5/2018

Rozhovor mesiaca s Ing. Richardom Schwartzom

Unicorn Systems – prepojenosť a význam pre SPŠE a Prešov

Unicorn Systems je európska spoločnosť poskytujúca informačné systémy a riešenia z oblasti informačných a komunikačných technológií. Na trhu pôsobí od roku 1990 a doteraz otvorila 15 vývojových centier na Slovensku, v ČR, v Holandsku a na Ukrajine. Pracuje v 25 krajinách na projektoch u viac ako dvoch stoviek spoločností v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, energetiky, výroby, obchodu, komunikácií a médií. Tvorí ju viac ako 1 400 špecialistov, manažérov a odborníkov v oblasti IT.

Sme veľmi radi, že medzi nich patrí aj náš prešovský rodák Richard Schwartz. Je absolventom Gymnázia J. A. Raymana v Prešove. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a už počas štúdia spojil svoj život s firmou Unicorn Systems. Dnes v nej vykonáva funkciu obchodného riaditeľa.                                                                                    

obrazok1-png

Unicorn má veľmi jasnú a reálnu víziu, z nej odvodenú stratégiu, ktorú sa darí dlhodobo úspešne realizovať. Firme záleží na jej klientoch aj spolupracovníkoch, v jej hodnotách je zakorenené, že chce byť prospešná a úspešná. Veľkou výhodou je, že Unicorn má jediného vlastníka, ktorému na firme naozaj záleží.

Našou stratégiou je distribuovať prácu z veľkých zaujímavých projektov tam, kde ľudia chcú žiť a pracovať. Preto budujeme vývojové centrá v mestách, ako je Prešov. Kde je veľký ľudský potenciál, kvalitné technické školy, akou je aj SPŠE a výborné prostredie pre spokojný život. Okrem otvorenia vývojového centra ideme práve v Prešove ako prvom meste spustiť program „Work and Study“, kde ponúkame absolventom stredných škôl štipendiom pokryté štúdium na špičkovej vysokej škole, prácu na čiastočný úväzok a možnosť zostať po škole v svojom rodnom kraji.

Mal by mať aspoň základné technické poznatky, ideálne je vzdelanie technického smeru. V poslednom čase vnímame ako oveľa dôležitejšie osobnostné kvality, chuť pracovať, schopnosť riadiť resp. byť riadený, osobnú motiváciu akéhokoľvek charakteru.

Máme prepracované školiace programy pod hlavičkou našej Top Gun Academy, a to tak pre úplných nováčikov, ale aj pre juniorov, seniorov, architektov či manažérov. Rovnako tak pre analytikov, vývojárov, testerov a ďalšie pozície. Pravidelne revidujeme ich náplň, nominujeme na nich našich kolegov, aby sa nestalo, že sa „zabudnú“ na nejakom projekte a zmeškajú tak vlak moderných technológií a postupov, ktoré stále napredujú.

Zjednodušene povedané – analytik diskutuje s klientom o  jeho potrebách  a s pomocou architekta navrhuje riešenie, popisuje jeho správanie, funkčnosti. Takéto zadanie potom vývojár naprogramuje a následne vytvorený produkt tester otestuje. Ideálne však nie voči zadaniu od analytika, ale voči požiadavkám klienta. Takto zabezpečujeme, že klient dostane to, čo naozaj potrebuje.

Mali by v prvom rade pristupovať zodpovedne k svojim povinnostiam, naučiť sa učiť, neskôr sa naučia pracovať. Z predmetov sú obzvlášť dôležité tie, ktoré trénujú logické myslenie, matematický aparát. Veľkým bonusom pre nich sú IT predmety, ktoré sa u vás vyučujú. Vďaka nim majú voči svojim rovesníkom, ktorí sa chcú tiež venovať IT, konkurenčnú výhodu.

Tých je naozaj veľa. Sme technologicky nezávislá spoločnosť a dovolím si povedať, že vieme klientom pomôcť s akoukoľvek technológiou, starou či novou. Snažíme sa však veci štandardizovať a mať referenčnú architektúru spolu so sadou pripravených overených komponentov, pomocou ktorých vieme vyskladať moderné informačné systémy či už pre energetiku, bankovníctvo alebo iné segmenty. Nazývame ich Unicorn Application Framwork a Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture.

Nemám jednu pracovnú udalosť, ktorá by zásadne vyčnievala nad inými. Za osobný úspech považujem to, že som sa cieľavedomou systematickou prácou vypracoval z vývojára cez manažéra na súčasnú pozíciu a že ma to stále baví. A potom sú to napr. také úspechy, ako je vybudovanie vývojového centra v Prešove, ktoré nemajú charakter jednorazového víťazstva, ale dlhodobej vízie, že sa pre veľa ľudí v regióne otvorili nové možnosti, ktoré by inak nemali.

Chcel by som ďalej pokračovať v práci, ktorá má zmysel a prináša hodnotu ľuďom. Baví ma pracovať v tíme s motivovanými ľuďmi, ktorí nerezignujú na to, že niečo dlhodobo nie je v poriadku, ale sú ochotní zapracovať na tom, že sa stav zlepší a strhnúť so sebou aj okolie. Takto si určite budem postupne pripravovať svoje ďalšie pracovné výzvy.

obrazok1-png

Doterajšiu spoluprácu SPŠE a Unicornu hodnotím nielen ja, ale aj všetci moji kolegovia veľmi pozitívne. Je aktívna, otvorená, rovnako skúsenosti s prácou so študentmi sú veľmi dobré. Som presvedčený, že bude ďalej napredovať do takej miery, aby mohla byť príkladom aj pre iné školy a firmy. V najbližšom období nás čaká rozbehnutie výučby Unicorn College v Prešove, kde rátame aj s absolventmi SPŠE. Tento míľnik zároveň zvýši zacielenie mojich kolegov z College na Prešov a určite prinesie ďalšie témy pre rozvoj našej spolupráce.

Dovoľte mi na záver v mene vedenia školy poďakovať Vám za doterajšiu spoluprácu a odovzdávanie nových poznatkov a skúseností našim študentom IV. SA a IV. SB triedy.

Ďakujem za rozhovor.

Mgr. Iveta Kovaľová

Fantastickí hackathonisti!

hackathon-jpg

Výrazným úspechom našich študentov sa skončil 1. Šarišský hackathon. Najúspešnejším tímom sa stal tím v zložení  Lukáš Purdeš, Adam Valalský, Damián Paranič, Patrik Mosorják s projektom Bike Share, za ktorý získali dve ocenenia, od spoločnosti Orange a kvality nápadu ocenila taktiež aj spoločnosť Ernst and Young (účasť v EY Accelerator). V rámci hackathonu padli aj zaujímavé ponuky, práve pre tím Bike Share a Eperiessinum, ktorí dostali od spoločnosti HERE možnosť zúčastniť sa hackathonu v Krakove, kde im táto spoločnosť uhradí náklady.

 

Mesto Prešov s partnermi v úzkej spolupráci s našou školou pripravilo v dňoch 18. – 20. 5. 2018 zaujímavé podujatie pod názvom 1. Šarišský hackathon. Viac ako 40 programátorov, grafikov, záujemcov o IT a študentov sa rozdelilo do viacero tímov, aby spoločnými silami vytvorili aplikácie, ktoré pomôžu zjednodušiť život občanov nášho mesta. V závere tohto hackathonového maratónu predstavili jednotlivé tímy svoje projekty. Tie najlepšie boli ocenené.

Čo je cieľom najúspešnejšieho projektu Bike Share? Bike Sharing je populárnym trendom vo svete a už aj na Slovensku. Preto by ho mladí nadaní programátori ako prví na východnom Slovensku  chceli spustiť, a tak Prešov dostať do popredia Smart City na Slovensku.

A čo na ocenenie povedal Lukáš Purdeš? „Prekvapilo nás to a nečakali sme to, takže sme radi. Naša aplikácia je ešte vo fáze vývoja a radi by sme ju dotiahli. Keďže firmy Orange a Ernst and Young nám poskytli možnosť spolupráce, tento projekt by sme takto radi dokončili a rozbehli ho v Prešove.“

Ďalší náš  úspešný tím v zložení Patrik Jakab, Adam Volko, Jozef Rešetár, Matúš Angelovič a Richard Klimko predstavil projekt Bus Evolution. Zlepšuje a zefektívňuje hromadnú dopravu, rozširuje ju o zábavný prvok tým, že obohacuje spoje hromadnej dopravy o herný prvok. Mladí programátori získali Špeciálnu cena mesta Prešov a získali iPhone X. A ako opísali svoje dojmy z hackathonu? Richard Klimko z I. F: „Bola tam príjemná atmosféra, vynikajúca organizácia, fantastické a kreatívne nápady, mentori boli veľmi priateľskí, zaujímavé výhry. A tiež výhoda domáceho prostredia. A čo považujem za negatíva? Krátkosť času – pár hodín naviac by pomohlo a málo prednášok o problematike dát. Tie, čo boli, mali príliš odborný charakter, aspoň pre mňa.  

Cenu spoločnosti Here získali riešitelia projektu Eperiessinum – Matúš Juraj Kobyľan, Samuel Farkaš, Richard Janka a Šimon Peter Hrúz.  Ide o aplikáciu alebo skôr hru, ktorá nesie latinský názov Prešova – Eperiessinum – a  je zameraná na zábavné spoznávanie Prešova, jeho pamiatok a pekných miest. Mala by poslúžiť najmä turistom a Prešovčanom, ktorým obyčajné surfovanie Wikipédia doma na zábavu nestačí.

Samuel Farkaš o aplikácii povedal: „Pracovali sme na nej tak, aby sa jej užívateľ mohol stať cestovateľom. Preto do budúcnosti plánujeme pridať systém levelovania a rozdelenia pamiatok do období/levelov – Náhodné questy (úlohy) alebo otázky o Prešove – Fast Travel (rýchly presun) – Najbližšia zastávka MHD a automatický výber spoja – Profil hráča zobrazujúci skóre a tabuľku zobrazujúcu tých najlepších hráčov.“ Tento tím takisto dostal možnosť zúčastniť sa hackathonu v Krakowe.

Tím v zložení Marcel Igor Bilanovič, Jakub Bednár, Daniela Chovancová a Matúš Rastislav Kuzma predstavil projekt SPORT Finder. Je to webová aplikácia, ktorá zistí vašu aktuálnu polohu a ukáže vám najbližšie športoviská a ihriská. Aj keď cenu nezískal, bol pre tvorcov projektu obrovským prínosom. „Z hackathonu máme veľmi dobrý dojem, panovala tam veľmi priateľská atmosféra a aj keď sme väčšinu ľudí nepoznali, nebol problém prísť k niekomu z nich, pýtať sa, ako sa darí, pozrieť, čo robia ...  Mentori boli veľmi nápomocní, boli ochotní pomôcť aj v prípade, keď bolo potrebné nad problémom stráviť viac času. Aj keď sa hackathon ešte len prednedávnom skončil, už teraz sa nevieme dočkať, kedy naň pôjdeme znova o rok,“ zhodnotil  pôsobenie celého tímu Jakub Bednár.

V čom vidia prínos hackathonu jeho účastníci?

PaedDr. Lucia Ligusová

Technická súťaž mladých elektronikov

tsme-png

Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava, Ministerstvo školstva SR a EXPOCENTER, a.s., Trenčín organizovali v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 40. ročník celoslovenského finále Technickej súťaže mladých elektronikov (TSME). V dňoch 24. – 25. 5. 2018 sa na súťaži zišlo 26 účastníkov, z toho jedno dievča. Súťažili žiaci ZŠ a študenti 1. ročníkov SŠ. Našu školu reprezentovali Andrej Tadeáš Bača, Dávid Švec z I. C a Samuel Franko z I. A.

V technickej súťaži v stavbe elektronického zariadenia, elektronickej hry Alien Attack, obsadil Andrej Tadeáš Bača 1. miesto,  Dávid Švec 4. miesto a Samuel Franko 11. miesto. Všetci účastníci dokončili funkčný výrobok v časovom limite 3 hodiny. Niektorí ho zostrojili rýchlejšie ako autor stavebnice.

V kategórii súťaže prinesených výrobkov obsadil Andrej Tadeáš Bača 1. miesto (Inteligentné verejné osvetlenie) a Samuel Franko 2. miesto (NF zosilňovač). 

V odbornom teste získal Andrej Tadeáš Bača 48 bodov, Dávid Švec 37 bodov a Samuel Franko 29 bodov. Najvyšší počet bobov získal Andrej Tadeáš Bača. Predseda poroty okrem iného uviedol: „Ten Bača vám spadol z neba.“ Pôvodne sa uvažovalo, že sa budú vyhodnocovať zvlášť ZŠ a zvlášť SŠ, ale keďže nebol medzi nimi zásadný rozdiel, nechalo sa to pokope a bolo iba jedno vyhodnotenie. Test bol toho roku primerane ťažký (celoslovenské finále), nebol ako po minulé roky (nedalo sa to naučiť z predchádzajúcich testov), bol na šiestich stranách a neboli možné odpovede napríklad A, B, C, D (niekedy sa iba tipuje).

Celková atmosféra sa znovu niesla v rádioamatérskom duchu – HAM Spirit. Súťažiaci medzi sebou spolupracovali, jeden druhému bol inšpiráciou, nadväzovali priateľstvá. Spoločné ubytovanie a stolovanie tomu napomáha. Táto súťaž nie je iba o vedomostiach a zručnosti. Celkovo všetci boli pochválení za veľmi slušné a priateľské správanie.  

Každý účastník dostal aj materiálne ceny primerané umiestneniu. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Ján Haluška

Posledný zvonček

Teraz je ten správny čas,
ukázať celú silu v nás.
Teraz je ten správny čas,
zabudnúť na to zlé ...

 

posledny-zvon

Toto sú slová piesne, ktorými sa v piatok, 11. mája 2018, posledný deň pred nástupom na akademický týždeň, študenti štvrtého ročníka rozlúčili so svojou školou, spolužiakmi a pedagógmi. Tradičnú rozlúčku v priestoroch riaditeľne školy a zborovne tentoraz vystriedala spoločná rozlúčka všetkých tried v telocvični školy, kde sa zišli všetci študenti, vedenie školy a pedagogický zbor. Tí mali možnosť aj obhliadnuť si tablá, ktorými sa všetky triedy vzorne prezentovali.

Po úvodnej básni a príhovore zástupcovia všetkých tried obdarovali kvetom jednotlivých pedagógov, čím vyjadrili svoju vďaku za ich 4-ročné úsilie. Celá rozlúčka sa zakončila príhovorom pána riaditeľa, ktorý zhodnotil ich pôsobenie v škole a zaželal im veľa úspechov. Záverečná chytľavá pieseň v podaní troch študentov iba podčiarkla príjemnú atmosféru celej udalosti.

Mgr. Jana Feňovčíková

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

maturitne-vys

Dňa 25. mája 2018 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení študentov 4. ročníkov. Tento deň bol výnimočný nielen pre našich štvrtákov, ktorí úspešne ukončili štúdium v našej škole, ale aj pre ich rodičov či pedagógov.

hdimg9c612a4341

Tento slávnostný akt sa niesol v príjemnom duchu. Všetkým zúčastneným sa prihovoril Ing. Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ IT Valley Košice, a naša kolegyňa, Mgr. Emília Čulková, ktorá sa za všetkých pedagógov prihovorila študentom vrúcnymi a úprimnými slovami. Ďakovnú reč za študentov predniesol Benedikt Feťko, študent IV. SB. Záverečné slová patrili riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA.

hdimg19b36d6d7c

Súčasťou odovzdávania vysvedčení bolo aj oceňovanie študentov. Rád školy si odniesol Benedikt Feťko, študent IV. SB, ktorý počas svojho štúdia dosahoval vynikajúce študijné výsledky, mimoriadne výsledky v súťažiach a vzorne reprezentoval našu školu.

Ďakovný list za reprezentáciu školy a dlhodobý prínos pri šírení dobrého mena si odniesli študenti: Richard Fiľo (IV. B), Jakub Fecko (IV. B), Sebastián Ivan (IV. B), Jozef Cipa (IV. SB), Lukáš Purdeš (IV. SA) a Tomáš Popík (IV. SB).

hdimg40c2d5b58a

Nechýbalo ani odmeňovanie študentov za vzorný prospech v školskom roku 2017/2018, za vzorný prospech počas 4-ročného štúdia, no taktiež aj  za mimoriadne úspechy v technických, matematických či športových súťažiach.

Všetkým študentom blahoželáme k úspešnému ukončenie štúdia a prajeme im veľa šťastia a úspechov v živote.

Mgr. Jana Pavlišáková

Výsledky súťaže Matematický Klokan

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej   súťaže na svete – Matematický Klokan.

Táto jednorazová súťaž prebehla 19. marca 2018 na štyroch svetadieloch v približne šesťdesiatich krajinách. Celkový počet súťažiacich na Slovensku bol 65 580 študentov. Z našej školy sa do súťaže tento rok zapojilo 68 študentov prvého a druhého ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet O12, z nich je 47 úspešných riešiteľov (percentil vyšší ako 80 %). V rámci Slovenska sa v kategórii Kadet O12 zúčastnilo  2920 študentov.

V kategórii Junior O34 súťažilo 47 študentov tretieho a štvrtého ročníka, z nich je 21 úspešných riešiteľov (percentil vyšší ako 80 %). V rámci Slovenska sa v kategórii Junior O34 zúčastnilo  1886 študentov.

Zo 192 škôl súťažiacich v kategórii Kadet O12 je naša škola na 1. mieste v štáte a  zo 172 škôl  súťažiacich v kategórii Junior O34 je naša škola  na 2. mieste v štáte.

Titul školský šampión (najlepší z celej školy) získala Slavka Triščíková z I. SA, ktorá v kategórii Kadet O12 obsadila na Slovensku 3. – 4. miesto.

V kategórii Junior O34 sa najlepšie umiestnil z našej školy  Peter Nehila zo IV. SA, ktorý na Slovensku obsadil 8. – 9. miesto.

Výsledky_1 Výsledky_2

Mgr. Mária Solarová

Kurz programovateľných systémov

obrazok1-png

V rámci Junior Akadémie prebehlo druhé kolo stretnutí Kurzu programovateľných systémov. Kurzu sa zúčastnili žiaci základných škôl z Prešova a okolia. Samotné stretnutia s celkovým obsahom 16 hodín prebehli v pracovnej atmosfére. Žiaci sa naučili pracovať s vývojovým prostredím SCRATCH a tiež s doskou CodeBug. Počas stretnutí na základe nadobudnutých vedomostí tvorili žiaci aj vlastné programy, ktoré patričným spôsobom rozsvietili displej, rozozvučali bzučiak a rozblikali svetielka na stavebnici.

Výsledkom kurzu bol certifikát, ktorý je potvrdením ich pracovného nasadenia a zároveň kreativity počas jednotlivých stretnutí. Žiaci si tieto potvrdenia prebrali dňa 3.5.2018  osobne z rúk inštruktora Ing. Ondreja Konturu.

Ing. Ondrej Kontura

Kurz modelovania a 3D tlače

junior-akadem

V polovici mesiaca máj bol ukončený už druhý kurz Junior Akadémie so zameraním na kreslenie 3D objektov a 3D tlače. Žiaci zo základných škôl, korí tento kurz navštevovali, boli spokojní, že sa mohli niečo nové naučiť a svoje nakreslené 3D objekty aj vytlačiť. Chlapci si vytvorili a odniesli domov praktické predmety, dievčatá zase ozdobné prívesky, náramky či náušnice. Na kurze sa naučili kresliť jednoduché objekty v 3D, postup od nakreslenia objektu až po samotnú tlač a taktiež ako sa dá v praxi použiť 3D tlač v najrôznejších oblastiach ako je dizajn, medicína, potravinárstvo, stavebníctvo či strojárstvo. Na konci kurzu boli žiakom odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu. Sme radi, že žiaci boli spokojní a odniesli si z kurzu nové poznatky a hlavne praktické výtvory z 3D tlačiarne. 

Ing. Martin Ambrozy

Junior Akadémia – elektronika

ja-copy-png

Aj v tomto školskom roku prebehol v škole kurz Junior Akadémie v elektronike pre žiakov základných škôl. Úlohou krúžku bolo oboznámiť žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodov. Účastníci sa naučili spájkovať. Zapojovali elektronické obvody na stavebnici. Overili si platnosť základných elektrotechnických zákonov v praxi a získali zručnosti s prácou s multimetrom. Činnosť niektorých obvodov si overili aj pomocou simulačného programu MULTISIM. Na záver krúžku si žiaci zrealizovali elektronické zariadenia na plošnom spoji. Na poslednom stretnutí 9 absolventi získali certifikát Junior Akadémie v elektronike.

Ing. Ľubomír Blichár

Bronz s cenou zlata pre futbalistov

bronzovi-futb

V dňoch 3. – 4. mája 2018 sa v Leviciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo futbale žiakov stredných škôl, kde medzi sebou súťažilo 8 najlepších škôl, ktoré sa nominovali víťazstvami v krajských kolách. Teší nás, že po spanilej jazde bez jedinej prehry v okresnom, regionálnom a krajskom kole reprezentovala Prešovský kraj práve naša škola – SPŠ elektrotechnická, v zastúpení týchto študentov: Angelovič Jozef, Berdis Radoslav, Blaščák Daniel, Duháň Tomáš, Eliaš Dávid, Fabián Maroš, Jurčo Filip, Homoľa Jozef, Kendra Damián, Kendra Peter, Kertys Peter, Kolarčík Ján, Migaš Šimon, Michňak Michal, Slaninka Adam, Varga Marek, Pavlovský Oliver, Nižník Peter.

V úvodný deň majstrovstiev sme boli losom pridelení do skupiny „B“, spolu so školami z Košíc, Púchova a Martina. S posledným menovaným sa nám podarilo úspešne vstúpiť do turnaja výhrou 4:1. Ľadová sprcha prišla v druhom zápase, ktorý sme prehrali 5:0 po zlom úvode, v ktorom sme dostali tri rýchle góly. Aj keď po prehratom zápase bola atmosféra v tíme na bode mrazu, naši študenti to nevzdali a bojovnosťou a silným odhodlaním sa im podarilo poraziť húževnatého súpera z Púchova 1:0. Víťazstvo s Púchovom nás vynieslo na druhé miesto v skupine, čo nás zaradilo medzi najlepšie štyri tímy. Ďalší deň nás čakalo semifinále, ktoré sme po dramatickom priebehu prehrali tesne 3:2 proti trnavskej škole. Zápas o tretie miesto sme odohrali proti domácemu súperovi z Levíc. Úvod sme opäť nezachytili a po dvoch inkasovaných góloch to vyzeralo na debakel. Naši študenti to však nevzdali, zapli na vyššie obrátky a ešte do polčasu vyrovnali na 2:2. V druhom polčase podali skvelý herný výkon, ktorý zavŕšili famóznym obratom na 4:2. Aj keď naším veľkým víťazstvom bol už samotný postup na majstrovstvá Slovenska, dokázali sme to dotiahnuť až na krásne tretie miesto z celkového počtu 465 prihlásených stredných škôl. Aj preto pre nás má táto dosiahnutá bronzová medaila cenu zlata. Snáď na tieto krásne, emotívne momenty budú reprezentujúci študenti spomínať aj do konca života. Veríme, že na podobný úspech sa im ešte v krátkej budúcnosti podarí nadviazať. S určitosťou môžeme konštatovať, že tento úspech bol dosiahnutý silou kolektívneho výkonu a vytvorením výbornej partie. Študentom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Jozef Gmitro

Technická súťaž mladých elektronikov

tmse-png

Oblastné kolo tejto súťaže sa konalo v dňoch od 10. mája do 15. mája 2018 v priestoroch SPŠE v Prešove, zúčastnili sa jej všetci študenti prvého ročníka.

Cieľom súťaže bolo rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť.

Súťaž mala dve disciplíny. Technická súťaž – pozostávala z odborného testu a praktickej stavby súťažného elektronického výrobku, kde sa hodnotila funkčnosť, kvalita spájkovania, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia výrobku. Výrobok z oblasti elektroniky – študenti doniesli svoj vlastný výrobok, popisovali jeho postup výroby a funkčnosť pred odbornou porotou.

Výsledné poradie oblastného kola Technickej súťaže mladých elektronikov:

technická súťaž :

  1. Bača Andrej Tadeáš (I. C)
  2. Franko Samuel (I. A)
  3. Mariňák Timotej (I. B)

 

výrobok z oblasti elektroniky:

  1. Bača Andrej Tadeáš (I. C)
  2. Franko Samuel (I. A)
  3. Mariňák Šimon (I. C)

Výhercom blahoželáme a prví traja z technickej súťaže postupujú do celoslovenského kola súťaže v Nitre konanej 24. – 25. 5. 2018 v rámci elektrotechnickej výstavy EloSys. Študenti Bača a Franko nás budú reprezentovať aj v disciplíne výrobku z oblasti elektroniky. Mariňák Timotej z I. B sa nemôže zúčastniť z osobných dôvodov, takže do Nitry postupuje štvrtý v poradí – Švec Dávid z I. C. Prajeme veľa úspechov.

Ing. Iveta Marcinčinová

Ekonomická gramotnosť

snimka-obrazo

Prostredníctvom Ja Učebnice ekonómie a podnikania malo 87 prihlásených študentov IV. A, SA a SB triedy pod vedením tútora – Ing. Bohuša Popíka, MBA, 58 prihlásených študentov triedy IV. B a C pod vedením tútora – Ing. Vladimíry Pastirovej, a 23 prihlásených študentov IV. F triedy pod vedením tútora – Ing. Ljuby Krišovej, možnosť na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk vzdelávať sa online v pohodlí domova  počas celého školského roka 2017/2018 a mohli:

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 9 študentov IV. A, 22 študentov IV. B, 20 študentov IV. C, 18 študentov IV. SA, 20 študentov IV. SB a 13 študentov IV. F triedy. Certifikáty im boli odovzdané triednymi profesormi na slávnostnom ukončení štúdia.

Ing. Vladimíra Pastirová

Certifikácia CCNA študentov SPŠE

V priebehu mesiacov apríl a máj sa niektorí študenti odboru IST našej školy odhodlali potvrdiť svoje vedomosti a zručnosti získané v priebehu štyroch rokov štúdia sieťových technológií aj nezávislou certifikačnou autoritou Pearson VUE prostredníctvom košickej pobočky vo firme ELCT s. r. o.

Intenzívne niekoľkotýždňové opakovanie a príprava sa vyplatila a do skupiny CCNA certifikovaných sieťarov sa po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky 200-125 zaradilo týchto 5 študentov: Juraj Majcher (IV. SA), František Jakabčin (IV. SB), Dávid Kokoška (IV. SB), Peter Nižník (IV. SB), Ľubomír Skirka (IV. SB).

Gratulujeme im a veríme, že získané certifikáty im pomôžu v budúcom profesionálnom živote.

Ing. Martin Vujčík

Maturitné chvíle v ŠI

skolsky-int

V úvode mája sa uskutočnila rozlúčka so štvrtákmi. V príjemnej atmosfére s chutným občerstvením sme si pripomenuli všetky pekné chvíle prežité v školskom internáte. Štyri roky ubehli naozaj veľmi rýchlo, ale čas je neúprosný. Veríme, že naši novopečení absolventi si zo školy a školského internátu odnášajú len tie príjemné zážitky a že sa sem radi vrátia „na kus reči“. Po rozlúčke sa už blížil povestný akademický týždeň, cez ktorý sa vymýšľali sofistikované metódy ako úspešne zmaturovať. Padli mnohé koncepcie, analýzy či teórie, nakoniec sa všetci zhodli, že najlepšie bude učiť sa.                                                                      

Kým sa štvrtáci poctivo a svedomito pripravovali na maturitnú skúšku, ostatní študenti sa naladili hokejovou atmosférou a poctivo fandili našim v spoločenskej miestnosti. Nuž, hokej nedopadol až tak dobre ako maturitné vysvedčenia našich štvrtákov. Dúfame, že MS 2019 v ľadovom hokeji, ktoré sa uskutočnia na Slovensku, dopadnú na výbornú.    

Dokončené outworkové ihrisko prilákalo viacerých študentov zo školského internátu, ktorí už nemusia chodiť k Toryse, aby si dobre zacvičili. Dávno zabudnuté cviky s vlastnou váhou, ktoré sú nahradené návštevami fitness centra, sa opäť vracajú v podobe workoutových cvičení. Nielenže tým študenti ušetria nejakú tu „korunku“, ale aj zlepšia silu celého tela, stabilitu, flexibilitu a rozvoj svalov, ktoré sa pri cvikoch na strojoch v posilňovni nezapájajú.

Veľmi nás potešila účasť študentov ŠI na 1. Šarišskom Hackathone, ktorí sa umiestnili na popredných priečkach. Dokonca boli oslovení televíziou Markíza, aby sa zúčastnili rozhovoru a opísali im svoju aplikáciu.                                                                                   

Naši prváci absolvovali v závere mesiaca sériu účelových cvičení, ktorých heslom bolo „Neexistuje zlé počasie, len nevhodné oblečenie.“                                                  

Ostatní študenti v priebehu mesiaca navštívili filmové a divadelné predstavenia a zúčastnili sa viacerých motivačných besied v školskom internáte.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Naša účasť v Hackathone

V dňoch 18. 5. až 20. 5.  2018 sme my, dvaja študenti I. F (Richard Klimko a Daniela Chovancová), mali možnosť zúčastniť sa prvého ročníka súťaže Šarišský Hackathon. Podujatie odštartovalo sériou prednášok o analýze dát a ich využívaní. Po skončení týchto prednášok dostali súťažiaci priestor na vytvorenie tímov, ktoré budú súťažiť. Následne sa všetci súťažiaci presunuli na pôdu našej školy, kde začali pracovať na svojich projektoch. Od piatku poobedia do nedele obeda mali čas, aby vydali zo seba maximum, dokončili svoje nápady a pripravili prezentáciu, ktorou by predstavili svoj projekt porote, súťažiacim a verejnosti. Pracovalo sa vo výbornej atmosfére a priateľskom duchu. Organizátori zabezpečili pitný a jedálny režim počas celého priebehu súťaže. Nechýbali ani skúsení mentori, ktorí usmerňovali, pomáhali a poskytovali spätnú odozvu súťažiacim. Vyvrcholením tvrdej práce a snahy všetkých súťažiacich bolo odovzdávanie zaujímavých cien pre tých najlepších. Nie každý mal možnosť získať cenu, ale pre každého to bola nová a zaujímavá skúsenosť, ktorá obohatila naše vedomosti a znalosti. Nakoľko bolo potrebné vytvoriť vhodné tímy, študenti našej triedy neboli v jednom tíme, ale to nám určite neuškodilo. Získali sme poznatky, ktoré si môžeme vymieňať a obohacovať. Jednému z tímov, v ktorom bol študent našej triedy, sa podarilo vyhrať cenu od mesta Prešov, Iphone X, vďaka návrhu na spríjemnenie prepravy MHD. Bol to príjemne strávený víkend a dúfame aj v ďalší ročník tejto súťaže. 

Richard Klimko, Daniela Chovancová, I.F

Turistika na Obišovský hrad

ucelove-c

Dňa 17. 5. 2018 sa II. B trieda spolu s triednym učiteľom a aj ostatnými druháckymi triedami zúčastnila v poradí 4. účelového cvičenia, ktoré bolo zamerané na turistiku – výstup na Obišovský hrad. Po úspešnom výstupe na hradnú zrúcaninu sme stretli pracovníkov, ktorí sa pokúšajú zachrániť hradby a vrátiť im aspoň sčasti podobu z 13. storočia.  O histórii hradu sme sa dozvedeli z informačných tabúľ, ktorú nám ešte doplnil jeden z pracovníkov. Jednou z úloh branného cvičenia bola pomoc – pomáhali sme miestnym pracovníkom doniesť stavebný materiál, ako aj pomoc pri skrášlení prostredia zberom odpadkov. V popoludňajších hodinách sme sa vracali domov síce unavení, ale s dobrým pocitom na duši, že sme aspoň troškou prispeli k zachovaniu histórie nášho regiónu.

Kolektív II. B

Šikana a kyberšikana

ugandanknuckles

Už po druhýkrát, 16. 5. 2018, sa naša trieda stretla s pani Sirmajovou z CPPP. Tentoraz bola ústrednou témou šikana a kyberšikana. Nebola to klasická prednáška, ale boli sme rozdelení do skupín, približne po piatich až šiestich a každá skupina dostala iné slovíčko. Toto slovíčko sme mali opísať, čo si o ňom myslíme, čo podľa nás znamená a aký má význam. 

Dozvedeli sme sa, kedy šikana je a kedy ešte nie je trestný čin. Na otázku, kto šikanuje, sme najčastejšie odpovedali, že sú to žiaci, ktorí prídu z druhých škôl a chcú silou-mocou zapadnúť do kolektívu za každú cenu, alebo je to niekto, kto závidí druhému, že on už niečo dokázal a ten druhý nie ... Erik doplnil, že  sa chcú povýšiť nad niekoho, s čím aj súhlasila. 

Ako máme vedieť, kedy ide o zábavu a kedy o šikanu? Keď už dotyčnému „sranda“ začína vadiť, povie to tomu, ktorý stále začína, a ten  neprestáva.

Pýtala sa nás aj na kyberšikanu, či je možné šikanovať prostredníctvom internetu a ak áno, ako je to možné. Častokrát  sa ľudia registrujú na rôzne stránky pod iným menom a začínajú byť dotieraví,  až sa začnú vyhrážať, ak neurobíš toto, tak potom ...

Vypočuli sme si aj jeden skutočný príbeh, ktorý sa stal, no nakoniec ho dopovedal Vojto, keďže aktérom tohto príbehu bol jeho kamarát.

Už vieme, ako sa máme brániť pred šikanovaním a chrániť pred kyberšikanou.

Kolektív III. A

Náš posledný deň v SPŠE

nas-posledn

Ani sme sa nenazdali a štyri roky zbehli ako voda. Počas štúdia sme toho mnoho zažili a všeličo okúsili. Každoročné výlety, exkurzie a v neposlednom rade aj lyžiarsky výcvik a zahraničná stáž boli určite spestrením nášho bežného študentského života. Ostalo nám veľa spomienok. Na tie zlé zabudneme, na tie dobré si určite ešte dlho budeme pamätať. Piatok, 25. máj 2018, bol tým dňom, keď sme poslednýkrát prekročili brány školy. Pred zrakmi našich spolužiakov, pedagógov a dokonca niektorých rodičov sme si prebrali maturitné vysvedčenia. Zrazu sme v rukách držali výsledky nášho 4-ročného snaženia a bol to pre nás neopísateľný pocit hrdosti, ale zároveň aj úľavy. A ako je už tradične zaužívané, slovami vďaky sme sa rozlúčili s triednou profesorkou a niektorými vyučujúcimi. Keďže sa deň ešte nekončil, vybrali sme sa ešte raz všetci spolu s niektorými vyučujúcimi do neďalekého podniku, aby sme si posedeli v príjemnej atmosfére a zaspomínali na staré časy v trochu neformálnejšom duchu. Veríme, že sme sa nevideli poslednýkrát!

Kolektív IV.B

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor