11/2018

SPŠE opäť medzi najlepšími školami

cache-1600x1600

To, že má Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove šikovných študentov, svedčí aj skutočnosť, že vzdeláva a vychováva mladých ľudí, ktorí majú po jej absolvovaní otvorené dvere na univerzitách v rôznych oblastiach, ale aj na trhu práce. Práve kritéria ako uplatniteľnosť na trhu práce, výsledky externej formy maturitnej skúšky z matematiky, slovenského a anglického jazyka či  už zapájanie  sa študentov do rôznych projektov, súťaží a prehliadok, nás už niekoľko rokov drží v rebríčku  hodnotenia stredných  odborných škôl Slovenska v top trojke.

Podľa aktuálneho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý bol zverejnený 15. 11. 2018, sa môžeme pýšiť 2. miestom.

Skutočnosť, že patríme k najlepším stredným odborným školám na Slovensku, nás nesmierne teší, ale zároveň motivuje posúvať naše hranice stále vpred.

Mgr. Jana Pavlišáková

Digitálna koalícia ocenila študentov SPŠE Prešov

foto-stuzkova

Stredná  priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa dlhodobo radí medzi najlepšie školy v oblasti informačných technológií, elektrotechniky so zameraním na priemyselnú informatiku, počítačové systémy, energetiku a v manažmente IT procesov. Podporuje talentovaných študentov, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží či projektov, a tým robia dobré meno nielen sebe, škole, ale aj Slovensku. Dôkazom toho je aj nedávna reprezentácia a umiestnenie našich študentov – absolventov  v Číne, ktoré neostalo nepovšimnuté. Študenti prezentovali projekt  s názvom Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici, ktorý uspel aj na Festivale vedy a techniky AMAVET 2017.

Účasť na prestížnej medzinárodnej súťaži China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC)  priniesla  Sebastianovi  Ivanovi a Jakubovi Feckovi  nielen krásne 2. miesto, ale aj ocenenie vo forme diplomu a medaily, ktoré  im udelila  Digitálna koalícia Slovenska a IT  Asociácia Slovenska na Slovakia Tech Forum Expo 2018, ktorý sa konal 9. novembra 2018 v Košiciach. Získané ocenenie prevzal osobne riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Ing. Slavomír Kožár, MBA, z rúk Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Jana Pavlišáková

Prvé miesta v Prešovskom kraji

foto-zenit-v-el

Dňa 27. 11. 2018 naši študenti bodovali na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, ktoré sa konalo na pôde Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Jednalo sa už o krásny 35. ročník tejto súťaže. Súťažiaci mali za úlohu vyriešiť 30 otázok z teórie a následne navrhnúť, osadiť a oživiť plošný spoj elektronickej hracej kocky.

Tento rok bol pre našu školu veľmi úspešný, keďže Peter Nemergut zo IV.C a Andrej Tadeáš Bača z II.C získali prvenstvo, každý vo svojej kategórii. Chlapci postupujú na celoštátne kolo súťaže, ktoré sa bude konať vo februári v Banskej Bystrici. Srdečne im gratulujeme k úspechu a veríme, že našu školu úspešne budú reprezentovať aj na celoštátnom kole.

Ing. Martin Ambrozy

Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní

V dňoch 21. 11. 2018 a 22. 11. 2018  sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Spolu súťažilo 40 študentov.

zenit2-0-jpg

V kategórii A (študenti 3. a 4. ročníka)  uspeli: 2. miesto Jonáš Dujava a 3. miesto Daniel Timko zo IV.SA triedy.

V kategórii B (študenti 1. a 2. ročníka) uspel  na 2. mieste Martin Nálepka z II.SA triedy.

zenit1-0-jpg

V kategórii Webdeveloper našim študentom patria prvé tri priečky:

  1. Adam Valalský IV.SB, ktorý nás bude reprezentovať na celoštátnom kole vo februári v Banskej Bystrici
  2. Damián Paranič IV.SB
  3. Samuel Farkaš III.B

 

V kategórii Grafik sa úspešne umiestnila na 2. mieste Daniela Chovancová z II.F triedy.

Všetkým súťažiacim ďakujeme  a tešíme sa na nich opäť v ďalšom školskom roku.

Ing. Gabriela Mitrová

Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – 21. ročník

amavet-png

Festival Amavet sa konal v bratislavskej Inchebe v dňoch 8. a 9. 11. 2018. V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku to bolo jedno z hlavných podujatí, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci programu festivalu sa konajú aj diskusie s vedcami  a s víťazmi festivalu – Science Talks. Tentoraz boli hosťami okrem iných, aj naši dvaja bývalí študenti Jakub Fecko a Sebastian Ivan.

Na výstavisku bolo možné vidieť skoro 80 projektov. V kategórii elektrina a mechanika získal Andrej Tadeáš Bača z II.C triedy špeciálnu cenu v technických disciplínach od Grow with Google. Blahoželáme!

Ján Haluška

Deň otvorených dverí v SPŠE Prešov

hdimgcd873fdadc

Trubi, śvici, bľika...  

Aj takto by sa dal nazvať jeden z najúspešnejších Dní otvorených dverí v SPŠE Prešov, ktoré sa už tradične konajú  v mesiaci november.

Do jej priestorov sme v utorok 20. 11. 2018 pozvali širokú verejnosť nielen z Prešova, ale aj z jeho širšieho okolia. A že to bol naozaj úspešný DOD, svedčí aj počet 401 žiakov základných škôl, ku ktorým treba prirátať ich učiteľov a rodičov. Chceli sme ukázať, že „dvere“ sú k nám pre každého otvorené a to najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie sa na našej škole.

hdimgcd873fdadc

Idea  tohtoročného novembrového DOD bola vyjadrená slovami - Chceme predstaviť naše študijné odbory a získať žiakov, ktorí majú záujem nielen o elektrotechniku a o informačné technológie, ale aj o IT manažment procesov, ktorí sú tvoriví a vnímaví. Sme si vedomí,  že osobná návšteva našej školy im uľahčí ich rozhodnutie a veríme, že svoje pozitívne dojmy budú šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi.

Prví návštevníci prichádzali už krátko po ôsmej.  Zástupcovia riaditeľa školy Ing. M. Broda, PhD., Ing. B. Popík, MBA a Mgr. M. Soták poskytovali informácie o študijných odboroch, vybavení školy, predpokladaných kritériách prijatia na štúdium pre nasledujúci školský rok a odpovedali na zvedavé otázky žiakov a ich rodičov. Vo vybraných odborných učebniach a laboratóriách pedagógovia-odborníci spolu so študentmi predstavili celú škálu študijných odborov a zameraní. V každom z týchto priestorov mali návštevníci možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o konkrétnom odbore.

Samozrejme, najväčší záujem bol o študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. Tento je v posledných rokoch mimoriadne populárny. Škola sa môže  popýšiť spoluprácou s poprednými IT firmami. To zaručuje úzku spätosť vzdelávania s praxou, čoho dôkazom bola účasť zástupcov firmy T-Systems,  prezentujúcej  spoluprácu so školou a tiež  prezentáciou  firmy s možnosťou pomaturitného štúdia. Myslíme si, že prezentované videofilmy, ukážky konkrétnych softvérov a hardvérov používaných vo výučbe urobili veľmi dobrý dojem tak na žiakov ako aj na ich rodičov.

Odbor ELEKTROTECHNIKA so zameraním na elektroenergetiku mal svoj stánok v odbornej učebni, v ktorej boli prezentované rôzne učebné pomôcky, napr. plazmová guľa, vysokonapäťový odpojovač, inteligentný merací systém a iné. Súčasťou predstavenia odboru bolo vystúpenie „kúzelného fyzika“ spolu s prezentáciou spoločnosti VSD, a. s., s ktorou škola už dlhodobo spolupracuje. Na školskom dvore budovy č. 2 zástupcovia VSD, a. s. predstavili merací voz a elektromobil, ktoré priťahovali záujem návštevníkov. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sme sa presvedčili aj teraz, pretože návštevníci mali najväčší záujem o interaktívne ukážky a prezentácie študentov SPŠE. K takým patrila aj prezentácia študijného odboru elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku doplnená o ukážky moderných učebných pomôcok vrátane 3D tlačiarne a výrobkov z 3D tlače. Súčasťou interaktívnych činností bolo tiež programovanie LEGO robotov či využitie elektrických obvodov, ktoré si návštevníci mohli zapojiť na stavebnici Analógový kit.

V laboratóriu informačných technológií učitelia a študenti SPŠE pripravili prezentáciu študijného odboru elektrotechnika v oblasti počítačové systémy, ktorý je zameraný na konštrukciu PC systémov s dôrazom na spoluprácu v PC sieťach. Okrem prezentácie a kvízových úloh sa záujemcovia mohli zoznámiť s humanoidným robotom Nao.

Návštevníkov tiež zaujal nový školský vzdelávací program IT MANAŽMENT PROCESOV v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike. Študenti pripravili prezentáciu o úspešných absolventoch školy a aktivitách, ktoré realizujú v rámci štúdia svojho odboru. Svoje manažérske zručnosti získavajú a rozvíjajú prácou v reálnych projektoch, ako napr. správa občianskeho združenia.

V oddychovej zóne sa záujemcovia dozvedeli o skúsenostiach našich študentov zo zahraničných stáží a mohli si pozrieť videá o škole a jej aktivitách. Potešila nás skutočnosť, že väčšina návštevníkov už mala informácie pre uchádzačov o štúdium na našej webovej stránke preštudované a prichádzali s konkrétnymi otázkami. Presvedčili sme ich o tom, že sme dobrou školou? Dúfame, že áno. Odchádzali s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov. Poprosili sme ich o pár písomných postrehov a tie boli zaujímavé:

Určite sa nad týmito postrehmi zamyslíme. Čo dodať? Máme za sebou vydarený deň, ktorý, dúfame,  prinesie svoje ovocie v podobe šikovných študentov v budúcom školskom roku.

Všetkým, ktorí sa z nejakých dôvodov nemohli nášho DOD zúčastniť, odkazujeme:

V SPŠE Prešov vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.

PaedDr. Lucia Ligusová

Naša Imatrikulácia alebo naše čarovné dopoludnie

spsecringe-jpg

Kde bolo - tam bolo, jedného novembrového dňa sa na našej škole udialo čarovné dopoludnie s názvom Imatrikulácia.

„Kde bolo, tam bolo, kde hromy – blesky bili, kde sa plošné spoje len tak povaľovali, kde čas, ktorý máme, sú peniaze, ktoré nemáme, kde už niekoľko rokov stojí jedna škola. Možno taká obyčajná, možno trochu neobyčajná, ale každopádne niekoľkokrát vyhlásená a uznaná ako najlepšia  stredná odborná škola na Slovensku. Na tejto škole vládne už niekoľko rokov kráľ, ktorý  je veľmi múdry a ktorý má  rád  múdre študentské hlavičky. A tak si každý rok vyberá z veľkého množstva  múdrych hlavičiek – len tie najlepšie, ktoré príjme na svoju školu, aby mu spríjemnili ťažkou manažérskou prácou naplnené dni. Tieto hlavičky sa časom zmenia na vzdelané hlavy odborníkov, učencov a vzdelancov, ktorí opustia kráľa a pôjdu hľadať šťastie do sveta trhu práce a vysokých škôl.“

foto-imatrikula

Takto sa začalo imatrikulovanie našich prvákov, ktorých sprevádzali do sveta študentov našej školy členovia Žiackej školskej rady spolu s pánom zástupcom riaditeľa školy, Mgr. Marekom Sotákom, školskou hudobnou skupinou  Speshfloyd, Jozefom Homoľom a Davidom Mrúzom  z II. C  prostredníctvom programu, ktorý si pre nich pripravili.  

Ale čo by to bolo za Imatrikuláciu bez riadneho pasovania?  Prváci tak zdolávali úlohy, ktoré si pre nich pripravili študenti 4. ročníka  jednotlivých študijných odborov. Rozžiarené úsmevy boli dokonalým výsledkom snahy organizátorov danej Imatrikulácie.

Prváci si vypočuli DESATORO SPŠE a následne, po prečítaní a vyzvaní, svojou prísahou zložili slávnostný sľub.

Triedni profesori, boli vyzvaní k tomu, aby usmerňovali svojich prvákov na ceste k ich dospelosti, aby zvládli ďalšie náročné úlohy, aby ich túžby iba márnym snom neostali a aby ich snahou bolo ukázať im, aká je dôležitá spolupráca triedneho profesora a jeho študentov počas celých 4 rokov štúdia.

Odovzdaním imatrikulačných listov a sladkej pozornosti rytierom Rádu elektrikárov a ich prevzatím, sa tak stali  neoddeliteľnou časťou najlepšej a najkvalitnejšej NAŠEJ ŠKOLY - Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Záverom zaznela Hymna SPŠE v podaní skupiny Speshfloyd a naši študenti 1. ročníka v sprievode svojich triednych profesorov sa po skončení slávnostnej Imatrikulácie presunuli do Cinemax Prešov na filmové predstavenie – Bohemian Rhapsody.

Ing. Vladimíra Pastirová

Olympiáda v anglickom jazyku

foto-olympiad

Každoročne sa v SPŠE koná olympiáda v cudzích jazykoch, ktorej cieľom je rozvíjať záujem o štúdium cudzích jazykov, poskytnúť talentovaným študentom možnosť porovnať úroveň svojich jazykových znalostí s ostatnými a získať tým motiváciu k ďalšiemu štúdiu. Keďže anglický jazyk sa postupne stal jediným cudzím jazykom na škole, tohtoročná olympiáda bola prvýkrát zameraná iba na jeden cudzí jazyk.

Dňa 13. 11. 2018 si teda vybraní študenti všetkých ročníkov mohli otestovať svoje vedomosti z anglického jazyka v školskom kole súťaže, ktorá sa stále teší veľkej obľube. Jej úlohou je testovať vedomosti a zručnosti z daného jazyka nad rámec učebných osnov, preto sú úlohy nastavené tak, aby ich úspešne vyriešili  iba tí najlepší.

Školského kola sa zúčastnilo 24 žiakov. Súťaž pozostáva z písomnej časti, kde sa preverujú jazykové kompetencie súťažiacich (počúvanie a čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka v kontexte) a z ústnej časti, v ktorej sa hodnotí komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň, rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Komisia v zložení – Mgr. Miroslava Gajdošová, Mgr. Emília Čulková a Mgr. Jana Feňovčíková na záver vyhodnotila všetky testy a ohodnotila všetky ústne prejavy žiakov, ktoré boli ako každý rok veľmi kreatívne a nápadité. Po sčítaní všetkých bodov sa z víťazstva tešil študent Peter Maník z II.SA, ktorý preukázal najkomplexnejšie vedomosti vo všetkých jazykových zručnostiach. Na druhom mieste skončil minuloročný víťaz Branislav Bilý z III.SB a tretí bol Oliver Olejár zo IV.SA.

Víťazom srdečne blahoželáme a Petrovi Maníkovi prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom či krajskom kole.

Mgr. Jana Feňovčíková

Novembrový čas v ŠI

foto-novembrovy

V novembri vrcholí jeseň, ktorá nám nadelila hŕbu zlatožltého lístia. V rámci pracovnej výchovy sa niekoľkokrát študenti nášho internátu zapojili do jesenného upratovania v okolí školy a ŠI.

Dňa 06.11. 2018 sa študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove zúčastnili v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na vzdelávacom predstavení ,,Kúzelná fyzika". Jednotlivé experimenty pána Michala Figuru boli v tomto pásme vybrané tak, že nielen zábavnou formou môžeme vnímať fyzikálne deje okolo nás, ale aj neočakávaným dejom priamo vidieť fyziku ako vednú disciplínu, ktorá dokáže priniesť fyzikálne ,,kúzlo" aj v bežnej praxi. Študenti  mali možnosť vidieť ako fungujú na veciach, vyrobených z jednoduchých materiálov, zákonitosti fyzikálnych javov. Návšteva tohto podujatia splnila svoj účel, nakoľko bola pozitívne ohodnotená študentmi. 

ABC – Centrum voľného času usporiadalo  v utorok 13. 11. 2018 sálový futbalový  turnaj pre ŠI, na ktorom sa zúčastnili aj študenti ubytovaní v našom školskom internáte. Svojimi krásnymi výkonmi vybojovali pohár víťazov medzi piatimi družstvami.

V tomto mesiaci prebehlo aj prvé klasifikačné hodnotenie našich prvákov a  ZRPŠ . Teší nás, že všetci naši prváci úspešne absolvovali prvý štvrťrok. Rovnako ich adaptačný proces v ŠI prebieha bez väčších problémov.

Dňa 14. 11. 2018 študenti nášho ŠI navštívili divadelné predstavenie – Domov. Je to divadelná hra zo súčasnosti. Čo znamená domov?  Komédia o Rusínoch a východe, ale aj o každom a pre každého, kto  niekedy z domu túžil utiecť, kto sa niekedy vo svojom živote aspoň na čas stal súčasťou nejakého domova a zaujal aspoň jednu z rolí: rodič, dieťa, súrodenec, manžel... Hra plná humorných situácií sa študentom veľmi páčila.  

Pekné šaty, dobrá hudba, spoločenské správanie, to je ples v ŠI pri SOŠP. Niekoľkoročná tradícia, ktorá našim chlapcom ponúka možnosť nadviazať nové priateľstvá. Tento rok 20. 11. 2018 na 14. ročníku študentského plesu  zastupovali náš internát  tretiaci a prváci. Zábava bola skvelá, chlapci sa s dievčatami vytancovali k obojstrannej spokojnosti. Okrem tancovania nechýbal ani program dievčat z SOŠP, rýchle hry, tombola či ocenenie kráľa a kráľovnej plesu. Za kráľa plesu bol už tradične vyhlásený študent SPŠE. Tohto roku svojím tancom najviac zaujal Marek Barnovský a užil si sólový tanec s kráľovnou plesu. Chlapci si pochutnali  na výbornom guľáši, ktorý po tanečnom výkone padol vhod.  Bolo to veľmi príjemné odreagovanie od školského režimu.

Na celoškolskej akcii – volejbalový zápas profesori proti študentom dňa  21. 11. 2018 sa zúčastnili študenti nášho ŠI aktívne aj pasívne ako diváci.

Ing. Henrieta Mihaliková

Aktivity tried

foto-navste

Tento mesiac 29. 11. 2018 sme sa s pani triednou profesorkou Mgr. Gajdošovou zúčastnili exkurzie v pobočke knižnice P. O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici, ktoré mnohí poznajú aj pod názvom Britské centrum. Toto oddelenie inojazyčnej literatúry ponúka v súčasnosti svojim návštevníkom literatúru písanú v anglickom jazyku, avšak v budúcnosti je plánované rozšírenie publikácií aj o iné cudzie jazyky ako napr. nemeckú, francúzsku či španielsku literatúru.

Z výkladu pani knihovníčky sme sa dozvedeli, že si z danej knižnice môžeme vypožičať krásnu literatúru, odbornú literatúru, školské učebnice, slovníky v anglickom jazyku, alebo si len tak prečítať anglické noviny a časopisy.

Niektorí z nás už priamo po výklade využili možnosť požičať si knihy, ktoré nás najviac zaujali.

Kolektív I. B

Novembrový bowling

foto-novembrovy

Bowling je vraj hra pre relax a oddych. Študenti z I. SA sa 21.11. 2018 rozhodli spolu so svojím triednym profesorom Mgr. Štefanom Dankovičom tento mýtus zbúrať. V priestoroch hotela Lineas sa im to svojou súťaživosťou a zápalom pre hru nepochybne podarilo. Víťaz však môže byť len jeden a z piatich tímov zvíťazil ten v zložení – Branislav Stanko, Dalibor Gira, Daniel Demko, Róbert Kopčan a p. profesor Štefan Dankovič, ktorí spolu zaznamenali 456 bodov. V súťaži jednotlivcov sa zadarilo Maxovi Pirohovi, ktorý nazbieral krásnych 137 bodov.

Branislav Stanko, I.SA

Exkurzia do výrobne hostií

picture1-pngpicture2-png

Utorok 27. novembra 2018 bol deň, kedy do Prešova prišla pani Zima na bielom koni. A v tento krásny biely deň žiaci II.SB triedy s duchovnou sestričkou Máriou Šarišskou a triednou profesorkou Ing. Máriou Hedvigovou mali vzácnu príležitosť vidieť výrobu hostií. Hostie pre celé Slovensko vyrába prešovská výrobňa na Kmeťovom stromoradí iba z vody a hladkej múky. Výrobný proces sa začína vymiesením cesta, ktoré sa pečie v špeciálnych strojoch. Upečené pláty cesta sa musia pred rezaním zvlhčiť. Narezané hostie, malé i veľké, hrubé i tenké, sa pred balením do krabíc ešte skontrolujú, aby sa k spotrebiteľovi, slovenským farnostiam, dostali iba bezchybné výrobky. Vo výrobni pracujú predovšetkým duchovné sestry. Aj touto cestou im za chvíle strávené v priestoroch výrobne srdečne ďakujeme.

Kolektív II.SB

foto-stuzkova

Aj na našej stužkovej slávnosti odznela táto  kultová pieseň od slávnej skupiny Elán, ktorá sa konala 23. 11. 2018 v PKO Čierny orol v Prešove. Svoje čaro mali všetky prípravy predtým - zháňanie pohárov, stužiek, džbánu aj sviečok. Kopu nervov nás stálo natáčanie videa, príprava programu či pečatenie triedneho tabletu. A to nehovoríme o našich tanečných pokusoch ... V mnohých z nás sa prejavili netušené vlastnosti a schopnosti, o ktorých sme doteraz nevedeli. Ale stálo to za to a naša stužková dopadla nad všetky očakávania.

O zelenej stužke sa hovorí, že otvára bránu do sveta dospelých. Prežili sme neopísateľný večer v spoločnosti našich rodičov a profesorov, zabávali sa do neskorých nočných hodín. Zato, že bola taká magická, neopísateľná, jedinečná, chceme poďakovať hlavne našim rodičom a v neposlednom rade aj  triednej profesorke L. Ligusovej.

Kolektív IV.A

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor