4/2018

Rozhovor mesiaca s Ing. Miloslavom Karaffom

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, sa už mnoho rokov špecializuje na vývoj a výrobu špeciálnej elektroniky, priemyselných počítačov, medicínskych počítačov a zariadení pre registráciu tržieb – registračných pokladníc. Vyrába a vyvíja moduly elektroniky na zákazku. Elcom je výskumno-vývojová spoločnosť, ktorá využíva najmodernejšie technológie pre výrobu najmä vlastných produktov. Zaoberá sa vývojom od jednoduchších elektronických zariadení, ako sú registračné pokladnice, biometrické systémy, až po vývoj produktov pre náročné projekty v náročných priemyselných prostrediach. Riaditeľom spoločnosti Elcom, s. r. o., Prešov je Ing. Miloslav Karaffa.

karaffa-png

V našej oblasti podnikáme od roku 1990, teda 28 rokov. Vznikli sme na „zelenej lúke“, teda bez transformácie existujúcej štátnej firmy, bez podpory, takmer bez peňazí, zato s veľkým odhodlaním niečo dokázať. Dnešnými slovami „startup“. S vedomosťami a novou technológiou, ktorou boli v tom čase mikroprocesory, sme začínali s vývojom a dodávkami špeciálnych zariadení pre vojenské podniky, zariadením a programovým vybavením pre geodetické podniky (fotogrammetriu – vyhodnocovanie leteckých snímok), lesné podniky a povrchové bane.

Počas spolupráce s japonskou firmou SHARP sme boli doslova donútení predávať aj registračné pokladnice. „Kasy“ nás priviedli k ambicióznemu vývoju „embedovanej“ elektroniky, softvéru, príprave a riadeniu výroby, projektovému manažmentu, návrhu a výrobe plastov, logistike a zásobovaniu a tiež dizajnu. A práve preto sme dnes vo svete známi ako dodávatelia s najlepším dizajnom. Cez design a embedované systémy sme sa dostali k priemyselnej elektronike – priemyselné monitory, all-in-one počítače, priemyselné tablety. Vízia „Industry 4.0“ nám vytvára priestor pre rast a perspektívu. Tieto riešenia dodávame do priemyselných podnikov, baní, lekárskeho prostredia, maloobchodu, logistiky, dopravy, poisťovní, bánk a podobne. Cez design, grafiku a magnetickú rezonanciu sme sa dostali k biometrickým podpisovým systémom – biometrické podpisy rukou do elektronického dokumentu s možnosťou rozpoznávania pravosti podpisov. Túto technológiu sme implementovali najmä do bánk, poisťovní, úradov a podobne. Aj v tejto oblasti patrí naša firma k svetovej špičke.

Ešte počas štúdia v treťom ročníku za „socializmu“ ma zlákali do tzv. pridruženej výroby v poľnohospodárskom družstve, kde sme vyvíjali systém pohonov pre priemyselných robotov, navrhovali výkonovú elektroniku, riadiacu elektroniku. Po novembri bolo možné už samostatne podnikať, preto sme sa transformovali na živnostníkov a neskôr ako „s. r. o.“. Do reálneho sveta a sveta podnikania som sa dostal plynule a takmer automaticky.

karaffa2-copy-p

Rodičia mi dali do vienka jazykové vedomosti. Jazyky mi otvorili svet, umožnili študovať zahraničné publikácie, publikovať, programovať a komunikovať so zahraničnými firmami. My so zahraničím spolupracujeme od samého počiatku podnikania. Dnes spolupracujeme s viac ako 60 krajinami.

Pre moderný svet je dôležitá konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach. Aj naša firma neustále vymýšľa, ako byť pre svet atraktívna. So svetom musíme komunikovať pomocou najmodernejších marketingových technológií, musíme spolupracovať s celým svetom. Spolupracujeme s dodávateľmi, odberateľmi, dokonca najnovšou metódou je spolupráca s konkurenciou (coopetition). Teamová práca má dnes oveľa väčší rozmer. Ak chceme byť efektívni a produktívni, musíme spolupracovať všade tam, kde to je možné. Spolupráca dnes prináša najvyššiu pridanú hodnotu vo forme synergie (symbolicky 1+1=3), ktorú nie je možné dlhodobo dosiahnuť iným spôsobom. Na tom pracuje naša firma dlhodobo. Podmienkou úspechu v našom podnikaní je teda „CHCIEŤ-VEDIEŤ-MÔCŤ“!

Okrem chcieť-vedieť-môcť je dôležitou oblasťou morálka. Moderná doba priniesla úplne nové javy. Dnes je aktuálna „práca hrou“ a súťaživosť, ako je to v športe. Zamestnávateľ aj zamestnanec musia prijať svetové metriky, svetové technológie riadenia. Toto je veľká výzva, aj v našej firme prechádzame cieľavedomým transformačným procesom.

Samozrejme. Niektorí prišli po ukončení stredoškolského štúdia, väčšina však po ukončení vysokej školy. Vašej škole sme za nich veľmi vďační.

Možno som ambiciózny, chcem veľa poznať, chcem veľa dosiahnuť, dávam si latku naozaj vysoko, učím sa a študujem každý deň. Často musíte mať odvahu ísť tvrdohlavo za svojím cieľom, aj keď vám okolie radí, aby ste zaradili spiatočku. Ak sa vám veci predsa podaria, tak si myslia, že ste mali jednoducho šťastie. Toto sa neustále opakuje. Patrí to však k životu. Nesťažujem sa na množstvo práce, mám to tak rád. Som rád, že stále môžem fungovať. Užívanie si ničnerobením je moja nočná mora.

Všade sa hrdím a chválim, že v Prešove máme takú školu. Snažíme sa pomáhať materiálne, najmä však vedomostne v duchu: „Ak ti dám rybu, nasýtim ťa raz, keď ťa ich naučím chytať, ...!“ V našej spolupráci však vidím ešte veľa príležitostí na zlepšovanie. Prepojenie škôl a praxe nie je fráza. Školy a učitelia by sa mali zúčastňovať na vzdelávacom procese zamestnancov. Takto učitelia získajú vedomosti z praxe, prax pri riešení reálnych výziev firiem, smerovanie ich profesie, čím nadobudnuté vedomosti, teoretické aj praktické, môžu priniesť svojim žiakom. Firmy získajú profesionálnych školiteľov a pripravených žiakov, čo si dokážu tiež náležite oceniť. Študenti získajú motiváciu pre štúdium, vedomosti skutočne potrebné pre aktuálny život, a tiež podobne ako ja, prostriedky na zvyšovanie svojej životnej úrovne.

Aby mali dosť zdravej odvahy, ambícií a odhodlania poznávať, ako funguje svet, a robiť dobré a užitočné veci dobre. Nech budujú vlastnú moc a schopnosti intenzívnym učením. Nech sa učia spolupracovať. „Učte sa, veď šťastie praje pripraveným!“

Úplne zištne, veľa úspechov a odvahy robiť veci lepšie, aby sme mohli byť stále hrdí, že v Prešove máme najlepšiu školu. Potrebujeme vás.

 

Ďakujeme za rozhovor.

PaedDr. Lucia Ligusová

Medzinárodné kolo súťaže Enersol

enersol-jpg

Dňa 11. 4. – 12. 4. 2018 sa študenti našej školy zúčastnili celoslovenského kola súťaže Enersol v Senici. Súťaž je zameraná na oblasť výroby a úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie. Na súťaži bolo 13 prác v hlavnej kategórii, 13 prác v tvorivej kategórii a 8 prác v propagačnej kategórii. V tvorivej kategórii sa študenti Kristián Knapík (III. A)  a Ľubomír Skirka (IV. SB) umiestnili na 4. mieste s prácou „Inteligentné verejné osvetlenie“. V hlavnej kategórii študent Tomáš Hudáč (IV. A) sa umiestnil na 6. mieste s prácou „Výroba elektrickej energie z organického odpadu“.

Na medzinárodnom kole súťaže Enersol, ktoré sa uskutočnilo 19. – 20. apríla 2018 v rakúskom meste Hollabrun, študent Kristián Knapík (III. A) reprezentoval našu školu s prácou „Inteligentné verejné osvetlenie“. Je dôležité podotknúť, že na spomínanej práci sa okrem Kristiána Knapíka podieľali aj Ľubomír Skirka zo IV. SB a Andrej Tadeáš Bača z I. C. Na konferencii sa prezentovalo 35 prác postupujúcich z celoštátnych kôl Rakúska, Nemecka, Slovinska, Česka a Slovenska. Práce boli zamerané na oblasť úspory elektrickej energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Účastníci medzinárodnej konferencie získali ocenenie za projekt, pohár a medailu.

Ing. Mária Sláviková

Zlato a striebro z celoštátnej prehliadky SOČ

Dlhoročnou tradíciou býva účasť študentov našej školy na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa konala v dňoch 24. 4. – 27. 4. 2018. V tomto školskom roku výnimočne nie v strednej škole, ale organizátorom bola univerzita. A práve tento okrúhly ročník prebehol na Žilinskej univerzite v Žiline.

Naša škola mala zastúpenie v troch kategóriách s počtom troch prác. V kategórii Informatika nás reprezentoval Benedikt Feťko, študent IV. SB triedy, s prácou Program pre výučbu znakovej abecedy. V kategórii Elektronika, hardware a mechatronika nás reprezentoval  Richard Fiľo zo IV. B triedy s prácou Vytvorenie robotickej ruky a v kategórii Tvorba učebných a didaktických pomôcok nás reprezentovali študenti Sebastián Ivan a Jakub Fecko zo IV. B triedy s prácou Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici.

soc-ck-png

Posledná spomínaná práca ukázala svoje kvality a praktický prínos v oblasti výučby energetiky, ale aj pre riadenie toku elektrickej energie v energetických sieťach prostredníctvom riadenia cez Internet vecí.  Práve táto práca sa umiestnila na zlatej pozícii v rámci tejto kategórie.

Ďalšie pekné umiestnenie dosiahol náš študent v kategórii, ktorá je ťažiskom výučby v našej škole, a tou je Elektronika, hardvér a mechatronika. Týmto študentom je Richard Fiľo, ktorý sa usadil na striebornej pozícii. Robotická ruka ukázala praktické využitie v oblasti lekárskej elektroniky a tiež v nebezpečných prostrediach s ohrozením zdravia človeka.

K úspechom všetkým súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom a reprezentantom SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Veríme, že účasť na celoštátnej prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu.

Ing. Ondrej Kontura

Mladý tvorca 2018

mlady-tvorca-pn

Dňa 26. 4. 2018 sa v Nitre uskutočnil 26. ročník súťaže Mladý tvorca 2018. Školu reprezentovalo 6 študentov:

Súčasťou SPŠE výpravy bol pedagogický dozor Mgr. Ján Gonda.

Študenti súťažili v troch kategóriách:

mlady-tvorca2-p

Vo veľmi silnej konkurencii vybojoval 2. miesto v kategórii MOBAPS Kristián Knapík, študent 3. ročníka.

Študenti okrem preukázania svojej kreativity mali možnosť priamo sa rozprávať s odborníkmi z oblasti IT, ktorí mali na výstave svoje stánky. Zo súťaže si odniesli mnoho užitočných poznatkov a skúseností, ktoré určite využijú či už pri vývoji alebo pri ďalšom štúdiu.

Minimálne zastúpenie na stupňoch víťazov (len jedno 2. miesto) bolo ovplyvnené kolíziou termínov. Niektorí študenti boli v rovnaký termín na iných súťažiach. Iní boli zaneprázdnení dokončovaním ročníkových projektov. Napriek tomu si myslím, že účasť na súťaži môžeme hodnotiť pozitívne.

 

Okrem súťaže prebehli s vystavovateľmi aj bilaterálne rozhovory:

Microsoft – v  mesiaci máj by nás mali navštíviť ich zástupcovia za účelom vzdelávania profesorov školy, podpory metódy výučby STEM a ďalšej podpory pre školu,

GOPAS – v novom šk. roku by mohlo byť pilotné nasadenie Open Edx pre podporu výučby IT, je to sústava cca 1800 open online kurzov, ktoré od roku 2012 tvoria MIT a Harvard, dnes je zapojených cca 14 miliónov študentov,

ESET – v mesiaci jún by mali k nám zavítať zamestnanci firmy na workshop s aktuálnymi témami,

ASIT – rozvoj spolupráce v oblasti umelej inteligencie,

LENOVO – študentský NB pre študentov SPŠE.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Ocenenie na súťaži SYGA 2018

syga-2018-2-png

Tohtoročný, v poradí už 15., ročník súťaže SYGA (Siemens Young Generation Award) sa konal v dňoch 26. až 27. 4. 2018 v Trnave na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU. Do tohto ročníka súťaže sa študenti našej školy – Ján Škvara a Martin Hricov,  pod vedením Ing. Jozefa Maceja zapojili s projektom automatizovanej plniacej linky.

Po minuloročnom úspechu v tejto súťaži si študenti prichystali pre odbornú porotu plniacu linku, ktorá prijíma objednávky prostredníctvom webovej stránky. Po zadaní pomerov troch kvapalín a zadaní počtu fliaš na zabalenie linka automaticky spúšťa proces plnenia a zatvárania fliaš. Asi snáď najväčším esom v rukáve bola pri tomto projekte vytvorená mobilná aplikácia, pomocou ktorej servisný pracovník môže prijímať na mobilný telefón hlásenia o poruchách na linke. Vďaka tomuto systému okamžitého upozornenia by bolo možné v reálnych situáciách znížiť čas opravy výrobnej linky, a tak znížiť náklady spojené s pozastavením výroby.

syga-2018-1-jpg

Projekt vo finále súťaže skončil medzi piatimi najlepšími prácami a získal ocenenie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Ocenenie študentom odovzdal priamo do rúk zástupca tejto spoločnosti, Bc. Michal Műhl.

Zo súťaže sme sa vracali spokojní, bohatší o cenné skúsenosti a zážitky. Ako to býva zvykom na súťaži SYGA, organizátori zo spoločnosti Siemens prichystali pre účastníkov zaujímavý voľnočasový program a nechýbala ani prehliadka špičkových laboratórií hosťujúcej školy.

Ing. Jozef Macej

Krajská prehliadka SOČ 2018

soc-kk-jpg

Po školskej prehliadke SOČ sa študenti našej školy zúčastnili krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutočnila dňa 6. 4. 2018 v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov. Z našej školy sa jej zúčastnili 15 študenti s desiatimi  prácami.

Aj v tomto roku boli naši študenti úspešní. Hlavne v kategórii 12 Elektronika, hardware a mechatronika, 11 Informatika, 14 Tvorba učebných a didaktických pomôcok a 15 Ekonomika a riadenie.

V kategórii Ekonomika a riadenie sa umiestnila na 3. mieste Nina Oľhová, študentka IV. F, s prácou Dizajn výrobku.

Úspešným riešiteľom v kategórii Informatika bol Benedikt Feťko, študent IV. SB triedy, ktorý obsadil  2. miesto s prácou Program na výučbu znakovej abecedy.

Pekný úspech zožali naši študenti v kategórii Elektronika, hardware a mechatronika, kde sme obsadili 1. a 3. miesto. Na 1. mieste skončil Richard Fiľo zo IV. B triedy s prácou Vytvorenie robotickej ruky. V poradí na 3. mieste skončil študent Tadeáš Kmecik z triedy IV. C s prácou CNC fréza.

Oproti predošlému ročníku naši študenti zaznamenali úspech v súťažnej kategórií Tvorba učebných a didaktických pomôcok. Na 1. mieste skončili študenti Sebastián Ivan a Jakub Fecko zo IV. B triedy s prácou Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici.

Celkovo naši študenti získali dve prvé miesta, jedno druhé miesto a dve tretie miesta. Súťažiaci z prvého a druhého miesta postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ 2018, ktorá sa uskutoční 24. – 27. apríla 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline. Všetkým zúčastnením študentom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke SOČ, ďakujem za ich čas, snahu a účasť na tejto prehliadke. Zároveň chcem zaželať všetkým postupujúcim do celoštátnej prehliadky SOČ veľa šťastia pri obhajobe svojich projektov.

Keďže organizátorom krajskej prehliadky SOČ bola naša škola, týmto chcem poďakovať všetkým zainteresovaním ľuďom, ktorí pomáhali pri organizácii tejto prehliadky za ich čas a ochotu pomôcť. Určite veľká vďaka patrí pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom SPŠ elektrotechnickej v Prešove a v neposlednom rade našim študentom, ktorí napriek riaditeľskému voľnu dokázali prísť a pomôcť s organizáciou krajskej prehliadky.

Ing. Ondrej Kontura

Súťaž IHRA

sutaz-ihr

Dňa 18. 4. 2018 sa 6 našich tímov zúčastnilo súťaže v programovaní počítačových hier IHRA na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci záverečnej prehliadky boli vybrané práce troch tímov.

Na 2. mieste sa umiestnil Henrich Hanušovský a Samuel Biroš v kategórii S s názvom hry Frog-The Hunter v programovacom jazyku LIBGDX (Java Framework) zo IV. SA.

Zvláštnu cenu a diplom udelili ďalším dvom tímom:

Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže, blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy pri programovaní zaujímavých hier.

Ing. Anna Dlugošová

Majáles 2018

majales-jpg

Píše sa rok 2018, je 27. apríla, 18:00 hod. a do konca dňa je ešte ďaleko. Skupina profesorov, študentov, absolventov, rodičov a priateľov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove prišli do očarujúcich a historických priestorov PKO Čierny orol na večer, kde sa niečo deje. Vstúpili do priestorov, kde zástupcovia Žiackej školskej rady SPŠE Prešov pod vedením koordinátorky ŽŠR – Ing. Vladimíry Pastirovej, a v spolupráci s vedením, študentmi a profesormi školy organizovali 13. ročník školského plesu elektrikárov – Majáles 2018 – tradičný ples elektrikárov venovaný oslave mesiaca máj, v ktorom študenti 4. ročníka končia štúdium v našej škole maturitnou skúškou a lúčia sa so školou, a venovaný príležitosti osláv  významného výročia v histórii našej školy – 65. výročia jej založenia. Tento ples a dané jubileum bolo vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a na stretnutia, ale aj na vyjadrenie hrdosti na našu školu. Historický odkaz našej školy bol silným impulzom daného plesu.  Daný večer bol pre našu školu poctou minulosti a sľubom do budúcnosti.

Na danom plese vystúpili v pripravenom programe študenti našej školy, školská skupina SpeshFloyd, pán riaditeľ slávnostným prejavom a prípitkom otvoril tohtoročný ples. A  po úvodnom tanci pána riaditeľa a pani zástupkyne boli všetci hostia pozvaní na tanečný parket, kde sa striedali tanečné kolá až do 3. hodiny rannej. Vedenie školy pripravilo pre všetkých hostí plesu prekvapenie – dar vo forme kokteil drinku, ktorý bol hosťom namixovaný baristickým umením barmanistov – študentov Hotelovej akadémie Prešov. A po polnoci čakala na hostí bohatá tombola.

Trinásty „Ples elektrikárov“ bol pre všetkých  príjemným zážitkom a udalosťou, na ktorú sa nezabúda. Spokojnosť všetkých hostí bola radosťou zástupcov Žiackej školskej rady a všetkých organizátorov plesu.

Ing. Vladimíra Pastirová

Deň učiteľov

.jpg

Dňa 5. apríla 2018 sa v priestoroch Floriánky stretli pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej školy, aby spoločným posedením oslávili Deň učiteľov.

Zástupcovia Žiackej rady pedagógom poďakovali za ich prácu krásnou piesňou, príhovorom a odovzdali riaditeľovi školy – Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, kyticu pri príležitosti jeho ocenenia primátorkou mesta Andreou Turčanovou. Nasledoval príhovor pána riaditeľa, v ktorom zdôraznil, že jeho ocenenie patrí všetkým pedagógom.

Tak sme si pochutnali na slávnostnom obede, pookriali pri vystúpení folklórnej tanečnej skupiny Šarišan a pozreli si videorozhovor s pánom Ing. Radoslavom Danilákom, PhD., úspešným absolventom našej školy, žijúcim v USA.

Hudba, tanec a vzájomne rozhovory boli príjemným spestrením všedných dní.

Mgr. Iveta Kovaľová

Aprílové chvíle v ŠI

skolsky-int

Po veľkonočnom prejedaní sa chlapci s chuťou pustili do formovania svojho tela. Nebolo to len cvičenie v posilňovni, ale aj futbal na školskom dvore a skákanie cez švihadlo.

Divadlo A. Duchnoviča nám  ponúklo v tomto mesiaci divadelné predstavenie „Izba č. 6“, v ktorom sa autor citlivo a jasnozrivo dotýka otázok viny, zodpovednosti a nenaplnenosti ľudského údelu. Predstavenie si pozrelo 10 chlapcov z ŠI.

V strede mesiaca sa uskutočnilo celointernátne stretnutie, na ktorom boli všetci prítomní študenti oboznámení so sankciami plynúcimi z nelegálneho sťahovania obsahu prostredníctvom školskej internetovej siete. S internou smernicou školskej LAN a Wi-Fi siete ich oboznámil Ing. Martin Vujčík a Ing. Bohuš Popík, MBA.

Už niekoľko rokov sa študenti zberom vrchnáčikov z plastových fliaš snažia pomôcť  malému chlapcovi z Košíc, ktorý prekonal mozgovú obrnu. Túto charitatívnu akciu zastrešuje 101 drogéria.

Približne v strede mesiaca sme prijali pozvanie a zúčastnili sa turnaja v šachu na Súkromnom školskom internáte. Turnaj prebiehal vylučovacou metódou a mal niekoľko kôl. Celkovým víťazom sa stal P. Leško z I. C, ktorý zúročil svoje dlhoročné skúsenosti a vďaka nemu sme sa stali celkovými víťazmi tohto turnaja.

24. ročník výstavy Zlatý súdok si v Šarišskej galérii pozreli chlapci z 1. skupiny. Okrem kresleného humoru na tému Pivo si prezreli aj ďalšie expozície. Išlo predovšetkým o výstavu mladých módnych tvorcov.

Unipofest je vysokoškolským majálesom, ktorý už tradične ponúka pestrú zmes top kapiel slovenskej hudobnej scény. Predskokanmi týchto kapiel bývajú talentované vysokoškolské kapely. Tohtoročný záver  večera, ktorý si nenechali ujsť ani naši študenti, patril populárnej skupine Kontrafakt.

13. ročník Majálesu SPŠE sa v piatok, 27. 4. 2018, konal v priestoroch PKO Prešov za veľkej účasti pedagógov, študentov, absolventov, ale aj rodičov. Za oficiálnou časťou, ktorou nás sprevádzali študenti nášho ŠI – P. Nemergut a M. Hakoš, nasledovala časť tanečná. Príjemná zábava pokračovala až do neskorých nočných hodín.

Iveta Vinklerová

Aktivity tried

Výhľad, ktorý sa nevidí každý deň

zuzka-lucka-cop

V stredu, 11. apríla 2018, si naša trieda II. SB spoločne s triednou učiteľkou – Mgr. Luciou Liptákovou, urobila minivýlet, ktorého hlavná časť sa odohrávala v jednej z dominánt Prešova. Za nosný bod celého výletu sme zvolili výstup na kostolnú vežu Konkatedrály sv. Mikuláša. Za symbolických 50 centov sme sa vybrali na púť v dĺžke 200 schodov až na vrchol kostolnej veže. Počas výstupu nás sprevádzala milá pani sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala o histórii aj o zaujímavostiach konkatedrály. Zaujímavosťou je napríklad to, že kostol od svojho postavenia až 6-krát vyhorel, a najmä podoba kostolnej veže menila podľa jednotlivých období výšku a tvar. Približne v polovici kostola sa nachádzala trojica zvonov, ktoré slúžia Prešovčanom na oznamovanie aktuálneho času, či konanie sa sv. omše. Tesne nad nimi sa nachádzali hodinové stroje. Po prekonaní najstrmších schodov sa nám naskytol neuveriteľný výhľad na celý Prešov a jeho okolie. Z kostolnej veže vyzeralo všetko inak a mesto vyzeralo, akoby sme ho mali celé na dlani. Niet divu, že táto atrakcia je pre mnohých turistov, ale aj Prešovčanov, veľmi obľúbenou. Po bezpečnom zdolaní veže sme v pokojnom tempe pokračovali po prešovských uličkách a ukázali sme si najzaujímavejšie zákutia nášho mesta. Po prechádzke sme využili zvyšok času na obed, každý vo vlastnej réžii. Na koniec môžeme povedať len jedno. Ďalší výlet dopadol viac než úspešne. 

Erik Wittner, II. SB

Popoludnie so zmrzlinou

na-zmrzline-3-f

Bol celkom pekný a teplý jarný deň (24. 4. 2018) a my sme sa rozhodli spoločne ochutnať najlepšiu zmrzlinu v Prešove na Floriánovej ulici. Prešli sme sa spoločne mestom, cestou sme sa rozprávali o našich záľubách, aktivitách a čo plánujeme robiť v krátkom budúcom čase. Zmrzlina bola výborná, lahodná, chutná a veľmi sýta. Vrelo odporúčame všetkým ochutnať túto lahôdku.

Kolektív III. F

muzeum-vin

Keďže koniec nášho pôsobenia v tejto škole sa nezadržateľne blíži, rozhodli sme sa uskutočniť jednu z posledných triednych akcií a 10. 4. 2018 sme navštívili Múzeum vín. Majiteľ nás zaviedol do priestrannej pivnice s drevenými lavicami a porozprával nám veľa zaujímavého o víne. Dozvedeli sme sa, podľa čoho sa posudzuje kvalita vína, kde sa pestuje víno na Slovensku, čo znamená, že víno je trojputňové a veľa ďalších zaujímavostí. Prezreli sme si aj ďalšie časti pivnice plné fliaš s vínom i ďalších exponátov. Sme radi, že sa opäť rozšíril obzor našich vedomostí a že sme bohatší o ďalšiu skúsenosť.

Kolektív IV. C

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor