12. 5. si skupina prvákov a druhákov zopakovala návštevu kúpaliska Delňa a neodradilo ich ani výrazne zvýšené vstupné. S veľmi dobrým ohlasom sa stretla prednáška RNDr. Zdeňka Komárka z SaS pri SAV v Planetáriu 15.5.2014. Potvrdila, že forma čistej prednášky nezanikla, stačí, ak má bohatý obsah. Ak sa pozrieme na ľudský svet z nadhľadu, zistíme, že v 20. storočí sa zásadne zmenil, ale nie v súlade s očakávaniami optimistov. Hoci sa človeku podarilo dostať do kozmu, aj tento priestor dokázal zmeniť na nové potenciálne bojisko. Sme svedkami toho, že hoci moderná veda človeku pomáha v napredovaní, jej zneužívanie ho zároveň ohrozuje a všetky nakopené problémy v oblasti ekológie a neriešených sociálnych problémov nadobúdajú globálny charakter. Patria tu prírodné a kozmické katastrofy, vojnové konflikty, ekonomické problémy i terorizmus. Záverečným apelom bola naliehavá potreba hľadať základný ľudský konsenzus so svetonázorovou toleranciou a spoločným úsilím o mier. Dňa 27.5. sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti so skupinou prvákov neformálna beseda o partnerských vzťahoch. O tieto aktivity je spontánny záujem, lebo táto problematika najviac hýbe svetom mladých ľudí. Najmä v dnešnej dobe, keď sa na mladého človeka bezohľadne valia komerčné záujmy sexuálneho priemyslu využívajúce nákazlivú kultúru hedonistického spôsobu života, je dôležité citlivo rozvíjať schopnosť lásku prijímať aj odovzdávať vo všetkých jej podobách. Dňa 21. 5. upratala skupina dobrovoľníkov okolie internátu, pozbierali odpadky, vytrhali burinu a vyčistili chodníky. Večer v ten istý deň navštívila skupina 11 študentov v divadle DaD na odporúčanie svojich spolužiakov predstavenie slovenskej klasiky Ťapákovci. V máji okrem vlastných športových aktivít v telocvični a posilňovni oddávali sa naši športoví fanúšikovia pri televíznej obrazovke priebehu hokejových majstrovstiev sveta. Výkony takmer rovesníkov v omladenom kádri reprezentácie ich zaujali napriek tomu, že očakávali lepšie konečné umiestnenie. A na záver chceme zablahoželať Marekovi Dlugošovi, ktorý z tanečnej súťaže s medzinárodným obsadením v Lučenci priniesol krásne druhé miesto.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

navsteva-zak V upršaný utorok 13. mája sme sa ako trieda vybrali prezrieť si priestory Divadla Jonáša Záborského, ktoré bežný návštevník ináč nemá príležitosť vidieť (čo je veľká škoda). Počas tejto takmer dvojhodinovej prehliadky sme mali možnosť vidieť mechanizmy ako hydraulické piesty, ktoré dvíhajú podlahu, otočné plošiny, dvihnuté kulisy aj kostýmy. Ako študentov elektrotechnickej školy nás to veľmi zaujalo, takže teraz si pri každej návšteve predstavenia budeme vedieť predstaviť a uvedomiť si, ako fungujú veci v zákulisí aj po technickej stránke.

Dávid Ondruš, I. SB

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor