11/2017

Študenti SPŠE Prešov predstavia svoj projekt v Texase

V dňoch 9. až 11. novembra 2017 sa v priestoroch bratislavskej Incheba EXPO uskutočnil už 20. ročník celoštátneho kola súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorej sa zúčastnili po úspešnom absolvovaní krajského kola aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov – Sebastian Ivan a Jakub Fecko (4. ročník) a Andrej Tadeáš Bača (1. ročník).

amavet-2-jpg

Festival vedy a techniky každoročne organizuje AMAVET – asociácia pre mládež, vedu a techniku – pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Táto súťaž je zároveň aj prehliadkou vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl.

Naši študenti – Sebastian Ivan a Jakub Fecko, predstavili svoj projekt Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici v kategórii Elektrina a mechanika. Svojím výrobkom a prezentovaním natoľko zaujali členov hodnotiacej komisie, že im udelila postup do svetovej súťaže v Texase.

Za týmto úspechom našich študentov sa skrýva niekoľkoročná práca. Ako prezradil Sebastian Ivan, začiatky tohto projektu sú ešte v 2. ročníku, kedy so spolužiakom Jakubom Juraškom sa v rámci svojho voľného času s chuťou a zvedavosťou pustili do prípravy spomínaného výrobku. V 3. ročníku sa už zúčastnili súťaže VSD, kde obsadili pekné 3. miesto a neskôr Sebastian tento projekt spolu s Jakubom Feckom prezentovali verejnosti pri príležitosti Dňa otvorených dverí v SPŠE Prešov. V priebehu 4. ročníka chlapci tento výrobok zdokonaľovali s cieľom zúčastniť sa súťaže AMAVET. Dvojica chlapcov – Sebastian Ivan a Jakub Fecko – bola úspešná nielen v krajskom kole súťaže, ale aj v celoslovenskom kole, kde z 13 súťažných projektov v kategórii Elektrika a technika porotu najviac zaujal práve ich projekt – Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici.

amavet-1-png

A aké pocity v nich vyvolalo víťazstvo a postup do Texasu? „Veľmi nás prekvapili výsledky poroty, pretože sme to nečakali. Sme radi, že náš projekt bol úspešný. Postup do Texasu je pre nás výzvou, aby sme náš výrobok prezentovali a úspešne obhájili aj za hranicami Slovenska. Naša práca sa nekončí, naopak, budeme musieť ešte niektoré veci zdokonaľovať a vylepšovať. Chceme sa poďakovať našim vyučujúcim, ktorí nám pri zhotovovaní výrobku s ochotou pomohli. Naším konzultantom pre teoretickú časť bol Ing. Jozef Harangozo a technickú stránku výrobku sme konzultovali s Ing. Vladislavom Bajusom a Jánom Haluškom,“ dodali chlapci na záver.

S pocitom radosti a zadosťučinenia sa vrátil zo súťaže aj Andrej Tadeáš Bača, ktorý v spomínanej kategórii predstavil svoj projekt Úprava elektrickej minirúry. Aj tento projekt členov poroty zaujal a Andrejovu prácu ohodnotili špeciálnym ocenením. Teší nás, že aj napriek tomu, že tento chlapec je študentom SPŠE Prešov ešte len pár mesiacov, našiel si oblasť, ktorá ho zaujíma a v ktorej chce napredovať.

Okrem prezentácie svojich projektov si naši študenti v rámci súťaže a prehliadky mohli pozrieť aj práce iných súťažiacich a zúčastniť sa zaujímavých prednášok. Sebastianovi a Jakubovi želáme, aby v máji v Texase úspešne odprezentovali svoj projekt.

Mgr. Ivana Kurtyová

Krajské kolo súťaže ZENIT

zenit-krajske

Slovná skratka Zenit v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. V školskom roku 2017/2018 sa v dňoch 28. – 29.11.2017 v odborných učebniach SPŠE uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT programovanie, webdeveloper, grafik,  na ktorom sa zúčastnili víťazi školských kôl v rámci Prešovského kraja.

Súťažilo sa v kategórii A – študenti 3. a 4. ročníka SŠ a v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka SŠ, kde súťažiaci preukazujú svoje programátorské zručnosti v jazykoch C, C++, Python, Java.

V kategórii Grafik súťažiaci v digitálnej časti projektu realizujú spracovanie grafických podkladov a návrh propagačných materiálov pomocou zvoleného grafického SW. Úlohou grafika je vytvoriť koncepciu dizajnu, typografiu a prezentáciu konečného návrhu.

V kategórii  Webdeveloper súťažiaci vytvárajú návrh webových stránok pomocou HTML, PHP, MySQL, JavaScript s využitím aplikačného softvéru, CSS a  optimalizovanie stránky pre  rôzne prehliadače s rôznymi rozlíšeniami.

Súťaž má postupový charakter. Súťažilo 49 študentov. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. – 22.03.2018 v SOŠ polytechnická, Dolný Kubín, Jelšavská 404. Víťazom gratulujeme a prajeme Jonášovi Dujavovi, Lukášovi Purdešovi, Radovanovi Škopovi úspech aj na celoštátnom kole.

VÝSLEDKY

Ing. Gabriela Mitrová

Zenit v elektronike – krajské kolo

zenit-krajske

Dňa 30.11.2017 sa na pôde Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove konalo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Z našej školy sa zúčastnili štyria študenti: Daniel Gordán a Tadeáš Kmecik zo IV.C v kategórii A, ďalej Radoslav Dulák z II.F a Andrej Tadeáš Bača z I.C triedy v kategórii B.

zenit-krajske

Najprv študentov čakal test pozostávajúci z 30 otázok a následne navrhovali plošný spoj elektronickej hry na postreh, čo mnohým spôsobovalo problémy, ale naši študenti si viedli veľmi dobre. Z celkového počtu 24 súťažiacich sa podarilo iba šiestim vyrobiť funkčnú hru, pričom traja z nich boli študenti našej školy. Najväčším konkurentom bola bardejovská priemyslovka, s ktorou sme si rozdelili popredné umiestnenia.

Naši študenti sa umiestnili takto: v kategórii A – Daniel Gordán (2. miesto), Tadeáš Kmecik (4. miesto) a v kategórii B – Andrej Tadeáš Bača (1. miesto) a Radoslav Dulál (5. miesto).

Prví dvaja víťazi postupujú na celoštátne kolo súťaže. Prajeme im mnoho úspechov.

Ing. Martin Ambrozy

SPŠE Prešov vítala svojich návštevníkov

dod-1-jpg

Výber strednej školy je veľmi dôležitý, lebo môže ukázať smer budúcnosti nejedného žiaka základnej školy. V Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove si to uvedomujeme, a preto každoročne pre záujemcov pripravujeme Deň otvorených dverí. Práve 21. november 2017 ponúkol žiakom možnosť nahliadnuť a získať množstvo cenných informácií o štúdiu v našej škole. Všetkých návštevníkov vo vestibule školy vítali milým úsmevom zástupcovia riaditeľa školy, Ing. Martin Broda, PhD. a PhDr. Andrea Mladá, ktorí podávali informácie o aktivitách, ktoré boli pre prítomných pripravené v jednotlivých miestnostiach.

dod-2-jpg

O tom, že program bol bohatý, niet pochýb. Žiaci, rodičia i všetci priaznivci mohli vidieť prezentácie odboru ELEKTROTECHNIKA – PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA, mohli si naprogramovať Arduino, vidieť ako funguje LEGO robot, obhliadnuť si študijné pomôcky i práce študentov, taktiež mohli byť prítomní na školskom kole súťaže ZENIT v elektronike, prezentovali sa odbory ELEKTROTECHNIKA – ELEKTROENERGETIKA, INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE, IT MANAŽMENT PROCESOV, ukážka technológií a učebných pomôcok Codebug a programovanie v SCRATCH. Študenti našej školy, ktorí sa zúčastnili projektu ERASMUS+ koncom školského roka 2016/2017, mali pripravené prezentácie zo svojich zahraničných stáží. Pre súťaživých žiakov základných škôl boli pripravené rôzne zaujímavé kvízy i súťaže. Všetci návštevníci, ktorí vyplnili pripravený dotazník, nás presvedčili o tom, že sa im naša škola páči, že Deň otvorených dverí má zmysel, bol pre nich užitočný, obohacujúci a že sa na štúdium v SPŠE pripravujú. Ich záujem nás veľmi teší a veríme, že v nasledujúcom školskom roku mnohých z nich privítame už ako našich študentov.

Mgr. Lucia Liptáková

Stretnutie s podnikateľmi na pôde SPŠE Prešov

stretnutie-s-po

Stretnutie s podnikateľmi patrí už niekoľko desaťročí medzi tradičné a významné udalosti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Vzhľadom na to, že je pre nás podnikateľská verejnosť nositeľom inovácií, napomáha nám pri profilovaní našich študentov či budovaní vízií a cieľov, je pre nás udržiavanie priateľských vzťahov a následná spolupráca s firmami veľmi dôležitá.

Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo  28. novembra 2017 a nieslo sa v duchu 65. výročia školy. Jeho poslaním bolo predstaviť školu v troch intenciách – minulosť, prítomnosť a budúcnosť fungovania školy.

Plejáda pozvaných hostí bola naozaj pestrá a nás teší, že pozvanie prijali aj zástupcovia mesta Prešov – primátorka mesta, Ing. A. Turčanová, viceprimátor, Ing. Š. Kužma, a Ing. L. Holubová, zástupkyňa odboru školstva PSK. Pozvané firmy a spoločnosti reprezentovali: pán Kopaničák z Applied Meters, a.s., pani Z. Kitty Hoffmann a pán Š. Kudlík z Astound Commerce, pán M. Žarnovský z AutoCont SK, a.s., pán M. Karaffa z Elcom, s.r.o., pán Zolna z FTE automotive Slovakia, s.r.o., pán B. Obal z Ke Prešov Elektrik, s.r.o., pán M. Morossay z Košice IT Valley, pani Z. Callant  a pani V. Karabinošová z Lear Corporation, s.r.o., pán Š. Ploskoň z PLOSKON AT, pani H. Virčíková z PRK SOPK, pán M. Zorkovský zo SIEMENS, s.r.o., pán J. Benedik z T-Systems Slovakia, s.r.o., pán V. Fryk z Unicorn Systems SK, s.r.o., pán P. Hudák z VINCOTTE Slovakia, s.r.o., pán F. Jaš z Renojava s.r.o., pán A. Mikloš z USD, a.s., a pán J. Leško z ACEM, s.r.o. Svojich zástupcov mali aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – p. Jánošíková a ŠIOV – pani A. Ondová.

Tohtoročnou novinkou stretnutia bola aj účasť členov Rodičovskej rady, Rady školy, Žiackej školskej rady a niektorých aktívnych ambasádorov základných škôl z Prešova, Sabinova, Vranova a Širokého. Domácich, už tradične, reprezentovali RŠ, ZRŠ, pedagógovia a zamestnanci školy.

Formálna časť stretnutia prebehla v konferenčnej miestnosti. Keďže sa naša škola radí k technologickým lídrom, otvorenie podujatia bolo trochu netradičné. Všetkých zúčastnených privítal humanoidný robot Nao, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Následne na to sa slova ujal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý formou prezentácie podal krátku retrospektívu o fungovaní našej školy, oboznámil prítomných so súčasným stavom, ale aj s víziami a cieľmi, ktoré chceme v budúcnosti dosiahnuť.

Keďže nám záleží aj na názore a spokojnosti našich potenciálnych zamestnávateľov, súčasťou stretnutia bola aj diskusia a neformálne rozhovory počas recepcie v príjemnom prostredí. Na základe dotazníka sme získali cenné rady a postrehy, ktoré nám určite pomôžu zefektívniť vzdelávanie a prispôsobiť sa aktuálnym potrebám trhu práce. Nesmierne nás tešia pozitívne ohlasy našich potenciálnych zamestnávateľov na kvalitu našej školy, doterajšiu spoluprácu či uplatnenie našich študentov v praxi.

Veríme, že tohtoročné stretnutie s podnikateľmi splnilo svoj cieľ, ktorým bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov, prehlbovanie spolupráce, ale aj zlepšenie kvality vzdelávania a podpora inovácií vo vzdelávacom procese.

Mgr. Jana Pavlišaková

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na profesie v oblasti IKT je hlavným cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý 13.11.2017 slávnostne odštartoval za prítomnosti podpredsedu vlády, Petra Pellegriniho, a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, Martiny Lubyovej, v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Na aktivitách národného projektu sa počas troch rokov bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a 5 univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36 000 žiakov a študentov a 2 100 učiteľov. Celkový rozpočet národného projektu je 21 046 596, 77 €.

Naša škola, na základe doterajších aktivít, bola vybraná ako partner projektu. Teda podľa jednotlivých aktivít bude aktívne pôsobiť v tomto projekte. Preto riaditeľ školy z rúk podpredsedu vlády prevzal logo partnerstva v tomto projekte.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj ocenenie víťazov súťaže Networking Academy Games 2017 – sieťové talenty Slovenska, v ktorej v kategórii MS3, teraz už absolventi školy – Tomáš Berdis a Dávid Alexovič, obsadili 3. miesto, k čomu im srdečne gratulujeme.

Na záver, po predchádzajúcom digitálnom podpise, riaditeľ školy podpísal aj fyzicky memorandum o Digitálnej koalícii.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Imatrikulácia alebo naše čarovné dopoludnie

spsecringe-jpg

Kde bolo, tam bolo, 21. novembrového dňa v roku 2017 sa udialo čarovné dopoludnie v našej škole s názvom Imatrikulácia.

„Kde bolo, tam bolo, kde hromy-blesky bili, kde sa plošné spoje len tak povaľovali, kde čas, ktorý máme, sú peniaze, ktoré nemáme, 65 rokov stojí jedna škola. Možno taká obyčajná, možno trochu neobyčajná, ale každopádne niekoľkokrát vyhlásená a uznaná ako najkvalitnejšia stredná odborná škola na Slovensku. Na tejto škole vládne už niekoľko rokov kráľ, ktorý je veľmi múdry a ktorý má rád múdre študentské hlavičky. A tak si každý rok vyberá z veľkého množstva múdrych hlavičiek len tie najlepšie, ktoré prijme do svojej školy, aby mu spríjemnili ťažkou manažérskou prácou naplnené dni. Tieto hlavičky sa časom zmenia na vzdelané hlavy odborníkov, učencov a vzdelancov, ktorí opustia kráľa a pôjdu hľadať šťastie do sveta trhu práce a vysokých škôl.“

Takto sa začalo imatrikulovanie našich prvákov, ktorých sprevádzali do sveta študentov našej školy členovia Žiackej školskej rady spolu s riaditeľom školy, Ing. Slavomírom Kožárom, MBA, a školskou hudobnou skupinou Speshfloyd, prostredníctvom programu, ktorý si pre nich pripravili.

imatrikulacia

Ale čo by to bolo za Imatrikuláciu bez riadneho pasovania? Prváci tak zdolávali úlohy, ktoré si pre nich pripravili študenti 4. ročníka jednotlivých študijných odborov. Rozžiarené úsmevy boli dokonalým výsledkom snahy organizátorov danej Imatrikulácie.

Prváci si vypočuli DESATORO SPŠE a následne, po prečítaní a vyzvaní, svojou prísahou zložili slávnostný sľub.

Triedni profesori boli vyzvaní k tomu, aby usmerňovali svojich prvákov na ceste k ich dospelosti, aby zvládli ďalšie náročné úlohy a aby ich túžby iba márnym snom neostali, aby ich snahou bolo im ukázať, aká je dôležitá spolupráca triedneho profesora a jeho študentov počas celých 4 rokov štúdia.

Odovzdaním imatrikulačných listov a ich prevzatím sa tak stali prváci neoddeliteľnou časťou najkvalitnejšej „NAŠEJ ŠKOLY“ – Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Záverom zaznela Hymna SPŠE v podaní skupiny Speshfloyd a naši študenti 1. ročníka v sprievode svojich triednych profesorov sa po skončení slávnostnej Imatrikulácie presunuli do DJZ na muzikálové predstavenie Nikola Šuhaj, ktoré bolo organizované pre všetkých študentov SPŠE pri príležitosti ich sviatku – Dňa študentov.

Ing. Vladimíra Pastirová

Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

zenit-skolske

Tento rok sa konal už 34. ročník súťaže Zenit v elektronike, ktorá pozostáva z dvoch častí: teoretická a následne praktická časť, kde museli študenti preukázať aj svoju manuálnu zručnosť a programátorské myslenie. Študentom sa darilo nasledovne:

 

V kategórii A (3. a 4. ročník) sa študenti umiestnili takto:         

 

  1. miesto - Daniel Gordán IV.C 134 b
  2. miesto - Tadeáš Kmecik IV.C 128 b
  3. miesto - Tomáš Jure IV.C 124 b
  4. miesto - Antónia Jusková IV.C 123 b

 

V kategórii B (1. a 2. ročník) sa študenti umiestnili takto:         

 

  1. miesto - Andrej Tadeáš Bača I.C 103 b  
  2. miesto - Radovan Dulák II.F 40 b
  3. miesto - Martin Fujda II.SA 32 b

 

Súťažiacim na popredných miestach blahoželáme! Prví dvaja študenti v každej kategórii postupujú na krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa bude konať 30.11.2017 (štvrtok) od 8:00 na pôde Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

Aj napriek niektorým neúspechom, všetkým zúčastneným prajeme elán a chuť sa neustále zlepšovať  a postupujúcim prajeme mnoho šťastia pri reprezentácii našej školy.

Ing. Martin Ambrozy

Olympiáda v cudzích jazykoch

olympiada-cuj

Dňa 16.11.2017 sa už tradične uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať záujem o štúdium cudzích jazykov, poskytnúť talentovaným študentom možnosť porovnať úroveň svojich jazykových znalostí s ostatnými a získať tým motiváciu k ďalšiemu štúdiu.

Olympiáda v cudzích jazykoch sa napriek technickému zameraniu našej školy každoročne teší veľkému záujmu zo strany študentov. Súťažiaci si v príjemnej atmosfére a s dobrou náladou vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti v štyroch súťažných disciplínach – schopnosť porozumieť počúvanému a čítanému textu v cudzom jazyku, znalosť gramatických štruktúr a pohotovosť pri komunikácii v cudzom jazyku.

Náročnosť riešených úloh vnímali súťažiaci individuálne.

Dáša (II.SB, OAJ) považovala úlohy za rovnako náročné ako v minulých rokoch, ale zdali sa jej lepšie spracované, hlavne sa jej páčilo, že nahrávka pre disciplínu počúvanie s porozumením bola zrozumiteľná, s čím podľa nej býva na mnohých súťažiach problém kvôli špeciálnemu akcentu rozprávajúcich.

Alexovi (III.SB, OAJ) sa tohtoročná olympiáda zdala ťažšia ako minulý rok, pri niektorých gramatických úlohách si nebol celkom istý správnou odpoveďou, ale počúvanie a čítanie s porozumením mu nerobili problém.

Pre Petra (I.SA, OAJ) to bola prvá olympiáda v tejto škole, ktorej sa zúčastnil, a je veľmi spokojný. Úlohy sa mu zdali primerane ťažké a určite sa prihlási aj na budúci rok.

Damiánovi (I.SA, ONJ) sa olympiáda páčila, otázky neboli podľa neho až také ťažké.

Po zhodnotení všetkých súťažných disciplín komisie vyhlásili výsledky. Na prvých priečkach sa vďaka svojim vedomostiam umiestnili Branislav Bilý z II.SB (OAJ), Radoslav Antl zo IV.C (ONJ) a Ľudovít Sčensný z III.C (ORJ). Druhé miesto obsadili Alex Franko z III.SB (OAJ), Damián Špes z I.SA (ONJ) a Ľubomír Druga zo IV.SB (ORJ), tretie miesto Peter Maník z I.SA (OAJ), Karol Jančík z III.C (ONJ) a Dávid Kokoška zo IV.SB (ORJ).

Na víťazov čakali ceny v podobe finančnej odmeny, ktoré na tento účel poskytla Nadácia SPŠE Prešov, a tých najlepších, samozrejme, aj postup do vyššieho kola.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme, držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom či krajskom kole.

Mgr. Miriam Pribišová

Súťaž dievčat v aerobiku v SPŠE Prešov

aerobik-presov

V utorok, 14.11.2017, sa v telocvični Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove konal už 4. ročník postupovej súťaže študentiek stredných škôl v aerobiku. Do súťaže sa prihlásili dievčatá z 5 prešovských stredných škôl – Gymnázium sv. Moniky, Gymnázium-Konštantínova 2, Obchodná akadémia, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná priemyselná škola elektrotechnická.

37 dievčat v dopoludňajších hodinách s chuťou a odhodlaním súťažilo s cvičiteľkami v oblasti klasického aerobiku RETRO, BODY WORK aerobiku a tanečného aerobiku. Štvorčlenný kolektív rozhodkýň pri hodnotení dievčat prihliadal na silu, držanie tela, techniku cvičenia, schopnosť zachytenia predvedeného pohybu a výraz. Súťažiacim sa pri rytmoch tanečnej hudby a s diváckou podporou chlapcov zo SPŠE naozaj darilo.

Pätica dievčat s najväčším počtom bodov  postupuje na majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v Košiciach v nasledujúcom roku. Medzi postupujúcimi súťažiacimi sú: Gabriela Sečková – Gymnázium sv. Moniky (1. miesto), Ivana Kizáková – Gymnázium sv. Moniky (2. miesto), Dáša Balážová – Stredná priemyselná škola elektrotechnická (3. miesto), Laura Baranová – Gymnázium sv. Moniky (4. miesto) a Timea Lengyelová – Gymnázium, Konštantínova 2 (5. miesto). Dievčatám želáme, aby im ich vytrvalosť na majstrovstvách SR v Košiciach priniesla úspech.

Mgr. Ivana Kurtyová

Ostrá prevádzka WiFi v SPŠE Prešov

wifi-logo-png

Vedenie školy definovalo cieľ – vybudovanie WiFi infraštruktúry školy pre podporu  zabezpečenia výučby. 

Znie to jednoducho, ale keď sme začali definovať konkrétne potreby pre výučbu od tejto infraštruktúry, skúsenosti z minulosti, smernice EÚ GDPR pri zachovaní bezpečnosti a stability, skoro to bolo neriešiteľné. Fyzická infraštruktúra WiFi v SPŠE Prešov bola pripravená už začiatkom roka 2017, problémy s konfiguráciou zabezpečovacieho Radius servera oddialili spustenie testovacej prevádzky na začiatok školského roka 2017/2018. Po októbrovej testovacej prevádzke školskej WiFi siete pre profesorov a dokončení dokumentácie a pravidiel používania siete SPŠE Prešov sa konečne dočkali aj študenti. Od novembra bola spustená ostrá prevádzka WiFi v škole. 33 AP Ubiquity zabezpečuje pokrytie oboch budov školy prostredníctvom 3 SSID, ktoré oddeľujú učiteľskú, študentskú WiFi sieť od siete návštevníkov. Aj toto nastavenie bolo dôvodom na neplánované oneskorenie sprístupnenia siete pre používateľov. Aktuálne môžeme konštatovať, že sieť je funkčná, stabilná, ale stále pracujeme na odstraňovaní detských chorôb.

ubiquiti-networ

Tu je potrebné poďakovať nášmu absolventovi – Ing. Seleckému z Innovates, s.r.o., ktorý v spolupráci s Ing. Brodom a ďalšími profesormi školy, má najväčší podiel na sfunkčnení školskej WiFi siete a vypracovaní pravidiel používania školskej siete SPŠE Prešov.

Očakávame, že predovšetkým študenti školy si uvedomia, načo má slúžiť WiFi infraštruktúra. Momentálne sledujeme samotnú prevádzku, aby sa optimalizovala výkonnosť siete. Niekoľko štatistických údajov: v priebehu dňa sa pripojí 550 až 600 klientov, ktorí stiahnu priemerne 100 GB dát. Najaktívnejší je AP na prízemí v miestnosti 015.

wifi-png

Po vybudovaní WiFi infraštruktúry začíname s revitalizáciou Ethernet technológií LAN infraštruktúry školy, ktorú nám zabezpečujú špičkoví IT odborníci z oddelenia Operation security&network firmy T-systems pod vedením Ing. Benedika. Aj pri tejto technológii sme si stanovili veľmi vysoké ciele na manažovateľnosť, virtualizáciu, cloudovanie, prístupnosť, ... pri zachovaní stability, bezpečnosti a hlavne funkčnosti.

Po naplnení všetkých vízií  v oblastí WiFi a Ethernet technológií by sme mali mať funkčnú LAN infraštruktúru SPŠE.

Ing. Martin Vujčík

Zasadnutie Rady školy SPŠE

Dňa 14.11.2017 sa o 15:05 hod. v zasadačke školy konalo zasadnutie členov Rady školy SPŠE. Úlohou zasadnutia bolo hodnotenie VVČ za školský rok 2016/2017 a prezentácia úloh a cieľov SPŠE na nový školský rok 2017/2018, ktoré prezentoval riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. Na danom zasadnutí sa diskutovalo o spolupráci, o možných návrhoch, plánoch a na uzneseniach, na ktorých sa prítomní dohodli kolektívne a jednomyseľne:

 

zasadnutie-rady

RŠ berie na vedomie výsledky hodnotenia VVČ SPŠE za školský rok 2016/2017.

RŠ berie na vedomie ciele a úlohy SPŠE na školský rok 2017/2018.

 

Daného zasadnutia sa zúčastnili:

vedenie školy

Ing. Slavomír Kožár, MBA

riaditeľ školy

Ing. Martin Broda, PhD.

zástupca riaditeľa pre odborné predmety

PhDr. Andrea Mladá

zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety

Ing. Bohuš Popík, MBA

zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti

 

za pedagogických zamestnancov

predseda Rady školy: Ing. Vladimíra Pastirová

podpredseda Rady školy: Ing. Peter Gašparik

za nepedagogických zamestnancov

Zuzana Vaňová

za rodičov

pplk. Ing. Pavel Klučerovský

za zriaďovateľa

Ing. Štefan Kužma

Ing. Štefan Ploskoň

Ing. Mária Holíková, PhD.

za študentov

Peter Nemergut, III.C, predseda ŽŠR

Ing. Vladimíra Pastirová

Kultúrou nabitý november

skolsky-inter

V novembri došlo v našom ŠI k zmenám v personálnom obsadení. Mgr. T. Bosáková odišla na materskú dovolenku a na jej miesto nastúpila Ing. H. Mihalíková. So svojou VS sa zoznámila na spoločnom stretnutí v priestoroch spoločenskej miestnosti. V krátkosti im povedala niečo o sebe a potom sa jej chlapci postupne predstavili a povedali o svojich záľubách.                                                  

V tomto mesiaci prebehlo aj prvé klasifikačné hodnotenie našich prvákov a ZRPŠ. Teší nás, že všetci naši prváci úspešne absolvovali prvý štvrťrok a niektorí z nich  boli pochválení aj na porade. Rovnako ich adaptačný proces v ŠI prebieha bez väčších problémov. Vytvorili sa medzi nimi priateľské vzťahy a navzájom si pomáhajú v príprave na vyučovanie.   

Premiéra akčného filmu Thor pritiahla do kina našich tretiakov. Išlo o ďalšie pokračovanie príbehu komiksového hrdinu, ktorého chlapci poznajú z „Marveloviek“.   

Pekné šaty, dobrá hudba, spoločenské správanie, to je ples v ŠI pri SOŠP. Niekoľkoročná tradícia, ktorá našim chlapcom ponúka možnosť nadviazať nové priateľstvá. Tento rok zastupovali náš ŠI druháci, ktorých atmosféra plesu v minulom šk. roku  tak uchvátila, že sa ho zúčastnili aj teraz.           Tí, ktorí nešli na ples, hlavne naši prváci, si večer v DAD pozreli divadelné  predstavenie – „Krčma pod  zeleným stromom“. Táto hra je silnou výpoveďou toho, koľko utrpenia dokáže človek zniesť. Nosnými témami sú – nezamestnanosť, vysťahovalectvo či divoké medziľudské vzťahy. Dej hry sa odohráva medzi dvoma svetovými vojnami. Ďalším divadelným predstavením, ktoré si tento mesiac pozreli, bola komédia „Kráľ Ubu“. Tatko Ubu je tučný, nečestný, hlúpy, nevyspelý, nekompetentný, chamtivý, krutý, zbabelý a zlý. Napriek tomu, no pravdepodobne skôr kvôli tomu, sa táto karikatúra vrcholového politika dostane vo fiktívnom poľskom kráľovstve k moci, nakradne, zožerie a zničí, čo sa len dá. Príbeh Tatka Ubu je absurdne komický a vtipný, no zároveň v nás vyvoláva aj otázku Čo dokáže zastaviť nenásytnú ľudskú túžbu po moci a majetku?

Jedenásti chlapci 1. ročníka z odboru IST si otestovali svoje vedomosti v odbornom kvíze z oblasti IT. Aj napriek náročným otázkam, ktoré zahŕňajú  učivo 3. ročníka, sa podarilo zvíťaziť Adrianovi Villínovi z I.SB.                                                                          

Dňa 13.11.2017 Koral Aréna  privítala  9 študentov 2. ročníka, ktorí sa preniesli z virtuálnej reality do skutočnosti  v Laser Game, v ktorej zvíťazia tí najobratnejší a najpresnejší.

S návykovými  látkami sa študenti podľa najnovších zistení dostávajú do kontaktu už počas základnej školy. Preventista, Ing. E. Malatinec , pri stretnutí s prvákmi poukázal na negatívne dôsledky požívania psychotropných látok a smutné príbehy drogovo závislých ľudí.      

Kult tela ovplyvnil veľa mladých ľudí. Výnimkou nie sú ani naši chlapci.  Mnohí z nich však zabúdajú na správne stravovanie, ktoré tvorí 80 % úspechu. Ako by mal vyzerať jedálny lístok športovca a načo by počas cvičenia nemali zabúdať, o tom sa mohli poradiť s Mgr. J. Gmitrom u nás v spoločenskej miestnosti.

Iveta Vinklerová

Aktivity tried

Vianočná prechádzka

vianocna-prec

Už sa blížia Vianoce, ten čas naozaj rýchlo letí. Vianočnú náladu sme si pripomenuli 28.11.2017, počas triednickej hodiny, kedy sme navštívili vianočné trhy. Poprechádzali sme sa po vianočnom námestí a zohriali ďumbierovým punčom.

Kolektív I.F

Bowlingové popoludnie

bowling-1-sa-jp

Dňa 2.11.2017 sa študenti I.SA triedy stretli, aby si zahrali bowling. Zišli sme sa v hojnom počte, a tak sme sa rozdelili do 4 tímov. Hrali sme na štyroch dráhach a samozrejmosťou bolo, že hral aj triedny profesor. Odohrali sme spolu dve hry. Niektorí boli dobrí, iní sa do toho dostávali a naučili sa niečo nové a niektorí dokonca v tom pravdupovediac „hviezdili“. No hlavná vec bola stretnúť sa aj mimo školy a zabaviť sa. Týmto chceme poďakovať všetkým zúčastneným a dúfame, že sa nám podarí zrealizovať podobnú akciu.

Kolektív I.SA

Spoznávanie nášho národovca

kniznica-png

V stredu, 15.11.2017, sa naša trieda II.SB spoločne s triednou profesorkou, Mgr. Luciou Liptákovou, zúčastnila prednášky na tému „Po stopách Ľudovíta Štúra“. Cez veľkú prestávku sme sa teda vybrali na menšiu prechádzku s cieľom – Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava. Na druhom poschodí sme sa v jednej z jej miestností pohodlne usadili a začali sme počúvať výklad pani knihovníčky, ktorý obohacovala výborne spracovaná prezentácia. Okrem Štúrovho životopisu sme sa naučili aj mnoho zaujímavých vecí. Napríklad to, že Štúr sa obliekal podľa dobovej módy, nikdy nevyšiel von neupravený, často jazdieval na koni, ovládal dovedna 10 jazykov, či dokonca bol naňho vydaný zatykač. Nakoniec bola pani knihovníčka odmenená potleskom. S dobrým pocitom, že sme sa naučili niečo nové, sme sa vrátili do školy.

Erik Wittner, II.SB

Vianočné trhy 2017

vianocne-trhy

Dňa 28. novembra 2017 sme sa celá trieda spoločne s našou triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, vybrali na vianočné trhy. Urobili sme si prieskum, aké stánky a s akým tovarom sa tam nachádzajú, a načerpali tak blížiacu sa vianočnú atmosféru, keďže vianočné trhy sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Krásne a požehnané Vianoce a krásny a úspešný nový rok 2018 vám želá trieda III.F.

Kolektív III.F

Naša stužková slávnosť

stuzkova-sla

Deň 16.11.2017 bol pre našu triedu – IV.A, nezabudnuteľným dňom. V tento štvrtkový podvečer sa v priestoroch DK ROH konala naša stužková slávnosť. Každý z nás mal zmiešané pocity a trochu aj trému, pretože nastal ten výnimočný okamih, keď nám naša triedna profesorka – Ing. Mária Sláviková, pripínala na hruď zelené stužky – symbol nádeje. Zážitky sú neopakovateľné a spomienky sa navždy uchovajú v pamäti. Ďakujeme všetkým, ktorí tento deň prežívali spolu s nami.

Kolektív IV.A

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor