10/2017

Prednáška Jana Mühlfeita v Košiciach

prednaska-s-j

Vo štvrtok, 19. októbra 2017, o 16.00 hod. sa študenti našej školy a niekoľko profesorov zúčastnilo prednášky najúspešnejšieho českého manažéra – Jana Mühlfeita, na Technickej univerzite v Košiciach. Jan Mühlfeit je globálny stratég, kouč a mentor. Jeho osobným  poslaním je pomáhať jednotlivcom, organizáciám a krajinám na celom svete, aby odomkli svoj ľudský potenciál.

Vo svojej prednáške zdôrazňoval: „Ak ľudia robia to, k čomu majú talent, čo je ich silnou stránkou, môžu byť nielen produktívnejší a úspešnejší, ale aj šťastnejší. Odomykanie ľudského potenciálu je pre mňa osobnou mantrou, pretože si myslím, že ak lepšie využijeme to najlepšie v nás, podarí sa tak vytvoriť aj lepší svet pre naše žitie.” Táto metodika, ktorá má korene v pozitívnej psychológii, je založená nielen na jeho vlastných skúsenostiach, ale aj na skúsenostiach mnohých špičkových ľudí zo sveta globálneho biznisu, politiky a športu.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a dynamická. Odchádzali sme z nej v procese spracovania myšlienok a osobných dojmov.

Mgr. Marta Kožárová

AMAVET – Festival vedy a techniky

amavet-1-jpg

Dňa 13.10.2017 sa naša škola zúčastnila podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku – Festivalu vedy a techniky AMAVET – FVAT. Súťaž sa konala na Gymnáziu sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 66 projektov za Košický a Prešovský kraj. Našu školu reprezentovalo 7 projektov v rôznych kategóriách:

 

Andrej Tadeáš Bača, I.C – Úprava mini piecky na súčiastky SMD,

Daniel Leško a Peter Cenker, II.C – LED technológia,

Tomáš Hudač, IV.A – Signalizačná ochrana VVN,

Sebastián Ivan a Jakub Fecko, IV.B – VN odpojovač v elektrickej stanici,

Henrich Hanušovský a Adam Hnat, IV.SA – Spevník,

Radovan Škop a Lukáš Purdeš, IV.SA – Sociálna sieť pre cestovateľov,

Kristián Knapík, III.A – Energetický audit školy.

 

amavet-2-jpg

Hodnotiaca komisia vybrala za PO kraj v kategórii Elektronika a mechanika dve práce našich študentov, ktoré postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 9.11. – 11.11.2017 v Bratislave.

 

Andrej Tadeáš Bača, I.C – Úprava mini piecky na súčiastky SMD

Sebastián Ivan a Jakub Fecko, IV.B – VN odpojovač  elektrickej stanici 

Srdečne blahoželáme.

Ing. Gabriela Mitrová

Školské kolo súťaže ZENIT

zenit-v-program

Slovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 34. ročník súťaže ZENIT v programovaní. Školského kola súťaže ZENIT v programovaní sa v našej škole zúčastnilo 60 študentov v kategórii A, B a 25 študentov v kategórii Webdeveloper a Grafik.

Školské kolo kategória A:   

1. Daniel Timko III.SA
2. Jonáš Dujava III.SA
3. Rastislav Nemec  IV.SB

 

Školské kolo kategória B:

1. neudelené  
2. Ľubomír Hoffman II.SA
3. Štefan Horváth  II.SA
  Daniel Kovaľ II.SA
  Alex Removčík II.SA
  Ľudmila Komárová II.SA
  Marek Feťko II.SA


Školské kolo Grafik:

1. Henrich Hanušovský IV.SA
2. Radovan Škop IV.SA
3. Peter Nižník  IV.SB


Školské kolo Webdeveloper:

1. Lukáš Purdeš IV.SA
2. Jozef Cipa IV.SB
3. Rastislav Nemec  IV.SB 

Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 28.11.2017 – 29.11.2017 v Prešove. Srdečne gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

SPŠE Prešov v Správach RTVS

Dňa 11.10.2017 v hlavnej spravodajskej relácii – Správy RTVS – bola uverejnená reportáž o stredných školách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Okrem iného, sme v nej mohli vidieť aj našu školu. Podľa slov Mateja Tunegu, analytika INEKO, stredné školy na severovýchode Slovenska patria medzi najlepšie. Platí to hlavne o našej škole, ktorá sa podľa hodnotenia INEKO pravidelne umiestňuje na popredných miestach na Slovensku. Tentokrát nám patrí 2. miesto medzi strednými odbornými školami.

Podľa slov riaditeľa SPŠE, Ing. Slavomíra Kožára, MBA, : „ ... bonitu školy do značnej miery určujú, resp. absolútne určujú učitelia tejto školy.“

Celú reportáž si môžete pozrieť  na   http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/138067#2095

PaedDr. Lucia Ligusová

Školenie pedagógov SPŠE v rámci projektu ISTRA

International Standards training in VET for promotion of market relevant education Erasmus 2016 (Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie Erasmus 2016)

 

Ďalšou fázou daného projektu ISTRA v mesiacoch júl – september 2017 bola projektová príprava e-learningového kurzu spomínaného projektu, na ktorom sa podieľali spoluorganizátori daného projektu: Ing. Slavomír Kožár, MBA, Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová. Daná projektová príprava je zameraná na vypracovanie a podporu otvorených a inovatívnych vzdelávacích programov, materiálov a elektronických nástrojov do vyučovacieho procesu, ako využívať medzinárodne uznávané normy ISO/IEC 27000 pre systém riadenia bezpečnosti informácií a normy ISO radu 31000 pre systémy riadenia rizík.

Dňa 13. októbra 2017 sa spustilo testovanie daného e-learningového kurzu (výstup O3), kde na jednotlivých školeniach sa budú podieľať pedagógovia z partnerských krajín zapojených do projektu. V našej škole sú do školenia zapojení – vedenie školy a títo pedagógovia: Ing. Slavomír Kožár, MBA, PhDr. Andrea Mladá, Ing. Bohuš Popík, MBA, Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Ondrej Kontura, Ing. Tibor Roland, Ing. Martin Vujčík, Ing. Anna Dlugošová, Mgr. Ján Bajúsz, Ján Haluška, Ing. Ljuba Krišová a Ing. Vladimíra Pastirová. Počas tohto kurzu sa u daných školiacich zvýši povedomie o niektorých moderných tréningových postupoch založených na ICT a zoznámia sa s dostupnými e-materiálmi, získajú vedomosti a zručnosti pre efektívne využívanie nástrojov a funkcií prostredia s cieľom poskytovať a spravovať školenia pre svojich študentov. Vyškolení pedagógovia v tejto fáze budú testovať e-kurzy určené študentom (výstupy O1 a O2). O jednotlivých úlohách boli a budú všetci školiaci sa, ktorí sú zapojení do tohto projektu, vopred informovaní spolurealizátormi projektu – Ing. Slavomírom Kožárom, MBA, Ing. Vladimírou Pastirovou a Mgr. Miroslavou Gajdošovou.

Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Miroslava Gajdošová

Október v ŠI

skolsky-inter

V prvý októbrový týždeň sa  naši prváci stali oficiálne členmi našej internátnej rodiny. Po úvodnej časti imatrikulácie a zaspievaní školskej hymny nasledovala zábavná časť. Tzv. Uchaľák prilákal do školskej jedálne takmer celý internát, vrátane dievčat zo SOŠ podnikania. Dlhoočakávaná imatrikulácia priniesla so sebou množstvo disciplín a súťaží. Jednou z úloh bolo tiež napísať báseň pre štvrtákov. 

Autor – M. Kostilník

Milí naši štvrtáci,

nútiť vás treba k práci.

Aj tak sa vôbec neučíte,

len si z nás srandu robíte.

 

Učiť sa vám nechcelo,

vraj, „radšej si dám pomelo“.

Veď vaše vedomosti z ročníku,

odrazia sa vo vašom pracovnom kufríku.

 

Raz si spomeniete na slová učiteľov,

že nemali ste zo seba robiť frajerov.

No spomeniete si aj na naše slová:

„Ako sa z hory ozýva, tak sa do nej volá.“

 

Jeseň so sebou prináša každoročne pre našich študentov aj práce pri skrášľovaní okolia ŠI. Tohto roku okrem hrabania lístia to bola aj úprava kamenných kvetináčov a výsadba nových rastlín.

V tomto mesiaci sa nám darilo aj v športovej oblasti. ABC – Centrum voľného času, zorganizovalo pre ŠI turnaje, ktoré sa konali v ŠI pri SOŠ technickej. Vo vitríne nám pribudli nové cenné trofeje. V nohejbale sa chlapci umiestnili na 1. mieste a vo volejbale na 2. mieste. Srdečne blahoželáme. V tomto mesiaci sa v našom internáte konal už tradičný Beh po schodoch, kde si študenti zmerali svoju rýchlosť. Zúčastnili sa ho študenti všetkých výchovných skupín. Najlepší čas dosiahol Ľ. Ščensný. Svojimi rýchlymi nohami si zabehol aj pre chutnú odmenu – pizzu.

Zapojili sme sa aj do projektu školy – Záložka do knihy spája slovenské školy. Pri výrobe papierových záložiek  sme si  ako tému zvolili osobnosti Prešova. Chlapci vytvorili zaujímavé záložky, ktoré určite potešia študentov z družobnej školy v Košiciach. Niektorí študenti napísali na záložku aj svoju e-mailovú adresu, a tak možno vzniknú aj nové nečakané priateľstvá.

Dňa 19. októbra  2017 sa veľa študentov zo ŠI zúčastnilo prednášky na Technickej univerzite v Košiciach. Prednášku viedol Jan Mühlfeit – globálny stratég, kouč a mentor. Jeho osobné poslanie: „Pomáham jednotlivcom, organizáciám a krajinám na celom svete, aby odomkli svoj ľudský potenciál.“ Jan Mühlfeit zdôrazňuje: „Ak ľudia robia to, k čomu majú talent, čo je ich silnou stránkou, môžu byť nielen produktívnejší a úspešnejší, ale aj šťastnejší. Odomykanie ľudského potenciálu je pre mňa osobnou mantrou, pretože si myslím, že ak lepšie využijeme to najlepšie v nás, podarí sa tak vytvoriť aj lepší svet pre naše žitie.“  V rokoch 2007-14 bol prezidentom Microsoftu pre Európu. Študenti, ktorí sa tejto prednášky zúčastnili, hovorili o nej len v superlatívoch.

Pre študentov 1. ročníka bola tiež organizovaná beseda so školskou psychologičkou, ktorá bola venovaná adaptačnému procesu v školskom internáte.

Niektorí naši študenti, hlavne štvrtáci, navštevujú pravidelne akciu Webelement, kde sa stretávajú  ľudia, ktorí robia  backend, frontend alebo správu serverov. Primárne sú to však ľudia motajúci sa okolo webov, databáz a programovania. Táto akcia sa koná pravidelne  každý mesiac so začiatkom o 19:00 v klube Wave. Ak máte záujem aj vy, informácie môžete získať v skupine Webelement na facebooku. Čoskoro bude ďalšie, tak sledujte facebook.

Mgr. Viera Barjaková

Aktivity tried

Laser Game

laser-game-1-c

Dňa 16. októbra 2017 sa študenti I.C triedy na čele s triednou učiteľkou, Ing. Annou Dlugošovou, zúčastnili po vyučovaní na športovo-spoločenskej hre zvanej Laser Game. Z celkového počtu 28 študentov vzniklo 6 družstiev. Štyri päťčlenné a dva štvorčlenné družstvá. Odohralo sa spolu šesť hier. Hráči pri hre využívali laserové zbrane, s ktorými sa snažili zasiahnuť protihráča do vesty. Zo všetkých odohratých hier sa niektorí študenti zapísali do rekordov jednotlivcov, ale aj družstiev.

Najlepší  hráč sa stal hráč s prezývkou Nemezis (Ján Pavlinsky) so 7875 bodmi.

Najlepší družstvo Slipusky s 24325 bodmi.

Najviac zásahov do  pulzáru mal hráč s prezývkou Pripíjame (Nikodém Eliáš) – 14.

Hráč s najlepšou úspešnosťou streľby, hráč s prezývkou Dino 182 (Adam Štofanik) – 26.

Bol to dobrý zážitok a blahoželáme víťazom aj zúčastneným.

Dávid Mrúz, I.C

Zaujímavé prednášky

Zaujímavá v tomto mesiaci bola prednáška so školskou psychologičkou, ktorá nás uviedla do problematiky strednej školy a učenia sa na strednej škole.

Niektorí z nás sa 19.10.2017 zúčastnili aj besedy s pánom Janom Mühlfeitom na TUKE  v Košiciach. Tešíme sa na prezentáciu poznatkov z tejto prednášky.

Kolektív I.F

Náš život mimo školy

zivot-mimo-skol

Prvý októbrový týždeň patril návšteve galérie. Nie všetci máme vzťah k umeniu, ale obrazy humenského rodáka Andreja Gaja, ktorý väčšinu času prežil v Prešove, sa nám páčili. A potom prišiel deň, na ktorý sme  sa tešili – 27. október 2017. V tento deň sa v PSK Aréne konal 24-hodinový korčuliarsky maratón. Arénu poznáme, v minulom školskom roku sme tam boli niekoľkokrát. Ako trieda sme sa zaregistrovali a potom to už išlo. Korčule na nohy a kto vydrží najviac. Veľkolepá akcia sa pokúsila vytvoriť dva rekordy, a to v počte nakorčuľovaných kilometrov a v počte zúčastnených korčuliarov. Na priebeh dohliadali dvaja komisári zo Slovenských rekordov. Cieľom akcie bolo a je propagovať tento zimný šport pre širokú verejnosť a zapojiť do tejto akcie deti, študentov, strednú generáciu,  ale aj seniorov. To sa aj podarilo. Na korčule sa postavil každý, kto to vie a aj ten, kto sa to len učí. Z 1566 účastníkov sa nestratili ani naši spolužiaci. Najlepší bol Erik Michalov, skončil 36. Ďalšie výrazné umiestnenia dosiahli aj Marek Palko a Peter Kizek.

Kolektív III.A

Dni Prešovského kraja

dni-pres-kraja

Dňa 5.10.2017 sa študenti našej triedy zúčastnili Dňa Prešovského kraja. Po príchode na Úrad PSK nás privítali sokoliari a študenti z iných škôl s ich tanečnými a speváckymi vystúpeniami. Hneď sme využili možnosť ponúknuť sa prichystaným občerstvením. Potom sme sa postupne presúvali po jednotlivých poschodiach, pričom na každom poschodí sme videli niečo nové, od tradičných remesiel až po hodnotenie najkrajšej torty. Celá trieda si to užila a tešíme sa na ďalšie skvelé školské akcie.

Richard Ondko, III.B

Maratón v korčuľovaní

korculovanie

Dňa 27.10.2017 sa časť študentov našej triedy zapojila do 24-hodinového maratónu v korčuľovaní v PSK Aréne v Prešove. Korčuľovanie nás baví a na tomto ľade nie sme prvýkrát. Všetci sme sa snažili podať čo najlepší výkon. Najlepší z nás, Rišo Ondko, odkorčuľoval pekných 79 kôl. Veríme , že aj my sme svojou účasťou pomohli k prekonaniu dvoch slovenských rekordov.

Kolektív III.B

Jan Mühlfeit – najúspešnejší český manažér

jan-muhlfeit-3

Vo štvrtok, 19. októbra 2017, o 16.00 hod. sa 7 študenti III.F triedy – Dominik Makara, Jakub Tarasovič, Daniel Babinčák, Kristián Kocúrek, Karol Maček, Kristína Janičová a Lívia Klučerovská, zúčastnili na Technickej univerzite v Košiciach prednášky najúspešnejšieho českého manažéra – Jana Mühlfeita, ktorý takmer 22 rokov pôsobil vo firme Microsoft, z tohto 15 rokov v najužšom vedení firmy po boku Billa Gatesa. V rokoch 2007 – 2014 bol prezidentom Microsoftu pre Európu.

Prednáška bola skutočne veľmi zaujímavá a živá a my sme pochopili, že v každom z nás je obrovský potenciál, ale málokto ho dokáže využiť. Pán Mühlfeit povedal, že každý z nás je génius a keď sa mu podarí úplne odomknúť svoj potenciál a nájde svoju osobnú výnimočnosť, zistí, prečo prišiel na svet, aká je jeho misia.

Tak môžeme vykročiť za svojím snom a prežívať šťastie na ceste za týmto svojím snom či úspechom.

Lívia Klučerovská, III. F

EUROCUP 2017

eurocup-jpg

Dňa 24. októbra 2017, v utorok, sa kolektív triedy III.F spolu s triednou profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, v rámci triednickej hodiny zúčastnili akcie Eurocup 2017, ktorá sa konala priamo na pôde Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove. Najprv sme boli chvíľu divákmi samotnej baristickej súťaže, kde súťažiaci – študenti, predvádzali svoje zručnosti obmedzené časovým limitom v príprave rôznych druhov kávy. Neskôr sme sa prešli školou v rámci DOD, kde bola možnosť občerstvenia v podobe kávy a iných lahodných produktov.

Annamária Kohanová, III.F

24-hodinové korčuľovanie

korculovanie-3f

Niekoľko študentov z triedy III.F spolu s triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, prišlo pomôcť vytvoriť rekord v NONSTOP 24-HODINOVOM KORČUĽOVANÍ v piatok, dňa 27.10.2017 po 7. vyučovacej hodine v PSK Aréne.  Danú akciu organizovala v tento deň PSK Aréna, spoločnosť KEN-EX Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom tejto akcie bolo osláviť narodeniny PSK Arény, vytvoriť nový slovenský rekord a zároveň vyzvať najširšiu verejnosť k športovaniu. Zapojili sme sa tak do akcie, kde sme sa snažili pomôcť vytvoriť 2 rekordy, a to v počte nakorčuľovaných kilometrov a v počte zúčastnených korčuliarov. Veríme, že sa nám podarilo prispieť ku vytvoreniu 2 nových slovenských rekordov, ale hlavné bolo, že sme urobili niečo pre svoje zdravie.

Staneková, Kohanová, III. F

IT Fitnes sa oplatí ...

den-volna-3-jden-volna-3-s

Dňa 17. októbra 2017 sme my, trieda III.SB, nemuseli ísť do školy. Keďže sme vyhrali školskú súťaž v IT Fitnes, dostali sme deň voľna, a tak sme sa vybrali na menší triedny výlet. Ráno sme sa stretli pred PSK Arénou, kde o hodinu sme mali objednanú ľadovú plochu. Vybláznili sme sa na korčuliach, trocha zahrali hokej, popadali na zadok a išli sme na ďalšiu športovú aktivitu. Tou bol bowling v hoteli Lineas. Už sme tam boli a určite sa tam ešte niekedy zastavíme. Sme radi, že sme sa na IT Fitnes zapotili, a tak sme si mohli užiť krásny deň so spolužiakmi.

Kolektív III.SB

IV.B na prednáške Jana Mühlfeita

prednaska-tuk

Dňa 19.10.2017 sa piati študenti IV.B zúčastnili prednášky najúspešnejšieho českého manažéra – Jana Mühlfeita, na Technickej univerzite v Košiciach, kde rozprával, akou cestou si prešiel, kde začínal, až kým sa dostal na pozíciu prezidenta Microsoftu pre Európu. Je to človek, ktorý si prešiel mnohými skúsenosťami, ale taktiež  aj veľa  skúseností rozdal  mladým ľuďom. Vysvetlil nám, ako funguje ľudská psychika, s ktorou aj doteraz pracuje a pomáha športovcom v Českej republike. Momentálne  pracuje ako mentor, kouč a prednáša na  vysokých školách. Pre našu  triedu to bola veľmi inšpiratívna prednáška, ktorá nám určite pomôže do života, a sme vďační, že sme ako škola  boli na ňu pozvaní. Dúfame, že podobné prednášky sa budú opakovať častejšie.

Martin Kovalčík, IV.B

stuzkova-sla

Slová piesne od slávnej skupiny Elán znejú na každej stužkovej slávnosti a ani naša nebola výnimkou. Už od prvého ročníka v škole sme plánovali našu stužkovú slávnosť na mesiac október, osudný nám bol piatok, 6.10.2017 v PKO Čierny orol v Prešove. Svoje čaro mali všetky prípravy predtým, zháňanie pohárov, stužiek, džbánu aj sviečok. Dalo nám zabrať aj pečatenie triedneho tabletu, natáčanie videa, príprava programu. Bola pri tom veľká sranda aj kopec nervov. Prejavili sa mnohé naše povahy a talenty. Ale stálo to za to a naša stužková dopadla nad naše očakávania. Bol to magický večer. Hovorí sa, že človek nemôže dospieť zo dňa na deň. Ten večer sa aspoň na chvíľu zdalo, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Bola to chvíľa, na ktorú sme túžobne čakali celé týždne, intenzívne posledné dni. Chvíľa oslavy mladosti. Chvíľa, ktorá nám priniesla zelenú stužku. A práve tá akoby urýchlila proces nášho dospievania. Odrazu sme tam stáli ako mladí ľudia, ktorí vo svojom vnútri po prvýkrát cítia ozajstný životný úspech. Zelená stužka nám otvorila bránu do sveta dospelých. Prežili sme krásny večer v spoločnosti našich rodičov a profesorov, zabávali sa spolu do neskorých nočných hodín. Máme na ňu jedinečnú spomienku. Za to sa chceme poďakovať našim milovaným rodičom aj triednej profesorke, Mgr. Marte Kožárovej.

Kolektív IV.SB

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor