6/2018

Rozhovor mesiaca s Ing. Mariánom Zorkovským

siemens-png

Siemens AG je najväčšia konglomerátna spoločnosť. Jej medzinárodné vedenie sídli v Berlíne a v Mníchove. Siemens na Slovensku tvorí 6 spoločností a 8 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Keďže sa naša škola aktívne zapája do súťaže SYGA organizovanej spoločnosťou Siemens a vďaka spolupráci sa naši pedagógovia zúčastňujú rôznych školení, oslovili sme osobnosť, ktorá je úzko spätá s touto spoločnosťou.

Ing. Marián Zorkovský pracuje v manažérskej pozícii spoločnosti Siemens od roku 1995. Ako vedúci pracoviska vývojového centra pre healthcare v Košiciach vedie projektové tímy venujúce sa vývoju softvéru pre medicínske prístroje Siemens.

rozhovor-png

Pôvodne som chcel byť lesníkom. No osud to zmenil a študoval som na strednej priemyselnej škole, kde  ma jeden z našich učiteľov, pán Ing. Cais, veľmi inšpiroval témou telekomunikácie. Bol to extrémne náročný učiteľ, ale spravodlivý, dobrý odborník z praxe a ľudsky veľmi prístupný. Na vysokú školu, Elektrotechnickú fakultu vtedajšej Vysokej Školy Technickej v Košiciach, som nastúpil s vedomím, že po 2. ročníku určite prestúpim do Prahy na ČVUT, kde sa dali študovať telekomunikácie. Ale v tom čase sa na našej fakulte otváral nový študijný odbor počítače a informatika, a to rozhodlo. Prvé skúsenosti s programovaním potvrdili, že softvér bude určite moja špecializácia. Tušil som, že je to perspektívny odbor, veľmi zaujímavý a od tej  doby som v tejto oblasti profesionálne činný.  

IT  sa stal absolútne univerzálny odbor, ktorý nielen dopĺňa, ale aj nahradzuje tradičné odbory. Dnes bez IT neexistuje žiaden technický odbor, ba čo viac, IT preniká do každodenného života ľudí a sociálnych vzťahov – do vzdelávania, zdravotníctva, umenia, zábavy – jednoducho do každého odboru. Na IT ma fascinuje to, že jeden, zdanlivo jednoduchý, ale geniálny princíp – t. j. digitalizácia informácií a  spracovanie digitálnych údajov, pomocou vcelku jednoduchého, ale silne  univerzálneho zariadenia, akým  je  počítač, umožňuje takmer v neobmedzenom rozsahu riešiť obrovské množstvo vecí a problémov. A ak človek vie vyvíjať softvér, tak sa vie uplatniť nielen v IT, ale aj v akejkoľvek oblasti, kde sa IT uplatňuje.

Po ukončení štúdia v spomínanom odbore som dostal príležitosť pracovať vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline. Vo vtedajšom Československu to bolo jedno z mála špičkových pracovísk s prístupom k najnovším informačným technológiám, informáciám a odborným poznatkom. Nebolo to také samozrejmé, ako to máme dnes, pretože na mnohé technológie bolo uvalené embargo, takže  prístup k nim bol prakticky nemožný. Pracoval som ako softvérový inžinier a vyvíjal softvér pre vtedy najmodernejšie počítače. Viac  by sa dalo dosiahnuť už iba v západnej Európe či v Amerike. Na toto obdobie spomínam veľmi rád. Boli sme veľmi dobrá partia – tím mladých ľudí, prevažne absolventov univerzít, veľmi motivovaní a zanietení do práce. Toto prostredie bolo a dodnes mi je inšpiráciou pre riadenie košického tímu pre softvérový vývoj  firmy Siemens Healthineers, kde pôsobím ako vedúci pracoviska viac ako 20 rokov.

Veľkou výzvou bolo pre mňa, keď som v roku 1995  dostal ponuku z firmy Siemens Program and Software Engineering, naštartovať pobočku v Košiciach. Kým som do tejto doby pracoval viac-menej v technických pozíciách, nové miesto predstavovalo naučiť sa a zvládnuť majstrovstvo manažmentu, prevziať veľkú zodpovednosť za svojich  ľudí, zaistiť pre nich dostatok zaujímavej a hlavne atraktívnej práce, naštartovať spoluprácu so zahraničnými partnermi atď. Veľkou výzvou bolo naučiť sa od piky po nemecky a využívať tento jazyk ako obchodnú reč. Za úspech považujem, že som toto všetko zvládol. Dnes vediem veľké pracovisko špičkovej medzinárodnej a technologickej  firmy. A dokonca sa mi to podarilo tak, že to bolo v súlade s mojou rodinou, s ktorou som veľmi šťastný a vďačím jej za to, že ma podporovala.

rozhovor-mesiac

Postupom času sa naše pracovisko v Košiciach zameralo na  vývoj softvéru pre medicínske zariadenia, ako sú napríklad počítačový tomograf, magnetická rezonancia, ultrazvuk a pod. Ide o špičkovú techniku pre diagnostikovanie závažných ochorení, pričom ich včasné odhalenie mnohokrát zachráni ľuďom život. Spolu s mojimi spolupracovníkmi vidíme a vnímame to, ako priamo súvisí naša práca, nás softvérových inžinierov, so zdravím a životom ľudí. Keďže spolupracujeme s medicínskymi pracoviskami, vidíme pacientov, ktorí aj vďaka našej práci môžu byť kvalitne vyšetrení a včas diagnostikovaní. Takéto prepojenie všetkých nás – technikov, inžinierov, IT-čkárov, s medicínou silne motivuje. Dáva nám to zmysel a stimuluje nás  sa neustále zlepšovať, inovovať či  hľadať sofistikovanejšie riešenia. Máme šťastie i výhodu, že to môžeme zažiť a profesionálne  prispievame k tým najlepším medicínskym zariadeniam, aké kedy ľudstvo vymyslelo.

Je zaujímavé, že toto hobby vyhľadáva veľa IT-čkárov a aj tí najlepší, ozajstní šampióni, víťazi degustačných súťaží, ktorých poznám, sú zamestnanci IT firiem. Ja mám rád dobré pivo, ktoré však vymizlo masovou veľkoprodukciou tzv. europív. Dnes je situácia iná, ale pred desiatimi rokmi nebolo možné na Slovensku dostať pivo typu Ale, Stout alebo IPA či pšeničné pivo Weizen. Zo svojich ciest po Európe som ich poznal a vedel, že sú to skvelé nápoje, a tak som si dal otázku, či sa dá vyrobiť pivo v domácich podmienkach. Zistil som, že sa dá, a nielen to. Je to vlastne životný štýl. Jestvujú rôzne komunity, súťaže, ochutnávky, vzdelávacie podujatia, festivaly a pod. Že je to partia zaujímavých ľudí, ktorých spája nielen dobré pivo a kultúra jeho pitia, ale aj celý tento životný štýl. Vyrobiť dobré pivo je ozajstné majstrovstvo a umenie a  je to aj veľká výzva. Človek potrebuje veľa vedomostí, výbavu, ale aj trpezlivosť, skúsenosť a šťastie, ale dá sa to. Homebrewing je vynikajúci v tom, že sa dá experimentovať a aj preto, tzv. domovariči robia naozaj excelentné pivá. Dnes už varím menej ako inokedy. Nakoniec, už jestvuje veľa kvalitných remeselných pivovarov. Ale občas – a to je potom veľká slávnosť – navarím a teší ma, ak to priateľom či rodine chutí.

Spolupráca škôl s firmami a naopak je absolútne nevyhnutná vec pre rozvoj oboch partnerov. Niekedy je ťažké pocítiť priamy dopad takejto iniciatívy a spolupráce. Mnohé firmy sa domnievajú, že okamžite či v krátkom čase  budú mať nových zamestnancov. Nie, nie je to tak. Je  to viac spoločenský príspevok oboch partnerov ku skvalitneniu vzdelávania. Áno, dostaví sa ten efekt, že absolvent bude vyhľadávať technológie, na ktorých vyrástol, ale omnoho väčší efekt vnímam to, že vôbec, naša mládež je motivovaná pracovať s najnovšími technológiami, naučí sa im rozumieť. A to ju motivuje  dlhodobo v tejto oblasti pracovať. Vediac, že to majú doma a nemusia nikam za prácou odchádzať. Toto veľmi chýba študentom a mladým ľuďom.

Aj v súvislosti s predchádzajúcou odpoveďou, chcem povzbudiť študentov, aby využívali všetky možnosti na rozšírenie svojho vzdelania. Vaša škola je v tomto excelentná a je otvorená na akýkoľvek typ spolupráce, ktorý zvýši úroveň a kvalitu vzdelávania. Je potrebné, aby sa študenti do toho zapojili a využili tieto možnosti na maximum, lebo je to vec, o ktorú sa zaujímajú budúci zamestnávatelia. My – firmy vieme, že podmienky na to sú, že spolupracujeme so školami, a preto veľmi zaváži u študenta, absolventa – uchádzača o miesto, čo robil počas školy aktívne, samostatne a nad rámec svojho študijného programu. Nech sú študenti aktívni, iniciatívni už počas školy, nech sa zapájajú do súťaží a podujatí. To všetko ich skvalitní a pootvára im dvere hocikde na svete. Iba dobré vedomosti, skúsenosti a nič iné. No takisto netreba zabudnúť na cudzie jazyky. Nepostačí sa iba dorozumieť anglicky, treba vedieť sa v tomto jazyku presadiť, presvedčiť partnerov či ovplyvniť ich  napr. o výhode svojho návrhu resp. riešenia. Je potrebné vedieť dobre anglicky a každý ďalší  jazyk je veľkou výhodou. Sám rozprávam 3 jazykmi a vždy mi to veľmi pomohlo. 

Ak to vymedzím na náš odbor – vývoj softvéru a zvlášť vývoj  pre medicínske zariadenia, tak človek musí byť technologicky zdatný a hlavne otvorený pre nové veci a dlhodobé, trvalé  vzdelávanie, a to v celom rozsahu súčasných i prichádzajúcich technológií. Odbor  IT si to dnes  takto vyžaduje a iba ten uspeje, kto k tomu takto pristúpi. Naša práca nie je prácou jednotlivca, ale celého projektového tímu. Človek má byť otvorený, komunikatívny a asertívny, má byť stotožnený s tímom, s jeho cieľom a maximálne prispievať k jeho dosiahnutiu. Prirovnal by som to k futbalu či hokeju. Všetci hráči sa usilujú o spoločné víťazstvo a robia preto ako jednotlivci maximum. I v tomto sa musí človek neustále rozvíjať. Veľmi dôležité je chápať a rozumieť tej oblasti, v ktorej pracujeme. Ak  vyvíjam softvér pre počítačový tomograf, mal by som o tom niečo vedieť, t. z. na akom princípe funguje, ako a kto s ním pracuje. Tak lepšie pochopím, ako navrhnúť a vyvinúť softvér, lebo lepšie rozumiem, k čomu a komu vlastne bude slúžiť. Keďže pracujeme v medzinárodnom prostredí, často používame anglický jazyk či už v bežnej, pracovnej či spoločenskej komunikácii. Vo firme budujeme a staráme sa dôsledne o veľmi dobrú firemnú kultúru. Sme otvorení, úprimní, tolerantní, slušní, rešpektujeme a vážime si jeden druhého. Aj tieto vlastnosti sú rovnako dôležité, ako je dobrá znalosť technológií, programovacích jazykov či rôznych IT nástrojov.

Poznajúc podmienky na Vašej škole, vedenie a čiastočne aj kolektív pedagógov, som presvedčený, že Vaša škola je vynikajúca a stále má – a to je veľmi dobré – snahu si vysokú  úroveň udržať či zlepšovať sa. Máme viacero kolegov – absolventov Vašej školy, ktorí dlhodobo u nás v Košiciach pôsobia. Patria bez akýchkoľvek pochybností k našim špičkám,  kľúčovým odborníkom a sami osobne  potvrdzujú to, čo som vyššie uviedol.

Aby fungovala najmenej ďalších 65 rokov a naďalej vychovávala takých vynikajúcich ľudí,  akých vo firme od vás  máme.

Ďakujeme za rozhovor.

Mgr. Jana Pavlišaková

Slávnostné oceňovanie pedagógov SOČ

ocenenie-pedago

V utorok, 19. júna 2018, sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov pri príležitosti 40. výročia Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Ocenených bolo 44 pedagógov z celého Slovenska. Jedným z nich bol aj náš kolega Ing. František Moyzes, ktorý prevzal z rúk JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu a vynikajúcu prácu pri výchove talentovanej a nadanej stredoškolskej mládeže a od Mgr. Michala Němca, riaditeľa ŠIOV, pamätnú Plaketu za zásluhy o rozvoj talentov pri príležitosti 40. výročia SOČ.

ocenenie-pedago

Ing. František Moyzes sa so SOČ stretol už na predchádzajúcom pôsobisku na VSOŠL Prešov, kde ako konzultant viedol úspešných riešiteľov súťažných prác. V tejto činnosti pokračoval aj v našej škole, kde zároveň začal pôsobiť ako metodik SOČ školy. Organizoval školské kolá v tejto súťaži viac ako 20 rokov a zabezpečoval podmienky a požiadavky pre úspešných postupujúcich študentov. Zároveň bol počas celého tohto obdobia členom krajskej komisie SOČ, kde zabezpečoval spolu s ostatnými členmi organizovanie SOČ v rámci PSK. Počas dvoch rokov aktívne riadil činnosť SOČ v kraji ako predseda krajskej komisie a zároveň aj ako člen celoštátnej komisie SOČ. Úspešne organizoval v SPŠE Prešov regionálne kolo a desať ročníkov krajského kola SOČ. Bol niekoľkokrát členom Odbornej hodnotiacej komisie (OHK) v regionálnych a krajských kolách a viac ako desať rokov bol členom alebo predsedom OHK na celoštátnej prehliadke SOČ. Napriek tomu, že v súčasnosti v predchádzajúcich činnostiach už nepôsobí, odovzdáva skúsenosti mladším a svojimi radami prispieva pri organizovaní súťaže SOČ na rôznych úrovniach. Pre lepšiu informovanosť o SOČ v rámci kraja aj v súčasnosti udržiava v činnosti informačnú web stránku pre sočkárov Prešovského kraja na základe podkladov od krajskej komisie SOČ.

SOČ, ktorá oslavuje 40. výročie svojho vzniku, je podľa ministersky školstva, vedy, výskumu a športu, Martiny Lubyovej, mohutným, štandardným a historickým pilierom rozvoja tvorivosti a vedy v slovenskom školstve.

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť. Učí študentov experimentovať, bádať, používať logické postupy, riešiť vlastné nápady, pracovať s odbornou literatúrou, ale tiež prezentovať svoje schopnosti v odborných teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach. V neposlednom rade tu získavajú potrebné sebavedomie. Práve k takejto činnosti smerujú študentov ich konzultanti. Ak študent zvíťazí nad svojou pohodlnosťou a začne sa v oblasti SOČ realizovať, už to je výhra hodná ocenenia. V našej škole je každoročne niekoľko veľmi úspešných riešiteľov prác SOČ pod vedením mnohých obetavých konzultantov a študenti dosahujú úspechy na všetkých úrovniach súťaženia.

PaedDr. Lucia Ligusová

Významní hostia na pôde školy

tecko

V utorok, 12. 6. 2018, poctila našu školu významná návšteva. Na pôdu našej školy zavítal Daniel Giebel, prezident spoločnosti T-Systems, a Jozef Ondáš, zakladateľ T-Systems v Košiciach a generálny riaditeľ v rokoch 2006 – 2011. Stretnutia sa zúčastnil riaditeľ školy – Ing. Slavomír Kožár, MBA, ďalej zástupca riaditeľa – Ing. Martin Broda, PhD., a Mgr. Emília Čulková.

tsystems-png

Cieľom stretnutia bolo predstaviť našu školu a rozvinúť spoluprácu medzi spoločnosťou T-Systems a našou školou. Na úvod stretnutia prebehla krátka prezentácia našej školy, predstavenie študijných odborov a strategických cieľov školy. Zaujímavá bola diskusia o stave školstva na Slovensku, tiež informácie o aktuálnej spolupráci a možnostiach jej rozšírenia v budúcnosti. Následne prebehla exkurzia po škole, pričom hosťom sme predstavili naše odborné učebne, laboratória, serverovňu a navštívili sme aj vybrané hodiny, kde prebehli aj bezprostredné rozhovory so študentami školy v anglickom jazyku.

Hostia ocenili vybavenie našej školy a možnosť absolvovať prehliadku aj priamo na vyučovacích hodinách. Stretnutie bolo ukončené s prísľubom rozvoja ďalšej spolupráce, ktorá bude prínosná pre obe strany a pomôže zlepšiť úroveň našich absolventov hlavne v IT zručnostiach.

Ing. Martin Broda, PhD.

LEGObot 2018

legobot-1-jpg

Dňa 14. 6. 2018 sa pod záštitou primátorky mesta Prešova, Ing. Andrey Turčanovej, uskutočnila v priestoroch OC Eperia v Prešove súťaž Legobot. Organizátorom súťaže je Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov a združenie IT Valley Košice. Partnermi súťaže boli OC Eperia Prešov, EDUXE (výhradný dodávateľ LEGO edukačných produktov na Slovensku) a mesto Prešov. Bol to už tretí ročník a v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sme zaznamenali nárast počtu kvalitných súťažiacich aj z iných miest a regiónov Slovenska.
Jej hlavným poslaním je:

 

Tento rok sa do súťaže zapojilo 16 dvojčlenných tímov, zložených zo žiakov 5., 6., 7., 8. alebo 9. ročníka základných škôl. Súťažiaci prišli z mesta Prešova, jeho blízkeho okolia, ale aj z Košíc, či dokonca až z Prievidze. Členovia tímov boli najmä chlapci, deviataci, ktorí súťažili už v minulých ročníkoch. Súťaženie prebiehalo v 4 disciplínach: EduBot, PaintBot, RescueBot, SpeedyBot.

legobot-2-jpg

Porota rozhodla, že najúspešnejšou školou tohtoročnej súťaže LEGObot bola ZŠ Sibírska z Prešova, ktorá získala najvyššie umiestnenia v jednotlivých disciplínach a získala stavebnicu LEGO Mindstorms EV3, ktorú môže využiť v ďalšej príprave na budúcoročnú súťaž. Žiakov do tejto súťaže pripravovali učitelia ZŠ Sibírskej: Mgr. Saskia Oľhová a Mgr. Vladimír Vančo.
Špeciálnu cenu primátorky mesta Prešov za najkreatívnejší nápad získal tím Mariánska zo ZŠ v Prievidzi za svoj projekt pirátskej lode, ktorú prezentovali v kategórii EduBot.

Detailné výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách nájdete v priloženej výsledkovej tabuľke. Na záver pripájame aj odkazy na články uverejnenév Prešovskom Večerníku.

Výsledková listina zo súťaže

Článok z Prešovského Večerníka (15. 6. 2018)

Článok z Prešovského Večerníka - výsledky (18. 6. 2018)

Ing. Martin Broda, PhD.

Súťaž VSD pre študentov nižších ročníkov

sutaz-vsd

V spolupráci s VSD sa dňa 11. júna 2018 uskutočnil už jedenásty ročník vedomostnej súťaže pre študentov 1. a 2. ročníka našej školy. Vedomostnej súťaže o zaujímavé a hodnotné ceny sa tento rok zúčastnilo 177 študentov z tried I. SA, SB, F a II. A, B, C.

Vedomostná súťaž pozostávala z dvoch kôl. Študenti v prvom kole riešili vedomostný test, ktorý zahŕňal otázky s výberom odpovedí, doplňovačky, kreslenie schém, fázorových diagramov a riešenie príkladov.

Desať najúspešnejších riešiteľov prvej časti postúpilo do druhého kola súťaže. Ich úlohou bolo navrhnúť schému zapojenia schodiskového osvetlenia a následne zapojiť obvod. Zapojenie pozostávalo z dvoch schodiskových spínačov (radenie č. 6), svetelného zdroja (žiarovka), FLEXO šnúry a ďalšieho elektroinštalačného materiálu. Hodnotila sa funkčnosť, kvalita, vzhľad a čas.

Súčet bodov získaných z vedomostného testu a praktickej časti rozhodol o víťazoch súťaže. Na prvých troch miestach sa tento rok umiestnili študenti:

 

  1. miesto – Samseli Matej (II. C)
  2. miesto – Machala Matúš (II. C)
  3. miesto – Cenker Peter (II. C)

 

Víťazom k dosiahnutým výsledkom a hodnotným cenám blahoželáme.

Ing. Iveta Marcinčinová

Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

slavnostne

Dňa 29. 6. 2018 sa všetci študenti a pedagógovia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove stretli na školskom dvore, kde slávnostne ukončili školský rok 2017/2018 – 65. rok v histórii školy.

V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky a následne zneli známe slová našej školskej hymny. Lívia Klučerovská, študentka III. F triedy, sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým pedagógom za ich celoročnú prácu pri vzdelávaní a výchove študentov. Zároveň sa so svojimi spolužiakmi, ktorí už netrpezlivo vystávali v zástupe za svojimi triednymi učiteľmi, rozlúčila pred odchodom na prázdniny.

slavnostne

Na záver sa slova ujal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. V prejave zhodnotil školský rok 2017/2018 – jeho úspechy, ale aj negatíva, ktoré sú výzvou pre budúci školský rok. Svoje slová vďaky adresoval pedagógom, ktorí sú súčasťou SPŠE. Súčasne vyjadril nádej, že v septembri sa na školskom dvore opäť všetci stretneme, oddýchnutí, plní sily a elánu.

Posledné okamihy slávnostného ukončenia tohto školského roka patrili oceňovaniu úspešných študentov za ich výchovno-vzdelávacie výsledky a súťaže.

Po odovzdaní vysvedčení z rúk triednych učiteľov sa študenti plní očakávania rozbehli na prázdniny.

Mgr. Ivana Kurtyová

Hurá na prázdniny!

skolsky-int

Posledný mesiac v tomto školskom roku sa blíži ku koncu. Sú pred nami dva mesiace nič nerobenia a oddychu. Ale pred tým, ako sa rozídeme na prázdniny, máme pred sebou posledné skúšania a písomky.

Aj v tomto období si chlapci našli čas, aby vybehli do centra mesta, kde sa v prvý júnový týždeň už každoročne konali Dni mesta Prešov. Prehliadku folklórnych súborov, vystúpenia žiakov ĽŠU a hudobných skupín ukončila vo štvrtok večer prešovská kapela Helenine oči.

Horúce počasie vylákalo našich prvákov na návštevu Aquaparku Delňa. Príjemné prostredie a šantenie na toboganoch im pomohlo aspoň na chvíľu zabudnúť na školské povinnosti.

V dňoch 11. 6. 2018 – 15. 6. 2018 počas Národného týždňa charity sa konali  okrem zbierky potravín aj besedy v kaviarni Viola. Jednej z besied na tému Život so závislosťou sa zúčastnili aj chlapci z 1. skupiny. Keď sa človek posunie za neviditeľnú hranicu, za ktorou sa končí možnosť návratu do stavu bežného konzumenta, uviazne v pasci závislosti. Vtedy začína riešiť, ako si drogu zohnať, kedy ju užiť, kde na ňu vziať peniaze, všetko ostatné je pre neho nepodstatné. O týchto, ale aj iných problémoch rozprávali jednotliví  prednášajúci.

V stredu, 13. 6. 2018, naši  študenti navštívili divadelné predstavenie Podvodníčky v Divadle Alexandra Duchnoviča. Bláznivá komédia, v ktorej peniaze vládnu svetom a dajú sa získať nielen poctivou prácou, ale aj účasťou v rôznych súťažiach či reality show. Pre jeden z takýchto spôsobov sa rozhodnú aj dve mladé ukrajinské devy. Hra Podvodníčky súčasnej ukrajinskej autorky je plná neočakávaných zvratov, komických situácií i prekvapivého rozuzlenia. Všetci, ktorí sa tohto predstavenia zúčastnili, odchádzali z divadla s úsmevom na perách a s konštatovaním – bolo to super.

Posledné dni v ŠI boli pracovné. Chlapci sa balili a upratovali izby. Mnohým z nich prišli pomôcť baliť aj rodičia, pretože za tých desať mesiacov si tu podonášali nie malé množstvo vecí.

Radosť z blížiacich sa prázdnin bolo vidieť v posledných dňoch na ich tvárach. Tešili sa už len na to, ako dostanú do rúk vysvedčenie a rozídu sa domov. Prajeme im krásne zážitky z prázdnin a aby sme sa v septembri v zdraví všetci opäť zišli.

Iveta Vinklerová

Aktivity tried

Terapia poznania na Sigorde

.jpg

V dňoch 21. – 22. 6. 2018 sa naša trieda I. C zúčastnila školského výletu na Sigorde. Počas týchto dní sme podstúpili „terapiu poznania“ a upevnili sme tak svoje vzťahy s celým kolektívom. V priebehu výletu sme hrali rôzne loptové hry a na záver dňa sme sa spoločne zišli na opekačke, pri ktorej nechýbala dobrá nálada a spev.

Tomáš Sikora, I. C

Dva dni zábavy a hier

sportove-hr

Dňa 22. 6. 2018 a 27. 6. 2018 sme si pripravili spoločné triedne akcie. Pozreli sme si filmový príbeh o živote stredoškolákov – Ja Simon, súťažili sme v bowlingu a zrelaxovali sme pri športových hrách. Teraz už len netrpezlivo čakáme na letné prázdniny. Dovidenia v septembri.

Kolektív I. F

Jún plný aktivít

isb-copy-png

Začali sme natieraním zábradlia pred školou počas triednickej hodiny v stredu – 13. júna 2018. Najprv sme očistili zhrdzavené časti zábradlia a potom sme natreli tmavomodrou farbou tri diely zábradlia. Aby sme sa nezašpinili, obliekli sme si pracovné plášte a na ruky natiahli ochranné rukavice.

V piatok – 22. júna 2018, sme navštívili spolu so spolužiakmi z I. F triedy filmové predstavenie „Ja, Simon“. Z tematiky filmu sme mali spočiatku obavy, ale ukázalo sa, že zbytočne. Bol to veľmi pekný film o problémoch a vzťahoch tínedžerov, vzájomnom pochopení, podpore a porozumení. A tiež o tom, ako povedať svojim priateľom a rodinným príslušníkom, že nedokážem ľúbiť rovesníka opačného pohlavia.

Keďže pri OC Max sme nenašli vhodný priestor na športové aktivity, tak sme si ich užili v utorok – 26. júna 2018, v športovom areáli ZŠ na Májovom námestí v Prešove. Rozdelili sme sa na 4 skupinky podľa záujmu a zahrali sme si futbal, posilnili svaly na cvičebnom náradí, zahádzali sme si loptu a frisbee. Počasie nám prialo, a tak sme sa vyšantili do vôle. Poslednou júnovou triednou aktivitou bola návšteva Krajského múzea v Rákociho paláci v Prešove. V stredu – 27. júna 2018, sme si pozreli všetky expozície múzea. Najviac sa nám páčilo v expozícii hasičskej techniky, kde sme videli staré hasičské automobily a mohli sme zatrúbiť na poplach.

Kolektív I. SB

Výstup na Kalváriu

kalvaria-2-b

Dňa 26. júna 2018 sa kolektív II.  B triedy spolu so svojím triednym profesorom – Ing. Petrom Gašparikom, zúčastnili mimoškolskej akcie – výstup na Prešovskú kalváriu. Študenti mali možnosť stráviť príjemné chvíle spoznávaním krás, prírody a panorámy Prešova, neformálne sa rozprávať so svojím „triednym“, čo utužuje kolektív triedy, ale aj prehlbuje vzťah so svojím učiteľom. Takáto udalosť mala celkovo pozitívny vplyv na triedu a dúfame, že v blízkej dobe si podobnú udalosť zopakujeme.

Kolektív II. B

Bowlingová hra

bowling-2-b-png

Dňa 28. 6. 2018 sme sa ako trieda zúčastnili skvelej mimoškolskej aktivity – bowlingu v Bowland Ľubotice. Prežili sme jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru s naším triednym profesorom – Ing. Petrom Gašparikom, a dokázali sme si, že sa vieme baviť a je nám fajn aj mimo priestorov školy. Už teraz sa tešíme, že si oddýchnutí po prázdninách v novom školskom roku podobnú udalosť zopakujeme.

Kolektív II. B

Výlet do Kysaku

.jpg

Dňa 21. 6. 2018 sme sa my, II. C trieda, vybrali na koncoročný výlet do rekreačného strediska Kysak-Brezie. Stredisko sme navštívili už minulý rok, rovnako pri príležitosti ukončenia školského roka. Páčilo sa nám tam natoľko, že sme túto destináciu navrhli aj tento rok nášmu triednemu profesorovi, Ing. Jozefovi Macejovi, ktorý súhlasil. Ako druhý profesor konajúci dozor bola naša obľúbená profesorka matematiky – Mgr. Marta Kožárová. Výlet sa začal vo štvrtok, po ukončení vyučovania, odchodom vlaku zo Železničnej stanice v Prešove. Po príchode do Kysaku sme si museli odšliapať nemalý kus cesty do daného strediska, kde sme sa hneď mohli najesť, ubytovať a plne sa začať venovať športovým aktivitám, ako bol volejbal, futbal či basketbal. Po tom, čo sa začalo stmievať, sme založili oheň a naše spoločné opekanie sa mohlo začať. Ku večeru sme sa rozhodli zakončiť už tak dosť náročný a dlhý deň diskotékou, ktorú nám tam pripravili. Hneď po príchode sa prejavili naše tanečné vlohy a okamžite všetky školy, ktoré tam boli taktiež na školskom výlete, pochopili, kto bol skutočným pánom parketu. Po tak veľmi nami nechcenom konci diskotéky sme sa už museli vybrať do našich chatiek, v ktorých sme boli poväčšine štyria až piati.  Ráno sme si už len oddychovo zahrali volejbal, zbalili si všetky veci, vypratali chatky, opiekli sme posledné špekáčiky a klobásy, aby sme neboli hladní na ceste domov a vybrali sme sa vlakom do Prešova. Rovnako, ako minulý rok, sme si náš koncoročný výlet užili naplno a odchádzali sme síce unavení, uťahaní, ale spokojní a so spomienkami, ktoré si ešte dlho budeme pripomínať.

Marek Blaňár, II. C

Prechádzka na Kalváriu

kalvaria-2-c

Dňa 26. 6. 2018, v utorok, sme mali možnosť my, II. C trieda, spoločne s naším profesorom –Ing. Jozefom Macejom, vybrať v našom okolí nejaké zaujímavé či zábavné miesto, ktoré by sme navštívili. My sme sa rozhodli spraviť si príjemnú prechádzku, ktorá začínala pri našej škola a končila na samom vrchu Prešovskej kalvárie. Po celý čas prechádzky nám svietilo slnko a bolo veľmi príjemne. Mali sme čas porozprávať sa a pripomenúť si celý školský rok a hlavne, ako rýchlo zbehol. Trošičku nám dalo zabrať strmé stúpanie na Kalváriu a mnoho schodov, avšak všetko sa nám to okamžite vynahradilo, keď sme vyšli na vrch ku kostolu a vyskytla sa pred nami krásna panoráma celého Prešova. S výhľadom pred nami sme na Kalvárii chvíľu pobudli a zjedli si naše desiaty. Keď sme sa vracali, cestou sme sa zastavili na malé osvieženie v podniku Harley-Davidson, kde sme si poväčšine dali nejakú vychladenú limonádu.

Martin Kľučár, II. C

Pod Kamenickým hradom

.jpg

Dňa 22. 6. 2018 sme sa ako trieda vypravili na výlet. Išli sme prespať do ubytovne, ktorá sa nachádza pri oblasti Lúčky-Potoky. Náladu nepokazilo ani škaredé počasie, ktoré trvalo do obeda a občas aj vykuklo slnko. Doobedňajšie aktivity boli hlavné športové, či už volejbal alebo futbal. Po obede sme sa išli pripraviť na výstup na Kamenický hrad. Po náročnej túre sme si konečne mohli oddýchnuť v izbách. Večer nás čakala skvelá opekačka, náladu nám dotvárali naši skvelí spolužiaci, ktorí hrali na gitare. Tento výlet slúžil fantasticky na utuženie kolektívu, či už medzi nami alebo pedagógmi. Špeciálne poďakovanie si zaslúži najmä pani profesorka RNDr. Daniela Tekeľová a taktiež aj náš triedny – pán Ing. Ondrej Kontura, ktorí sa o nás postarali.

Kolektív II. F

Zaslúžený výlet na Drienici

vyletiisb-png

Posledné písomky, uzatváranie známok, ale aj školské výlety patria neodmysliteľne ku koncu školského roka. My sme si vybrali ako koncoročný výlet jednodňový pobyt na chate Marcela v neďalekej dedinke – 10 minút od Sabinova – Drienici. Krásna príroda, čistý vzduch a nádherný výhľad nám určite spríjemnili posledné chvíle, kedy sme druhákmi v strednej škole. Čas sme si vyplnili rôznymi aktivitami, ako napríklad opekaním, hraním kariet či spievaním pesničiek pri ohni. Na výlete sme, samozrejme, neboli sami. Trávili ho spolu s nami triedna profesorka – Mgr. Lucia Liptáková a pani profesorka Mgr. Jana Feňovčíková. Odmenou bola pre nás – ako dobrú triedu,  domáca bublanina od triednej profesorky. Výlet sme si teda určite užili, vzťahy v triede utužili a dúfame, že na takýto výlet pôjdeme aj o rok, možno aj o niečo skôr.

Erik Wittner, II. SB

Prírodné krásy Sigordu

vyletiiia-png

Aj tentokrát sme si za miesto školského výletu vybrali lokalitu s množstvom prírodných zaujímavostí a turistických vychádzok. Po Kopytovskej doline a Drienici to bol 22. 6. 2018 Sigord. Zaujímavosťou tejto oblasti je najmä Kokošovská dubina,  národná prírodná rezervácia  (1965) v správe štátnej ochrany prírody Prešov. Nachádza sa v katastrálnom území obce Kokošovce. Objektom ochrany sú dubové porasty svetoznámeho kokošovského duba (varieta duba zimného). Potešila nás aj úprava vodnej nádrže Sigord, kde sa znova bude dať člnkovať a kúpať. Na našom koncoročnom výlete bolo super, ale už sa tešíme na letné prázdninové dni.

Kolektív III. A

Športové dni III. B

sportove-ak

Posledné dni v tomto školskom roku sme sa rozhodli stráviť športovými aktivitami. Najprv sme sa 27. 6. 2018 vybrali schladiť sa v PSK aréne v Prešove, aby sme sa trochu pokorčuľovali.  Neboli sme tu prvýkrát. Na svoje si prišli profesionáli v korčuľovaní, ale aj začínajúce hviezdy. Druhý deň nás privítali bowlingové dráhy v bowlingu Pri trati. Najprv nesmelo, ale potom s o to väčším zápalom pre hru sme obsadili štyri dráhy. Vynikajúce hody sa striedali s tými slabšími. Ale víťazmi sme boli nakoniec všetci.

Kolektív III. B

Zhubné kulty a sekty – beseda

beseda-3-f-jpg

„Realita je tým, čím je, nie tým, čím chceme, aby bola.” (Frank Zappa)

 

Teambuildingové akcie v našej triede III. F sa nesú aj v znamení zaujímavých a poučných besied s odborníkom. Naša triedna profesorka – Ing. Vladimíra Pastirová, nám zorganizovala 12. 6. 2018 v rámci triednickej hodiny ďalšiu takúto besedu, a to s pani Mgr. Szirmaiovou, PhD., z CPPPaP na tému Zhubné kulty a sekty.

Na začiatku hodiny nám dotyčná pani položila otázky typu: Čo teda s tým, keď nejde o slobodné rozhodnutie človeka? Keď je psychickou manipuláciou nejakého vodcu a jeho totalitného spoločenstva o svoju slobodu v duchovnom živote oberaný bez toho, aby s tým súhlasil a uvedomoval si to? Kam siahajú hranice našej tolerancie voči takémuto správaniu? Sekty predsa neporušujú žiadne zákony (aspoň podľa nášho súčasného zákonodarstva) – je však ich správanie morálne? A ako spoznáme, že ide o deštruktívne spoločenstvo a psychickú manipuláciu?

V snahe hľadať odpovede na tieto otázky nám táto beseda ponúkla aspoň základné informácie o deštruktívnych sektách. Uvedomili sme si, že tento problém je pre nás stále málo známy a podceňovaný vo svojich možných (niekedy, bohužiaľ, aj katastrofálnych) dôsledkoch. Pochopili sme, že vedieť viac, pochopiť súvislosti a dokázať povedať „NIE“, je základným princípom prevencie aj pomoci. Jedna z mála možností ochrany a pomoci sebe aj svojim blízkym je naša  informovanosť.

Táto triednická hodina bola veľmi zaujímavá a poučná a našu iniciatívu a záujem pochválila aj prednášajúca pani Mgr. Szirmaiová, PhD.

Martina Staneková, III.F

V korunách stromov

.jpg

Tohtoročný školský výlet sme absolvovali dňa 22. 6. 2018 spolu s našou triednou profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, a pánom profesorom Chrisom Gleavesom do Bachledovej doliny.

Navštívili sme Chodník v korunách stromov, kde sme sa miernym stúpaním dostali zo zeme až do výšky 24 m priamo ku korunám stromov. Počasie nám aj napriek nie veľmi priaznivej predpovede celkom prialo. Trasa o dĺžke viac ako 1234 m nás previedla druhovo pestrým lesom. Úplne si nás získal výhľad z 32 metrov vysokej veže, vďaka ktorej sme mali výhľad na štíty Belianskych Tatier, unikátnu scenériu Pienin i malebné Zamagurie, kde nás prekvapil adrenalínový pohľad nadol cez pochôdznu sieť a kde sme si urobili jedinečné fotografie. Stali sme sa súčasťou lesného života a súčasťou korún stromov.

Po zostupe sme si všetci v Bachledovej doline objednali teplý čaj a vybrali sme sa na Spišský salaš, kde sme si spoločne objednali neskorší obed. V priateľskej atmosfére sme sa vracali objednaným autobusom domov.

Kolektív III. F

Na Šarišskom hrade

sarissky

Spolu s našou triednou profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, sme sa aj napriek nie veľmi teplému počasiu vybrali dňa 27. 6. 2018, vo štvrtok, absolvovať pešiu túru na Šarišský hrad a podporiť tak touto našou aktivitou Olympijský deň na školách 2018. Hore na hrade sa pracovalo, my sme si trošku zakopali loptou, porozprávali sme si cestou tam aj späť zaujímavé príbehy a znova sme sa trošku viac o sebe dozvedeli.

Kolektív III. F

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor