4/2017

Celoštátne kolo SOČ 2017

Ako to už býva zvykom, aj v tomto školskom roku naša škola mala zastúpenie na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa konala v rozmedzí 26. – 28. 4. 2017 v škole nesúcej meno po slávnom priekopníkovi z oblasti telegrafie, bezdrôtovej telegrafie, rádiového prenosu, autora mnohých patentov z tejto oblasti a touto školou je Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

soc-png

Naša škola mala zastúpenie v dvoch kategóriách s počtom troch prác. V kategórii Elektronika a hardware nás reprezentovali Jozef Török zo IV.C triedy s prácou Multifunkčné prenosové zariadenie a študenti Jozef Ferko z triedy IV.SB a Juraj Stekla z triedy IV.SA s prácou Domácnosť ovládaná inteligentným zrkadlom. V kategórii Informatika nás reprezentoval Marek Gogoľ, študent IV.B triedy s prácou Super Admin.

Práve spomínaný Marek Gogoľ dosiahol až na zlatú priečku v kategórii Informatika. K jeho úspechu mu gratulujeme.

Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Veríme, že účasť v celoštátnej prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

Ing. Ondrej Kontura

Hlavná cena v súťaži SYGA 2017

syga-2017-jpg

Býva to už viac-menej zvykom, že sa každý rok snažíme zabojovať v súťaži SYGA (Siemens Young Generation Award), ktorú organizuje spoločnosť Siemens. Tento rok sa v dňoch 20.4. až 21.4.2017 konal v Bratislave, vo vedeckom centre Aurelium, už 14. ročník tejto súťaže. Hlavnou témou bola digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby.

Do súťaže sa zapojili študenti III.C triedy – Ján Škvara a Martin Hricov, s projektom „Automatizovaný e-shop“, pod vedením Ing. Jozefa Maceja. Hlavnou myšlienkou projektu bolo s využitím PLC od spoločnosti Siemens vyrobiť prakticky využiteľný model baliacej linky na železiarsky tovar. S baliacou linkou môžu komunikovať zákazníci cez webovú stránku a odosielať na baliacu linku svoje objednávky tovaru. Teda z pohodlia vášho domova môžete ako zákazník cez internet objednať požadovaný tovar, napríklad skrutky alebo matice. Po vyplnení fakturačných údajov je vaša objednávka odoslaná na baliacu linku, kde operátor spustí automatizovaný proces balenia. Po nadávkovaní tovaru zo zásobníkov a zabalení škatule vám objednávka príde domov poštou. K objednávkam má prístup cez webovú stránku ekonóm, ktorý môže vystavovať faktúry, meniť ceny tovarov, viesť skladovú evidenciu, objednávať tovar a iné. Samozrejme, že o baliacu linku sa musí ktosi starať a riešiť poruchy. To je prácou administrátora, ktorý môže opäť cez internet kontrolovať stav linky a prípadne čosi nastaviť.

Prípravy na súťaž začali už niekedy na začiatku školského roka, avšak intenzívne sa na projekte pracovalo od januára. Môžeme s hrdosťou povedať, že na projekte bol odvedený obrovský kus práce a porotu sme vo finále presvedčili hlavne komplexnosťou riešenia problému. Samozrejme, že mať zaujímavý a dobre vypracovaný projekt je možno len polovicou úspechu v súťaži. Druhou polovicou je samotná prezentácia práce a tú zvládli naši študenti bravúrne.

Okrem hlavnej ceny a nových odborných poznatkov z oblasti PLC sme si zo súťaže odniesli množstvo zážitkov. Finále sa totiž konalo vo vedeckom centre Aurelium, kde môžete nájsť stovky interaktívnych zariadení na demonštrovanie fyzikálnych zákonov, a tak sa môžete hravou formou naučiť niečo z mechaniky, optiky, magnetizmu akustiky a iných oblastí. Večer pre nás organizátori prichystali návštevu zábavného centra Questum, kde sa prevádzkujú skupinové interaktívne hry typu Escaperoom.

Na záver chcem za náš súťažný tím vyjadriť vďačnosť spoločnosti Siemens, pretože súťaž bola na vysokej úrovni, bola výborne zorganizovaná a každý zo zúčastnených sa určite cítil príjemne. Budeme robiť všetko preto, aby sme nesklamali a aj na budúci rok sa určite prihlásime do tejto súťaže znova, aby sme ukázali, čo v nás drieme.

Ing. Jozef Macej

Súťažná prehliadka počítačových hier IHRA

pc-hry-jpg

V tomto školskom roku organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už piaty ročník súťaže IHRA. Je to súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie hier môžu autori použiť akýkoľvek programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu. Hry môžu byť vyvíjané buď v priebehu aktuálneho školského roka alebo v rámci dlhodobejšieho projektu. Je možné súťažiť aj s hrou, ktorá už bola prezentovaná, avšak autori pokračovali v jej vývoji ďalej a dosiahli nové výsledky. Jedinou podmienkou je kreatívne zakomponovanie loga UPJŠ v súťažnej hre.

Pred mesiacom odoslalo 7 zaregistrovaných študentov našej školy svoje vlastné počítačové hry do tejto súťaže a v stredu, 26. apríla 2017, na súťažnej prehliadke IHRA na pôde košickej UPJŠ prezentovali svoje práce Tomáš Berdis zo IV.SA, Samuel Biroša, Henrich Hanušovský z III.SA, Slavomír Baňas z II.A, Michal Breškovič z II.B a Adam Futaš z II.C. Hodnotiacu komisiu najviac zaujala práca Henricha Hanušovského z III.SA triedy, ktorý sa umiestnil vo veľkej konkurencii na krásnom 2. mieste. Ostatní naši chlapci boli ocenení diplomami. Všetkým srdečne blahoželáme.

Stupne víťazov sú len tri, avšak vždy zvíťazí každý, kto sa aspoň pokúsi vyhrať. V tejto súťaži to nie je ľahké, lebo súťažiaci musia vymyslieť, vytvoriť a prezentovať svoju vlastnú počítačovú hru, čo si vyžaduje hodiny usilovnej práce pri počítači.

Ing. Mária Hedvigová

ENERSOL SK

ener-jpgenersol-2-jpg

Dňa 11. až 12. apríla 2017 sa dvaja naši študenti zúčastnili 7. ročníka celoštátneho kola súťaže Enersol SK v Senici. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných študentov stredných škôl. Taktiež rozvíja tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti študentov. Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.

enersol-1-jpg

V hlavnej kategórii sa na 7. mieste umiestnil Kristián Knapík z II.A triedy s prácou „Energetický audit školy“. V tvorivej kategórii sa na 7. mieste umiestnil Jakub Kubica zo IV. SB triedy s prácou „Solárna elektráreň“. Do medzinárodného kola postúpilo prvých päť prác. Práce v jednotlivých súťažných kategóriách boli vypracované na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí minimálny rozdiel bodov medzi jednotlivými miestami.

Ing. Mária Sláviková

JUNIOR akadémia v PROGRAMOVANÍ a ROBOTIKE

junior-akadem

Budúcnosť patrí mladým. A preto sa snažíme otvoriť brány našej školy nielen našim študentom, ale aj žiakom základných škôl. A to nielen počas Dní otvorených dverí, ale aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre túto vekovú kategóriu. V tomto školskom roku si záujemcovia mohli vybrať kurz elektroniky, robotiky alebo programovania.

V mesiaci apríl bola ukončená JUNIOR akadémia pre žiakov základných škôl v časti Programovanie a Robotika. Každý kurz bol realizovaný v rozsahu 16 hodín na rôzne zaujímavé témy a konal sa vždy raz týždenne popoludní na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Prešov.

V časti Programovanie sa v priebehu piatich stretnutí žiaci oboznámili so základmi algoritmizácie a vytvárali rôzne programy v prostredí Scratch hravou a zaujímavou formou. Ďalšie dve stretnutia boli venované tvorbe záverečných projektov a na poslednom ôsmom stretnutí prezentovali účastníci svoje záverečné projekty, ktorých cieľom bolo ukázať, ako zvládli absolventi JUNIOR akadémie programovanie hier.

V časti Robotika sa žiaci zoznámili s LEGO robotmi Mindstorm EV3 a naučili sa základy programovania, pričom vytvorili programy, ako robot detektor, robot zberač kontajnerov alebo robot vyhľadávač. Oboznámili sa tiež s fungovaním jednotlivých senzorov robota, ktoré boli používané pri riešení rôznych úloh.

Kurzy JUNIOR akadémie sa absolventom páčili a podľa väčšiny splnili ich očakávania. V záverečných dotazníkoch sme od nich dostali tipy na zlepšenie. Z ich strany by bol záujem i o základy programovania v profesionálnych programovacích jazykoch. Na záver boli každému účastníkovi JUNIOR akadémie odovzdané certifikáty o jej absolvovaní. Dúfame, že získané vedomosti pomôžu účastníkom v rozvíjaní ďalších odborných kompetencií v oblasti programovania a robotiky.

Ing. Mária Hedvigová, Ing. Martin Broda, PhD.

Majáles 2017

majales-jpg

Píše sa rok 2017, je 28. apríla, 18:00 hod. a do konca dňa je ešte ďaleko. Skupina pedagógov, študentov, absolventov, rodičov a priateľov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove prišli do očarujúcich a historických priestorov PKO Čierny orol na večer, kde sa niečo deje. Vstúpili do priestorov, kde Žiacka školská rada SPŠE Prešov pod vedením koordinátorky ŽŠR – Ing. Vladimíry Pastirovej, organizovala už 12. ročník školského plesu elektrikárov – Majáles 2017.

Hostia, ktorí prijali pozvanie tak vstúpili do priestorov PKO, aby si spoločne vychutnali s podporou dokonalej tanečnej zábavy pod vedením majstra diskoték Štefana Hajzuša alias DJ Piťa tento magický večer.

Tradičný ples elektrikárov venovaný oslave mesiaca máj, v ktorom študenti 4. ročníka končia štúdium v našej škole maturitnou skúškou a lúčia sa so školou, ako aj myšlienke oživiť rozlúčkové maturitné plesy a vytvoriť priestor na stretnutie pedagógov, študentov našej školy, predovšetkým študentov 4. ročníka, absolventov, rodičov a priateľov školy sa otvoril programom, ktorý pre hostí pripravila Ing. Vladimíra Pastirová. Program bol netradične rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sa predstavila choreografiou tanečná skupina Speshdance a študenti SPŠE. Po tanečnej choreografii svoje umenie hry na saxofón predstavil Štefan Hajzuš ml.. Po oficiálnej prvej časti programu pán riaditeľ, Ing. Slavomír Kožár, MBA, slávnostným prejavom a prípitkom otvoril tohtoročný ples. Po úvodnom tanci pána riaditeľa a pani zástupkyne, Ing. Judity Sakáčovej, boli všetci hostia pozvaní na tanečný parket.

Program sa ukončil po večeri druhou časťou, v ktorej vystúpil folklórny súbor Vranovčan pod názvom Parchovanský čardáš, kde členom tohto telesa je aj študent našej školy Mark Berta. Tento súbor patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku. V súčasnosti tento súbor môžete vidieť v najnovšom počine folklórneho tanečného divadla s názvom Zbohom, dňa 17. 9. 2017 v DJZ Prešov. O polnoci všetkých čakala bohatá tombola.

Dvanásty „Ples elektrikárov“ bol pre všetkých príjemným zážitkom a udalosťou, na ktorú sa nezabúda. Svedčí o tom aj plný tanečný parket, kde sa striedali tanečné kolá až do 3. hodiny rannej. Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou Žiackej školskej rady.

Ing. Vladimíra Pastirová

Náboj

.jpg

Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Prebieha súčasne v Bratislave, Košiciach, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Krakove, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti, Veszpréme a Edinburghu. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť. Našu školu v piatok, 7.4.2017, v tejto súťaži reprezentovali v kategórii seniori študenti – Matej Pončák (IV.C), Daniel Košč (III.SB), Benedikt Feťko (III.SB), Viktor Hriseňko (III.SB) a Jonáš Dujava (II.SA). Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa snažili vyriešiť čo najviac príkladov. Nešlo iba o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, naopak, úlohy spravidla vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu. Boli netradičné, napomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie, na svoje by si prišli aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Bola to pre našich študentov nová skúsenosť. V konkurencii ďalších 50 gymnázií sa ako jediný tím z odbornej školy umiestnili na slušnom 16. mieste.

Mgr. Marta Kožárová

ROBOCUP 2017

robocup-jpg

Študenti SPŠE Prešov – Samuel Guláš a Štefan Olenočin z I.C triedy, sa v dňoch 6. – 8. apríla 2017 zúčastnili ako tím na celoslovenskej súťaži ROBOCUP 2017 v Martine na Gymnáziu V. P. Tótha. Cieľom súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov.

Zástupcovia našej školy sa zúčastnili v kategórii Záchranár po čiare – RescueLines vlastným návrhom robota. Aj napriek ich snahe sa im nepodarilo umiestniť na popredných miestach v danej kategórii. Odniesli sme si však cenné skúsenosti a nápady do podobných súťaží v oblasti robotiky.

Ing. Martin Broda, PhD.

Diecézne kolo Biblickej olympiády

biblicka-olymp

Dňa 26. 4. 2017 odcestovalo družstvo našej školy v zložení: Marek Palko (II.A), Adam Guzan (I.C) a Marek Feťko (I.SA) do Košíc, kde reprezentovali našu školu v Diecéznom kole Biblickej olympiády.

V silnej konkurencii 13 družstiev zo stredných škôl z celej Košickej arcidiecézy preukázali svoje vedomosti z vybraných biblických kníh v 6 kolách súťaže. Medziiným aj hrali scénku na tému vybraného biblického textu. Po napínavom boji si odniesli diplom za krásne 3 miesto, k čomu im gratulujeme.

Sr. Zdenka – Helena Štrbová

Microsoft pre školstvo

microsoft-jpg

V dňoch 26. – 27. 4. 2017 sa uskutočnila v Košiciach už 14. konferencia Microsoft pre školstvo, kde sa všetko točilo o digitálnej (ne)transformácii školstva. Diskutovalo sa, ale najmä sa hľadali cesty, ako proces digitálnej transformácie dobre naštartovať, realizovať a manažovať.

Prvý deň vystúpili okrem hostiteľov, ktorých zastupovala Marcela Havrilová, riaditeľka spoločnosti pre vzdelávanie, s témami: Microsoft novinky pre školy a Vráťme experiment do prírodných vied, aj generálny riaditeľ sekcie informatiky MŠVVaŠ SR – Martin Janáček, s predstavou ministerstva ako partnera škôl pri digitálnej transformácii. Ďalej vystúpili učitelia úspešnej IT komunity so svojimi projektmi a IT riešeniami vo svojich školách. Veľmi zaujímavý bol príspevok S dátami len bezpečne od Romana Tuchyňu z Microsoftu v súčinnosti s General Data Protection Regulation (GDPR), teda nariadením Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré je platné od 28. 5. 2018. Na záver dňa sa uskutočnila panelová diskusia Ako meniť školu v digitálnej ére ?, ktorej sa zúčastnil aj riaditeľ školy.

microsoft-jpg

Druhého dňa konferencie sa zúčastnil aj Mgr. Ján Vavrek. Pokračovanie konferencie bolo venované Windowsu 10 – možnosti správy aktualizácií v školskom (korporátnom) prostredí a v neposlednej rade aj informáciám o propagovanom update, ktorý bude na zariadenia s WIN 10 postupne distribuovaný v týchto dňoch. Ďalší vstup pojednával o vhodnosti zvážiť požiadavky na IT učebne pred nákupom samotného hardvérového vybavenia. V poslednom bloku bol prezentovaný program MS OneNote, ktorý ako súčasť balíka MS Office ponúka veľmi zaujímavé funkcie, ktoré by bolo zaujímavé nasadiť aj v našej škole.

Po oficiálnej časti prebehli neformálne rozhovory a na ich základe sa naša škola posunula opäť o krok bližšie k nasadeniu plnohodnotného balíka Office 365 na zariadeniach v škole, ako aj v domácnostiach učiteľov a študentov a mnoho ďalších návrhov spoločných projektov...

Veríme, že informácie, ktoré sme na konferencii získali, nám pomôžu udržať krok s modernými trendmi vo vzdelávaní a umožnia nám zlepšiť funkčnosť a kondíciu IT vybavenia v našej škole.

Mgr. Ján Vavrek, Ing. Slavomír Kožár, MBA

Som absolvent školy, čo ďalej?

beseda-o-absolv

Často sa stáva, že po ukončení strednej školy absolvent nemá relevantné informácie, aké má práva, možnosti a povinnosti voči štátu.

Dňa 7.4.2017 študenti 4. ročníkov absolvovali besedu s pracovníčkami ÚPSVaR. Boli oboznámení s aktuálnou legislatívou, ktorá je potrebná pri ukončení štúdia – zdravotná poisťovňa, podmienky, kedy vzniká povinnosť hlásiť sa na úrade práce, možnosti vyhľadávania zamestnania ap. V aktívnej diskusii študenti predkladali konkrétne rodinné a zdravotné situácie, v ktorých sa nachádzajú, a hľadali sa možnosti, ktoré môžu absolventi využiť. Diskutovalo sa aj o podmienkach a špecifických situáciách, ako sú brigády v zahraničí a štúdium na vysokej škole, rodinné prídavky a iné.

Myslím, že beseda bola plodná, poskytla dostatočné množstvo informácií pre našich štvrtákov, budúcich absolventov, a pomohla im zorientovať sa v spleti zákonov a povinností.

Ing. Anna Dlugošová

Medzinárodná štúdia PISA 2018

pisa-jpg

Program medzinárodného testovania žiakov je výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. PISA sa realizuje od roku 2000 pravidelne každé tri roky. Slovensko sa zapojilo v roku 2003. Zameriava sa na výsledky 15-ročných žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Testovanie obsahuje „trendové“ úlohy, ktoré sú vo všetkých cykloch rovnaké, čo umožňuje sledovať vývoj žiakov v čase. Doménou v PISA 2018 bude čitateľská gramotnosť. Aj naša škola dostala ponuku zúčastniť sa tejto aktivity. 63 študentov našej školy absolvovalo 26. apríla 2017 testy, výsledky ktorých pomôžu pri tvorbe vzdelávacích koncepcií štátu. Testovanie bolo anonymné a v záverečnom hodnotení sa prejaví ako umiestnenie Slovenska v medzinárodnom meradle.

Mgr. Vladimír Hudáček

Apríl v ŠI

skolsky-inter

Bowling patrí medzi veľmi atraktívne teambuildingové aktivity. Hneď v úvode mesiaca si naši študenti zmerali sily práve v tejto disciplíne. Gule sa kotúľali, kolky sa uhýbali a miestnosťou sa rozlieval úprimný škodoradostný smiech z nepodarených hodov. Noblesnú chuť výhry aj trpké porážky chlapci zapili kofolou a išlo sa späť do internátu.

Okrem bowlingu študenti v mesiaci apríl absolvovali aj niekoľko zápasov vo futsale a silový dvojboj v školskej posilňovni. Disciplíny v silovom dvojboji sme prispôsobili želaniam našich chlapcov, ktorí súťažili v kľukoch na bradlách a výdrži v zhybe. Nie každý môže vyhrať, no všetci zúčastnení boli odmenení chutnými proteínovými tyčinkami.

Kultúrno-spoločenské aktivity nás v tomto mesiaci priviedli do kina, divadla aj galérie. Niektorí chlapci si vedia film viac vychutnať vo dvojici s nežnejším pohlavím, iní zase nedajú dopustiť na pánske jazdy a kvalitné akčné filmy. Milovníci humoru navštívili výstavu kresleného humoru Zlatý súdok v Šarišskej galérii v Prešove, kde mohli vidieť satirické karikatúry znázorňujúce zhubné následky požívania alkoholu.

Veľmi veľkej obľube sa tešia aj odborné prednášky z oblasti IT, Webelement, ktoré sa uskutočňujú v prešovskom klube Wave. Veľmi dobré prezentačné schopnosti a vysokú úroveň odbornosti preukázal J. Cipa z III.SB, ktorého prišli podporiť viacerí prváci z internátu. Podobná udalosť sa konala v Christianii, išlo o one man show absolventa SPŠE J. Jendrichovského.

V závere mesiaca študenti navštívili vysokoškolský festival Unipofest, na ktorom ich zabávali známe slovenské kapely ako Gladiátor, Hex, či Helenine oči. Chlapci si atmosféru hudobného festivalu vychutnali naozaj naplno a vytancovaní, s vykričanými hlasivkami, sa vrátili späť do internátu.

Študenti sa konečne dočkali aj nového pc v spoločenskej miestnosti a predovšetkým novej laserovej tlačiarne, ktorá nahradila reklamovaný kus. Novinkou je aj pripojenie pc v spoločenskej miestnosti do internátnej siete.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

krajske-muzed

Dňa 4.4.2017 sme sa my, trieda I.C, aj s naším triednym profesorom, Ing. Jozefom Macejom, vybrali počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny na exkurziu do Krajského múzea v Prešove, ktoré sídli v nádherných priestoroch Rákocziho paláca. V múzeu sme si mohli pozrieť historické expozície, ktoré nám bližšie priblížili vývoj mesta a regiónu alebo aj ľudovú kultúru, ako napr. Dejiny čipkárstva v Soľnej bani a Salašníctvo na Šariši. Najviac času sme napokon strávili pri zbierke historickej hasičskej techniky a hasičskej výzbroje, kde sa nám každou chvíľou zatajoval dych pri pohľade na tak staré, ale stále majestátne, stroje. Po ceste späť do školy sme celú náučnú exkurziu zakončili zastávkou na zmrzline.

Marek Blaňár, I.C

Za jednotky dole vodou

aka-png

Kolektív triedy II.F zaujala ponuka Slovenského skautingu, ktorí našej škole ponúkli účasť už na 3. ročníku projektu Za jednotky dole vodou zameraného na rozvoj teamovej spolupráce, zodpovedného prístupu k úlohám či telesnej zručnosti študentov a zapojili sa do daného projektu formou zážitkového a výukového splavu rieky Hornád z Malej Lodiny do Trebejova spolu s inštruktážnym minikurzom kajak/kanoe na jednom mieste počas školského výletu, dňa 23. júna 2017.

Ide o výukový projekt, kde sa zapojení účastníci veľa naučia a kde je o bezpečnosť všetkých účastníkov po celý čas postarané certifikovanými inštruktormi, ako aj profesionálnym výstrojom, ako plávacie vesty, kvalitné člny. V danej forme je zahrnuté zapožičanie všetkého potrebného výstroja + poistenie účastníkov (úraz + majetok a zodpovednosť za škodu na zverených veciach) + fotografie a videa z akcie.

Kolektív II.F

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor