9/2017

SPŠE Prešov po lete opäť ožila

spse-presov-o

Prvý septembrový pondelok, 4. 9. 2017, všetky slovenské školy po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili svoje brány. Na pôde škôl sa stretli oddýchnutí žiaci, študenti i pedagógovia pripravení začať nový školský rok 2017/2018.

Aj na školskom dvore Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove bolo v tento deň rušno a veselo, aj keď sa slnko skrývalo za mraky. Po odznení hymny Slovenskej republiky a školskej hymny úvodné slová patrili Lívii Klučerovskej, študentke 3. ročníka, ktorá privítala všetkých svojich spolužiakov a pedagógov SPŠE.

Školský rok 2017/2018 – začínajúci 65. rok existencie SPŠE, slávnostne svojím príhovorom otvoril riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý privítal prítomných hostí a zároveň predstavil svojich nových zástupcov. Aj v tomto školskom roku vo funkcii zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti bude Ing. Bohuš Popík, MBA. Za zástupcu riaditeľa pre odborné predmety bol vymenovaný Ing. Martin Broda, PhD. Tento mužský kolektív zástupcov oživí PhDr. Andrea Mladá – zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Po letných prázdninách sa do lavíc vo svojich triedach vrátilo 692 študentov. Medzi nimi 180 prvákov, pre ktorých bol tento deň výnimočný, plný očakávania a možno aj obáv z neznámeho prostredia a nového kolektívu spolužiakov či pedagógov. Riaditeľ školy všetkých študentov srdečne privítal a pár povzbudivých viet venoval nesmelým prvákom. S hrdosťou vyslovil z roka na rok rastúce číslo študentiek SPŠE – 34 dievčat, ktoré si počas stredoškolského štúdia budú svoje sily z jednotlivých predmetov merať s chlapcami. Neodmysliteľnou súčasťou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove je 63-členný pedagogický zbor, ktorý bude aj naďalej vzdelávať a vychovávať našich študentov, odovzdávať im vedomosti, cenné rady i skúsenosti.

V závere svojho prejavu riaditeľ školy poprial všetkým študentom i pedagógom úspešný školský rok 2017/2018, plný nápadov, výziev, úspechov i víťazstiev.

Mgr. Ivana Kurtyová

SPŠE v Prešove je opäť medzi najlepšími školami

ineko-jpg

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) každoročne zverejňuje rebríček základných, stredných odborných škôl a gymnázií. Už niekoľko rokov po sebe sme sa v tomto hodnotení umiestnili v top trojke. Mimoriadne nás teší skutočnosť, že sme sa podľa aktuálneho rebríčka, zverejneného 12.9.2017, umiestnili na 2. mieste.

Je potešujúce, že naša škola je svojou kvalitou v rámci slovenských stredných odborných škôl stále na popredných miestach a v Prešovskom kraji je stále na vedúcej pozícii. Pripisujeme to hlavne výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu a študijným výsledkom našich študentov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych súťaží.

To, že je naša škola stále na popredných miestach, je, samozrejme, zásluhou aj všetkých pedagógov, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese. Ich cieľom je pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie využiť v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách.

Veľká vďaka tak patrí všetkým pedagógom, študentom a absolventom, ktorí našu školu robia tým, čím v skutočnosti je. Veríme a pevne dúfame, že SPŠE bude aj naďalej potvrdzovať svojou kvalitou, že patrí medzi najlepšie stredné odborné školy na Slovensku.

Mgr. Jana Pavlišaková

Pracovná stáž študentov III.A v Írsku

erasmus

V závere minulého školského roka 2016/2017 sa uskutočnila pracovná stáž študentov III.A triedy v Dubline. Hneď po prílete absolvovali inštruktáž a ubytovali sa v rodinách v rôznych okrskoch Dublinu. Študenti denne prekonávali väčšie vzdialenosti do práce, zoznámili sa s pracovným prostredím, svojimi povinnosťami a zvykli si na každodenný režim. Pracovali v rôznych firmách v oblasti elektrotechniky s nasledovnou pracovnou náplňou:

trojakova-v-irs

V uvedených firmách študenti pracovali vo dvojiciach aj v trojiciach, dvaja pracovali sami. Ich pracovná doba bola 7-hodinová. Študenti boli spokojní s prácou vo firmách aj s podmienkami ubytovania v hostiteľských rodinách, v ktorých mali poskytnuté raňajky a večeru. Vytvorili si s nimi priateľský vzťah a pravidelne komunikovali v anglickom jazyku.

Cez víkendy sme uskutočnili výlety do oblasti Glendalough – bohatej na prírodné krásy, historického mesta Kilkenny, navštívili sme jednu z najväčších atrakcií Dublinu – pivovar Guiness Storehouse. Tiež sme navštívili hrad Malahide Castle a jeho exotické záhrady. Očarila nás najmä obhliadka pobrežia zakončená návštevou a prechádzkou po prístavnom mestečku Howth.

Niektorí chlapci navštívili spolu so svojimi hostiteľskými rodinami športové podujatie, na ktoré sa vopred tešili. Študenti sa tak bližšie zoznámili s kultúrou, dejinami, zvykmi krajiny a mentalitou jej obyvateľov. Nadobudli nové praktické skúsenosti, naučili sa pracovať v tíme a tiež sa zdokonalili v komunikácii v anglickom jazyku. V ich spomienkach ostávajú pekné dojmy a zážitky so spolužiakmi a z poznania nových priateľov.

Termín nášho odletu (1. júl 2017) sa nezadržateľne blížil, všetci sme sa už tešili na návrat domov a stretnutie s našimi blízkymi.

Ing. Mária Sláviková, PhD. Darina Trojáková

Vzdelávacia mobilita študentov III.C

.jpg

Začal sa nový školský rok, ale my sme ešte stále plní dojmov zo vzdelávacej mobility, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu ERASMUS+ K1 pod názvom Educating for life, educate for practice. Zahraničnú odbornú stáž sme absolvovali v portugalskom meste Braga.

Časť študentov pracovala vo firmách poskytujúcich servis PC. Študenti vykonávali servis a opravu stolových počítačov a notebookov po hardvérovej a softvérovej stránke, servis tlačiarní a serverov, diagnostiku počítačov, renováciu starých počítačov, výmenu komponentov. Ďalší študenti v rámci elektrotechniky robili elektroinštalácie, kabeláž, montáž rozvodných skríň, solárnych panelov, rozvodných sietí, komponentov inteligentnej domácnosti. Iní vymieňali svietidlá, riadiace jednotky, ložiská, motory, snímače, poistky a hybné telesá v domácich spotrebičoch (práčky, umývačky riadu, kávovary, žehličky), podieľali sa na montáži, servise a oprave security systémov. Jeden študent pracoval ako pomocný architekt, navrhoval topografiu pozemkov a z nameraných bodov pomocou GPS zakresľoval v CAD programe ich topografiu.

Všetci pracovníci, ktorí sa venovali našim študentom, hodnotili ich výkon a celkové vystupovanie veľmi pozitívne. Chválili ich pracovnú morálku, návyky, schopnosť prispôsobiť sa, presne vykonávať dané činnosti. Naši študenti tak splnili svoje poslanie – rozšírili si svoje vedomosti, schopnosti, ale aj zviditeľnili našu krajinu a potvrdili dobré meno našej školy.

.jpg

Neodmysliteľnou súčasťou mobility bolo aj poznanie hosťujúcej krajiny – kultúrnych pamiatok, prírodných krás, zvykov a ľudí. Navštívili sme Valencu – mesto na hraniciach so Španielskom, romantický prístav Porto, hlavné mesto Lisabon, pútnické miesto Fatimu a Guimarães – kolísku Portugalska. Nezabudnuteľné bolo kúpanie v studených vodách Atlantického oceánu. Silným zážitkom bola pre nás oslava sviatku svätého Jána, ktorý sa oslavuje južanským spôsobom – 2 dni. Najprv nás udivovali zvláštne zvyky (búchať sa umelohmotnými kladivkami po hlavách), ale nakoniec sme podľahli čaru osláv a vychutnávali sme si vystúpenia rôznych folklórnych a tanečných skupín, diskotéku na námestí a veľkolepé ohňostroje.

Na konci pobytu pre nás sprostredkovateľská agentúra Bragamob zorganizovala slávnostnú večeru, na ktorej jej čelní predstavitelia odovzdali študentom certifikáty a Europasy. Všetkých nás milo prekvapila torta v tvare slovenskej vlajky upečená špeciálne pre nás.

Spoznali sme novú krajinu, získali nové skúsenosti, zoznámili sa novými ľuďmi. Domov sme sa všetci vrátili s množstvom nezabudnuteľných zážitkov.

RNDr. Anna Budišová

Zahraničná stáž v Malage

.jpg

V dňoch 10.6.2017 až 5.7.2017 sa 15 študentov III.B triedy a dvaja sprevádzajúci pedagógovia zúčastnili zahraničnej stáže v španielskom meste Malaga. Študenti aj sprevádzajúci učitelia mali zabezpečené ubytovanie v plne vybavených bytových jednotkách, kde si stravu zabezpečovali sami. Študenti boli rozdelení do šiestich firiem, v ktorých odpracovali 15 pracovných dní, 4-5 hodín denne. Pracovná doba bola podmienená zvykmi v Španielsku, kde sa pracuje len dopoludnia a neskoro popoludní do večerných hodín, v čase poludnia je niekoľkohodinová siesta. Obsahom ich pracovnej náplne bola napr. výmena napájacích konektorov na notebooku aj na mobilných zariadeniach, výmena HDMI konektora a USB portu, výmena BIOSU na matičnej doske, inštalácia, oprava a údržba počítačov a mobilných telefónov, programovanie a aktualizácia webových stránok, oprava grafických čipov, spájkovanie mikročipov telefónov a počítačov, elektrické inštalácie káblov, vykonávať elektronické montáže, hodnotenie výkonnosti častí auta a elektrických obvodov, inštalácia a údržba zabezpečovacích systémov. Cieľom daných aktivít bolo nadobudnúť nové vedomosti, skúsenosti vo svojom odbore a zvýšiť si tak zamestnateľnosť na trhu práce. Mentori boli s prácou našich študentov nadmieru spokojní, študenti sa takisto vyjadrovali kladne k pracovným podmienkam a pracovnej náplni.

Počas víkendov mali študenti možnosť spoznať históriu, kultúru a krásy Malagy a jej okolia a zvyky a tradície v Španielsku – napr. veľkolepé oslavy na Jána. Navštívili sme mestá Torremolinos – krokodíliu farmu a aquapark, Benalmadena – delfinárium, jazda lanovkou, Estepona – safari park a Mijas – biele mesto v horách, absolvovali sme celodenný výlet na Gibraltar, plavbu loďou, prehliadku historických pamiatok a múzeí v Malage – hrady Gibralfaro a Alcazaba, katedrálu, Picassovo múzeum, múzeum hudby a automobilov.

Pracovná stáž bola pre študentov veľkým prínosom. Študenti využili svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti získané štúdiom v praxi, overili si svoje schopnosti v reálnom pracovnom prostredí, zlepšili si svoje jazykové schopnosti, keďže každý deň museli v práci, aj mimo nej pomocou neho komunikovať. Účasťou na zahraničnej stáži sa zvýšila ich validita na trhu práce. Okrem pracovného prostredia študenti spoznali kultúru Španielska, jej tradície, zvyky a spôsob života.

Mgr. Miriam Pribišová, Mgr. Jana Feňovčíková

História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

konferencia-ele

Vedecká konferencia nesúca tento názov sa konala v dňoch 27. až 28.9.2017 v Banskej Štiavnici pod záštitou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene a výboru Svetovej energetickej rady. Konferencia bola usporiadaná pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej učebnice elektrotechniky na Slovensku a 80. výročia založenia prvej slovenskej vysokej školy technickej – STU v Bratislave.

Okrem spomienok na výrazné míľniky elektrotechniky na Slovensku a osobnosti, ktoré sa najviac pričinili o napredovanie v tejto oblasti, bola sekundárnym cieľom tejto konferencie popularizácia technických odborov medzi mladými ľuďmi. V súčasnosti mnohé elektrotechnické firmy, ale aj automobilový priemysel, bojujú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Podľa slov predstaviteľov firiem len 30% uchádzačov je okamžite použiteľných, ostatní uchádzači sa musia najprv zaškoliť, dovzdelávať, čo je, samozrejme, časovo, ale hlavne finančne nákladné. Jedným z problémov je znížený záujem o štúdium elektrotechnických odborov, ďalším možným problémom je aktuálnosť školského učiva. Ak si vezmeme napríklad frekvenčný menič, tak frekvenčný menič nie je len o tranzistoroch, ale obsahuje takisto aj mikropočítač, má vlastný operačný systém, je schopný vlastnej diagnostiky chýb, komunikuje s inými zariadeniami cez rôzne zbernice alebo cez internet. Prednášajúci sa zhodli, že súčasný absolvent elektrotechnickej školy musí mať silné základy z matematiky, fyziky, elektrotechniky, teda mal by ovládať všeobecne platné zákonitosti techniky, ale takisto je nesmierne dôležité, aby absolvent ovládal moderné technológie – okrem iného IT technológie, programovanie, CAD nástroje.

Konferencia bola rozdelená na viaceré sekcie. V sekcii venovanej strednému technickému školstvu sa zástupcovia slovenských firiem prihovárali mladým poslucháčom a vyzdvihovali dôležitosť štúdia technických škôl pre ich úspešnú budúcnosť. V tejto sekcii naši študenti – Ján Škvara a Martin Hricov zo IV.C triedy, prezentovali svoju víťaznú prácu zo súťaže SYGA 2017 – Automatizovaný e-shop. Žiacke práce prezentované na konferencii dávali nádej, že naša krajina má šikovných mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou elektrotechnického priemyslu na Slovensku.

Ing. Jozef Macej

Literárna beseda v SPŠE

literarna-bese

Oživiť bežné vyučovanie literatúry sa nám v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove podarilo nevšednou návštevou. V rámci akcie Prešov číta rád k nám 28.9.2017 zavítala trojica milých hostí v zložení Dado Nagy, Ondrej Kalamár a Pavol Weiss. Besedu viedol skúsený moderátor Dado Nagy. Okrem toho, že sa venuje moderovaniu, je aj veľkým milovníkom kníh, študenti ho mohli poznať aj zo slovenských médií – RTVS, Twist, Viva, kde pripravuje rôzne literárne relácie (Literárna revue, Litera, Literárne oko, Moja NAJ kniha). Je taktiež autorom parodických kuchárskych receptov a spolupracoval na sérii paródií na detektívne seriály.

V rozhovoroch sa študenti dozvedeli, že kým sa spisovatelia dostali k písaniu, prešli rôznymi zamestnaniami, napríklad, že Pavol Weiss bol šoférom, závozníkom a neskôr kuričom, nakukol aj do prostredia reklamy a marketingového poradenstva, že vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku a založil galériu súčasného výtvarného umenia Bast Art.

Ondrej Kalamár študoval v SPŠ dopravnej vo Zvolene a na VŠDaS v Žiline a je spoluzakladateľom Združenia internetových autorov ParsArtem. Porozprával, ako ho poézia na začiatku vôbec nebavila, a študentom poodhalil taktiež svoju dušu, keď uviedol, že poriadne začal písať, až keď skončil so svojou závislosťou na alkohole.

Témou boli aj obľúbené knihy, počítačové hry, dobré a zlé dielo, životné skúsenosti, pohľad na literatúru a doterajšia tvorba oboch spisovateľov (Bezdotyková fáza času, Moje potichu, Vstup na vlastné bezpečie, O.K. mihy, Vypadnuté z O.K., O.K.om O. čom., Pivo U Chárona –Ondrej Kalamár a Pavol Weiss – Žime, potom uvidíme, Pomsta, Traja priatelia, Treba na chvíľu odísť, Priateľky, Bajmann Brothers a Tajomný mlyn v Karpatoch), ktorú si v podobe kníh mohli študenti prelistovať.

V závere Ondrej Kalamár predniesol zopár veršov svojho dobrého priateľa a spisovateľa Jozefa Urbana a ponúkol študentom ochutnávku svojich vtipných aforizmov, ktorými vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. Celá beseda tak prebehla v uvoľnenej a zábavnej atmosfére, ktorá mala za následok pozitívne ohlasy študentov a príjemný literárny zážitok.

Mgr. Lucia Liptáková

Európsky deň jazykov

europsky-den

Každoročne sa dátum 26. september spája s oslavou Európskeho dňa jazykov. Tento deň je oslavou všetkých jazykov používaných v Európe. Nachádza sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Cieľom všetkých aktivit súvisiacich s oslavou Európskeho dňa jazykov je:

Pri tejto príležitosti sme pre študentov našej školy pripravili aktivity, ktorých sa zúčastnili v rámci vyučovacích hodín cudzích jazykov. Po príchode do školy mali možnosť vo vestibule ochutnať šálku anglického a ruského čaju zo samovaru a zakúpiť si niektorú z vystavených cudzojazyčných kníh.

Študenti štvrtého ročníka, ktorí mali minulý školský rok možnosť absolvovať zahraničnú prax,si pre svojich spolužiakov z nižších ročníkov pripravili prezentácie s fotkami a videami so svojimi zážitkami z Anglicka, Írska, Bulharska, Portugalska a Španielska, kde aktívne využívali svoje jazykové schopnosti z angličtiny a ruštiny.

Vyučujúci anglického jazyka – Mgr. Jana Feňovčíková, Mgr. Ján Bajúsz a Christopher John Gleaves, si pre študentov pripravili zaujímavé hodiny plné zábavy, hier a kvízov.

Okrem slovenčiny a cudzích jazykov mali niektoré skupiny študentov spoznať aj komunikáciu v posunkovej reči prostredníctvom nášho hosťa, PaedDr. Ondreja Feča.

Pracovníčky mestskej knižnice P. O. Hviezdoslava porozprávali o jej jednotlivých pobočkách, poskytovaných službách a taktiež o Britskom Centre, ktoré je súčasťou mestskej knižnice. Študenti tam nájdu DVD, odbornú literatúru a beletriu písanú v anglickom jazyku.

 

Svoj názor na pripravené aktivity vyjadrili aj samotní študenti. Matej z II.C: „Páčila sa mi prednáška o posunkovej reči, naučil som sa niekoľko znakov. Netušil som, že každá krajina má svoj vlastný posunkový jazyk.“

Stano z III.B: „Utvrdil som sa v presvedčení, že učiť jazyky sa oplatí. Páčili sa mi štvrtácke prezentácie. Tiež by som sa chcel zúčastniť zahraničnej praxe.“

Mgr. Miroslava Gajdošová

Voľby predsedu ŽŠR

Žiacka školská rada SPŠE Prešov v dňoch 25.9.2017 – 29.9.2017, počas triednických hodín, organizovala voľby predsedu ŽŠR a pri tejto príležitosti študentom školy predstavila kandidátov na post predsedu ŽŠR SPŠE Prešov, ich prezentácie a volebný program.

V dňoch 18.9.2017 – 22.9.2017 prebiehali prezentácie záujemcov o danú funkciu až do termínu uskutočnenia volieb na elektronickej tabuli, na FB stránke, na www stránke školy.

Vo voľbách si študenti školy vybrali a zvolili kandidáta, ktorý ich svojím volebným programom najviac oslovil. Za stanovené kritériá vo výberovom konaní sa považovali: reálnosť, volebný program, ciele, verbálny prejav, vystupovanie, „čaro osobnosti“, sebavedomie, ambície, morálne vlastnosti, organizačné schopnosti, práca s ľuďmi a študentmi, vzťah k pedagógom, škole, spolužiakom, schopnosť komunikácie.                                    

O funkciu predsedu Žiackej školskej rady prejavili záujem títo študenti našej školy:

 

  1. Samuel Franko, I.A
  2. Peter Nemergut, III.C
  3. Matej Hakoš, III.SB
  4. Lívia Klučerovská, III.F

 

Svoj záujem o funkciu predsedu Žiackej školskej rady vyjadrili vo svojich volebných prezentáciách.

 

Na základe výsledkov výberového konania ŽŠR školy menuje do funkcie predsedu ŽŠR SPŠE a zástupcu žiakov školy v Rade školy SPŠE, Plzenská 1, 080 47  Prešov  kandidáta Petra Nemerguta, III.C. Matej Hakoš, III.SB, sa stáva podpredsedom ŽŠR.

PRÍLOHA_1 PRÍLOHA_2 PRÍLOHA_3

Ing. Vladimíra Pastirová

Zloženie Žiackej školskej rady SPŠE

spsecringe-jpg

Školský rok:  2017/2018

Koordinátorka: Ing. Vladimíra Pastirová

 

Členovia ŽŠR SPŠE Prešov:


1. Predseda ŽŠR a zástupca žiakov školy v Rade školy SPŠE Prešov

Peter Nemergut, III.C


2. Podpredseda ŽŠR

Matej Hakoš, III.SB


3. Finanční manažéri

1. Lukáš Mikolaj, IV.F

2. Rastislav Nemec, IV.SB


4. Asistenti:

1. Alexandra Kažimírová, II.SA

2. Eva Lukáčová, I.SB


5. Zástupcovia pre styk s verejnosťou

1. Marek Barnovský, II.B

2. Samuel Franko, I.A

3. Erik Wittner, II.SB


6. Manažéri kultúrnych a športových podujatí

1. Lívia Klučerovská, III.F

2. Andrej Tadeáš Bača, I.C

3. Adam Volko, II F

Internát znovu ožil

skolsky-inter

Po prázdninách internát opäť otvoril svoje brány, aby privítal nové, ale aj už známe tváre študentov. Starší študenti nám opäť trošku povyrástli a my sa tešíme, že vidíme, ako sa mladí chlapci menia na mužov pred našimi očami. Snáď aj pobyt v našom školskom internáte im pomáha v správnom životnom smerovaní a formuje ich osobnosť smerom k zodpovednosti, prosociálnosti a k správnym hodnotám. Netreba však zabúdať ani na nové tváre prvákov, ktorí v septembri prvýkrát prekročili prah internátnych dverí a plní obáv a očakávaní sa stali súčasťou našej internátnej rodiny. Zdá sa, že prváci si na prostredie internátu veľmi rýchlo zvykli a z izieb sa ozýva smiech a dobrá nálada, ktorá ich sprevádza aj na stretnutiach celej skupiny. Dobrým signálom je pre nás aj to, že tohtoroční prváci dobre spolupracujú a zaujímajú sa o chod a dianie v internáte. September bol venovaný hlavne im, a tak stretnutia prvej výchovnej skupiny boli početnejšie ako v ostatných ročníkoch. Stretnutia boli zamerané na informovanosť študentov o bežnom chode v školskom internáte, ďalej na poučenia o ich právach a povinnostiach a pravidlách používania internetu. Tiež sa však niesli aj v duchu príprav na obávanú imatrikuláciu. Študenti zborovo a zodpovedne pripravovali nácvik školskej hymny, aby sa najmä štvrtákom ukázali v čo najlepšom svetle. Ani štvrtáci nezaháľali a pod vedením skupinového vychovávateľa spoločne pripravili pre prvákov zaujímavé výzvy, ktorým budú prváci pri imatrikulácii čeliť. Najvýraznejšou septembrovou akciou bolo celointernátne stretnutie s riaditeľom školy, účelom ktorého bolo predchádzať prípadným priestupkom voči Vnútornému poriadku školy a školského internátu a ukázať študentom cestu, akou by sa mali v internátnom živote uberať. Študenti boli vyzvaní k slušnému správaniu, dodržiavaniu pravidiel a k spolupráci s vedením školy pri svojich nápadoch. V septembri sme v školskom internáte realizovali tiež besedu so školskou psychologičkou zameranú na adaptáciu študentov prvého ročníka v školskom internáte a prevenciu voči fajčeniu a alkoholu. Počas stretnutia boli študenti veselí a kládli otázky, čo svedčalo o ich záujme a črtajúcej sa dobrej spolupráci. Ďalšou akciou bola vychádzka Prešovom zameraná na spoznanie mesta, v ktorom študujú. Cieľom bolo, aby sa študenti vedeli orientovať a aby vedeli, ktoré miesta by mali v súvislosti so štúdiom či ubytovaním v internáte poznať. V septembri naši študenti využili aj posledné slnečné lúče a na školskom dvore organizovali futbalové zápasy. Táto príprava im bola užitočná v medziinternátnom futbalovom zápase, ktorý organizovalo ABC centrum voľného času. Naši študenti ukázali svoju bojovnosť a zmysel pre čistú hru a tentokrát si odniesli trofej z tretieho miesta. Tento mesiac sa naši študenti zúčastnili aj charitatívneho behu Lear Run, kde v hojnom počte reprezentovali školu a aj náš školský internát. Sprevádzal ich aj vychovávateľ školského internátu a povzbudzoval aj zástupca školy. Prvýkrát v tomto školskom roku zasadla tiež Žiacka internátna rada, ktorá v novom zložení pripravila návrhy a zaoberala sa smerovaním školského internátu v tomto školskom roku. Veríme, že študentom nadšenie ostane a pomocou ich spolupráce sa internát bude uberať smerom k neustálemu zlepšovaniu svojej kvality.

Mgr. Tatiana Bosáková

Aktivity tried

Lear Run – prepojenie zážitku a charity

lear-run-2-sa-p

Prvý atmosférický beh s charitatívnou myšlienkou v Prešove sa konal 24.9.2017 v čase od 15:00 do 21:00. Každý účastník podporil 2 € zo štartovného neziskovú organizáciu Svetielko pomoci, ktorá poskytuje bezplatnú komplexnú a celoročnú pomoc v Košickom a Prešovskom kraji rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny.

Podujatia sme sa zúčastnili aj my, trieda II.SA SPŠE Prešov, v počte 16 účastníkov. Vynikajúca nálada pred samotným behom a počas neho, sprievodný program od 17:00 hod. pre štartom a počas behu na jednotlivých kontrolných stanovištiach ešte viac umocnili atmosféru, ktorá nie je bežná pri takýchto podujatiach v Prešove. Celkovo podľa organizátorov sa na behu krátkej trate 4 km a dlhej trate 7 km zúčastnilo viac ako 600 bežcov. Ďalší účastníci, rodiny s deťmi a občania mesta sa zúčastnili 2 km pochodu osvetlenými časťami mesta pred samotným behom vo vkusných klobúčikoch bielej farby. Vďaka generálnemu partnerovi Lear Corporation získalo prvých 500 účastníkov aj exkluzívnu medailu a štartovací balíček.

Ing. Tibor Roland

Deň polície

den-policie-3

Dňa 14.9.2017 sme sa my (III.B) a naša triedna pani profesorka vybrali ku mestskej hale na Deň polície. Už z diaľky nás vítali dunenia bubnov z bubnovej show. V programe potom pokračovali Profesionáli a tanečná skupina Grimmy. Komu sa nepáčil program, mohol si prezrieť a vyskúšať policajnú techniku, výzbroj a výstroj rôznych zložiek PZ. Prezentoval sa aj Kriminalistický a expertízny ústav PZ, reprezentanti SR zo Športového centra polície, Horská záchranná služba a Stredná odborná škola PZ. Nás najviac zaujali historické policajné autá a výstava policajných čiapok z celého sveta. A na záver sme vyskúšali aj detské dopravné ihrisko.

Kolektív III.B

Výlet na Kalváriu

kalvaria-4-c-j

Nový školský rok sa začal nie práve najkrajším počasím, ale to nám nebránilo, aby sme hneď počas druhého dňa v škole nenavštívili jedno z najpríťažlivejších miest v Prešove – Kalváriu. Napriek zamračenej oblohe sa nám naskytol nádherný výhľad na Prešov. Posedeli sme si na lavičkách a porozprávali sme si zážitky z prázdnin. A bolo veru o čom rozprávať – brigády, pobyty v zahraničí, stanovačky, či len príjemne strávený čas s kamarátmi pod hviezdnou oblohou. Boli sme radi, že sme sa všetci opäť stretli.

Kolektív IV.C

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor